Etički kodeks

Banka je  usmjerena na očuvanje vrijednosti vlasničkih dionica postizanjem visoke razine učinkovitosti i profitabilnosti u radu, uz primjenu adekvatnih mehanizama za upravljanje rizicima, postizanje potpune usklađenosti s relevantnim  propisima, i pridržavajući se etičkih vrijednosti i načela sadržanih u Etičkom kodeksu.

Najvažniji čimbenik u prošlim i sadašnjim dostignućima bio je naš dobar poslovni odnos s klijentima i poslovnim partnerima. Naš uspjeh posljedica je predanog rada kvalificiranih, kreativnih zaposlenika koji se pridržavaju etičkih normi. S ciljem promicanja ustaljene prakse, Uprava je propisala te provodi standardna etička pravila putem Etičkog kodeksa.

Etički kodeks predstavlja primarni, temeljni sustav etičkih pravila Banke, te nadopunjuje odredbe propisa Republike Hrvatske i ostalih internih akata Banke.

Etička pravila predstavljaju smjer koji treba slijediti tijekom obavljanja svakodnevnih zadataka, u odnosu s kolegama, poslovnim partnerima i ostalim zainteresiranim osobama u skladu s dobrom poslovnom reputacijom Banke i njenom ulogom na tržištu.

Banka i njezina Uprava su osobito posvećeni osiguravanju zakonitog poslovanja koje podrazumijeva poštivanje svih zakonskih propisa Republike Hrvatske i ostalih relevantnih  propisa, interne regulative Banke i ugovornih obveza.

 

Kako prijaviti etičku povredu ili povredu propisa

Ukoliko sumnjate ili imate saznanje o ponašanju ili nemaru koje je u suprotnosti s vrijednostima definiranim u Etičkom kodeksu, odnosno radnjama ili propustima koji su protupravni  možete ih prijaviti pisanim i usmenim putem, a na raspolaganju su Vam sljedeći kanali komunikacije:

  • Pisanim putem obratite se povjerljivoj osobi

OTP banka d.d. 

Viši direktor Direkcije usklađenosti i sprječavanja pranja novca

Ulica Domovinskog rata 61 21000 Split, Hrvatska