Stambeni kredit za izgradnju

Gradite li obiteljsku kuću ili tražite jednostavno rješenje stambenog pitanja gradnjom montažne kuće, iskoristite Stambeni kredit za izgradnju uz zalog zamjenske nekretnine ili temeljem buduće vrijednosti nekretnine koju gradite.

 

Uvjeti kredita

Korisnici kredita:

  • Svi kreditno sposobni građani Republike Hrvatske (kreditna sposobnost klijenta utvrđuje se individualno, sukladno aktima banke). Status klijenta može se ostvariti naknadno u roku od tri mjeseca, a klijent je osoba koja svoja redovna mjesečna primanja usmjerava na tekući/devizni račun u OTP banci.

 

Kamatna stopa:

  • 2,79% -  3,19%, fiksna za prve tri godine otplate, za preostali period otplate kredita kamatna stopa je promjenjiva1 i iznosi 2,84% - 3,24%, efektivna kamatna stopa (EKS)2 3,01% - 3,51%.

1Promjenjiva kamatna stopa izračunata je kao zbroj fiksnog dijela promjenjive kamatne stope i šestomjesečne Nacionalne referentne stope (NRS1), koja na dan 2.1.2022. godine za valutu HRK iznosi 0,10%, odnosno 0,09% za valutu EUR.
2EKS je izračunat na iznos kredita od 500.000 kuna uz rok otplate kredita od 20 godina, uz navedenu kamatnu stopu te bez naknade za obradu kredita. U izračun EKS-a su uključeni troškovi vođenja tekućeg računa u iznosu od 12 kuna mjesečno, uz trošak procjene nekretnine od 1.500 kuna ovisno o odabranom modelu izgradnje i broju tranši za isplatu, trošak police osiguranja nekretnine u iznosu od 216 kuna godišnje te interkalarna kamata za jedan mjesec.

Visina kredita:

  • U kunskoj protuvrijednosti od 5.000 do 350.000 eura

Trošak odobravanja kredita:

  • bez troška odobravanja kredita

Rok otplate:

  • 1 do 30 godina

Način plaćanja:

 

  

S ciljem što boljeg informiranja naših cijenjenih klijenata, kao i podizanja razine transparentnosti uvjeta kreditnih proizvoda, provjerite sve informacije o uvjetima kreditiranja poslovnih banaka s područja Republike Hrvatske. 

  

Kreditni kalkulator

Provjerite odgovara li stambeni kredit s promjenjivom kamatnom stopom u eurima vašim potrebama. Koristite naš kreditni kalkulator za informativni izračun kredita kako biste odredili optimalan iznos i ratu kredita!  

Stambeni kredit za izgradnju s fiksnom početnom kamatnom stopom u eurima

Kamatna stopa Rok otplate (broj mjesečnih anuiteta) Iznos krediti u EUR EKS Mjesečni iznos prvog anuiteta (EUR) Zbrojeni iznos glavnice, kamata i naknade po kreditu (EUR)
2,99% fiksna za prve 3 godine, za preostali period 3,03% promjenjiva, sukladno važećoj Odluci o kamatama12050.0003,31%48358.269
240100.000 3,16%554133.946
360250.000 3,10%1.053381.722

Osiguranje povrata kredita za stambene kredite

(Diskrecijsko pravo banke je zatražiti i druge - dodatne instrumente osiguranja povrata kredita, prema potrebi)

  • zadužnica (sastavlja banka) za korisnika kredita i sudužnika, potvrđena kod javnog bilježnika
  • izjava o zapljeni po pristanku dužnika za korisnika kredita i sudužnika potvrđena kod javnog bilježnika