Skočite na početnu stranicu
 
 
  Skočite na početnu stranicu

Krediti

     

Stambeni krediti za mlade

Ukoliko ste mlađi od 40 godina i želite kupiti ili opremiti svoj vlastiti dom, pravi izbor svakako je Stambeni kredit za mlade kojeg je OTP banka osmislila upravo za Vas.

Uvjeti kredita

Korisnici kredita:

svi kreditno sposobni građani Republike Hrvatske do 40 godina starosti (kreditna sposobnost utvrđuje se individualno, sukladno aktima Banke). ˝Status klijenta je obavezan, ali može se ostvariti naknadno, u roku od 3 mjeseca*.

Visina kredita:

adaptacija stana od 5.000 do 50.000 eura

kupnja stana, kupnja ili dovršenje (adaptacija) kuće, te kupnja ili komunalno uređenje građevinske čestice od 5.000 do 250.000 eura

odnos vrijednosti odobrenog kredita prema procijenjenoj vrijednosti nekretnine od 1:1

Kamatna stopa:

krediti u protuvrijednosti od 5.000 do 15.000 EUR

nominalna: 6,08% godišnje, promjenjiva

efektivna: 6,30%**

krediti u protuvrijednosti od 15.001 do 250.000 EUR

nominalna: 5,84% godišnje, promjenjiva

efektivna: 6,05%**

Promjenjiva kamatna stopa po kreditima fizičkim osobama u valuti EUR izračunata je kao zbroj šestomjesečne Nacionalne referentne stope - NRS1, koja na dan 1.6.2015. godine za valutu EUR iznosi 2,36% i fiksnog dijela promjenjive kamatne stope.

Napomena:
Kamatne stope važeće su do sljedećeg redovnog usklađivanja promjenjivih kamatnih stopa sukladno Politici mijenjanja nominalnih kamatnih stopa i naknada u poslovanju sa stanovništvom OTP banke.

Trošak odobravanja kredita:

u visini 0,4% kredita, maksimalno 3.500,00 HRK

Rok otplate:

od 1 do 30 godina

Namjena i način korištenja:

adaptacija, izgradnja i dovršenje stambenog objekta:

Za iznose do protuvrijednosti 15.000 eura:

50% iznosa odobrenog kredita se isplaćuje na račun klijenta - korisnika kredita u skladu s troškovnikom, ostatak iznosa (50%) isplaćuje se na račun prodavatelja/izvođača na temelju izdanih računa/predračuna

Za iznose od protuvrijednosti 15.001 eura:

50% iznosa odobrenog kredita se isplaćuje na račun klijenta - korisnika kredita u skladu s troškovnikom, ostatak iznosa (50%) isplaćuje se na račun prodavatelja/izvođača na temelju izdanih računa/predračuna

100% iznosa odobrenog kredita isplaćuje se na račun klijenta - korisnika kredita uz naplatu naknade sukladno trenutno važećoj Odluci o naknadama

kupnja stambenog prostora odnosno građevinske čestice te komunalno uređenje građevinske čestice:

iznos odobrenog kredita se isplaćuje na račun prodavatelja temeljem ugovora o kupoprodaji ovjerenog kod javnog bilježnika pri kupnji stambenog prostora ili građevinske čestice odnosno temeljem računa/predračuna pri komunalnom uređenju građevinske čestice

legalizacija nezakonito izgrađenog objekta

Način plaćanja: u jednakim mjesečnim anuitetima i to trajnim nalogom s tekućeg ili deviznog računa.

__________________________

* Klijent je osoba koja svoja redovna mjesečna primanja usmjerava na tekući/devizni račun u OTP banci.

** EKS je izračunat na prosječni iznos kredita i prosječni rok otplate za 2014. godinu uz naknadu za obradu kredita u visini 0,4% iznosa kredita.


Posebna pogodnost!  

Stambeni krediti za medicinsko osoblje i pomorce.

Osiguranje povrata Stambenog kredita za mlade u EUR

(Diskrecijsko pravo Banke je zatražiti i druge - dodatne instrumente osiguranja povrata kredita, prema potrebi)

Model s jamcima

Za iznose u protuvrijednosti do 15.000 eura

najmanje jedan jamac

Za iznose u protuvrijednosti od 15.001 eura

najmanje jedan jamac

upis založnog prava na nekretninu u odnosu vrijednosti odobrenog kredita prema procijenjenoj vrijednosti nekretnine od 1:1

osiguranje nekretnine kod osiguravajućeg društva i prijenos police osiguranja u korist Banke

Za sve iznose kredita:

zadužnica i izjava o zapljeni po pristanku dužnika (sastavlja Banka) za korisnika kredita, sudužnika i jamce, potvrđene kod javnog bilježnika

Model bez jamaca

Za iznose u protuvrijednosti do 15.000 eura

polica osiguranja života (uz štednju ili riziko za slučaj smrti) korisnika kredita i/ili sudužnika i prijenos police osiguranja u korist Banke (ova se polica ugovara u iznosu odobrenog kredita, ne preko 20.000 eura, a može se platiti iz iznosa odobrenog kredita), odnosno polica životnog osiguranja s opadajućom osiguranom svotom u iznosu odobrenog kredita

Za iznose u protuvrijednosti od 15.001 eura

upis založnog prava na nekretninu u odnosu vrijednosti odobrenog kredita prema procijenjenoj vrijednosti nekretnine od 1:1

osiguranje nekretnine kod osiguravajućeg društva i prijenos police osiguranja u korist Banke

polica osiguranja života (uz štednju ili riziko za slučaj smrti) korisnika kredita i/ili sudužnika i prijenos police osiguranja u korist Banke (ova se polica ugovara u iznosu odobrenog kredita, ne preko 20.000 eura, a može se platiti iz iznosa odobrenog kredita), odnosno polica životnog osiguranja s opadajućom osiguranom svotom u iznosu odobrenog kredita

Za sve iznose kredita:

zadužnica (sastavlja Banka) za korisnika kredita i sudužnika, potvrđena kod javnog bilježnika

izjava o zapljeni po pristanku dužnika za korisnika kredita i sudužnika potvrđena kod javnog bilježnika

Potrebna dokumentacija za Stambeni krediti za mlade u EUR

Model s jamcima

popunjeni Zahtjev za kredit

potvrda o statusu i visini primanja za korisnika kredita, sudužnika i jamce uz potrebnu dokumentaciju, ovisno o vrsti rada iz kojeg se ostvaruju primanja

administrativna zabrana - valutna

isprave sukladno namjeni

za izgradnju i dovršenje: građevinska dozvola, troškovnik

za adaptaciju: troškovnik i računi/predračuni prodavatelja/izvođača

za kupnju: predugovor ili kupoprodajni ugovor (prije isplate kredita potrebno je dostaviti kupoprodajni ugovor ovjeren kod javnog bilježnika)

za kupnju građevinskog zemljišta: kupoprodajni ugovor, izvadak iz prostorno-planske dokumentacije u kojemu je vidljiva namjena zemljišta ili građevinska dozvola

za komunalno uređenje građevinskog zemljišta: građevinska dozvola te predračuni za priključak (vode, struje, plina)

dokaz o vlasništvu nekretnine koja se adaptira/kupuje (zemljišno knjižni izvadak ili posjedovni list) izdan u tekućoj godini

Za iznose u protuvrijednosti od 15.001 eura osim navedenog potrebno je:

zemljišno-knjižni izvadak za nekretninu ne stariji od 5 dana od dana zaprimanja u Banci

procjena tržišne vrijednosti nekretnine, koju je obavio ovlašteni vještak Banke (cjenik)

polica osiguranja nekretnine prenesena u korist Banke

Model bez jamaca

popunjeni Zahtjev za kredit

potvrda o statusu i visini primanja za korisnika kredita i sudužnika uz potrebnu dokumentaciju, ovisno o vrsti rada iz kojeg se ostvaruju primanja

administrativna zabrana - valutna

polica osiguranja života (uz štednju ili riziko za slučaj smrti) korisnika kredita i/ili sudužnika i prijenos police osiguranja u korist Banke (ova se polica ugovara u iznosu odobrenog kredita, ne preko 20.000 eura, a može se platiti iz iznosa odobrenog kredita), odnosno polica životnog osiguranja s opadajućom osiguranom svotom u iznosu odobrenog kredita

isprave sukladno namjeni

za izgradnju i dovršenje: građevinska dozvola, troškovnik

za adaptaciju: troškovnik i računi/predračuni prodavatelja/izvođača

za kupnju: predugovor ili kupoprodajni ugovor (prije isplate kredita potrebno je dostaviti kupoprodajni ugovor ovjeren kod javnog bilježnika)

za kupnju građevinskog zemljišta: kupoprodajni ugovor, izvadak iz prostorno-planske dokumentacije u kojemu je vidljiva namjena zemljišta ili građevinska dozvola

za komunalno uređenje građevinskog zemljišta: građevinska dozvola te predračuni za priključak (vode, struje, plina)

dokaz o vlasništvu nekretnine koja se adaptira/kupuje (zemljišno knjižni izvadak ili posjedovni list) izdan u tekućoj godini

Za iznose u protuvrijednosti od 15.001 eura osim navedenog potrebno je:

zemljišno - knjižni izvadak za nekretninu, ne stariji od 5 dana od dana zaprimanja u Banci

procjena tržišne vrijednosti nekretnine, koju je obavio ovlašteni vještak Banke (cjenik)

polica osiguranja nekretnine prenesena u korist Banke