Sunčani kredit

Sunčani kredit

 

Zaštitite okoliš koristeći obnovljive izvore energije uz zeleni kredit OTP banke te smanjite svoje troškove i potrošnju energije.
Ugovorite Sunčani kredit, stambeni kredit uz povoljniju fiksnu kamatnu stopu do iznosa od 350.000 eura za energetsku obnovu, poboljšanje energetske učinkovitosti svog doma ili kupnju nekretnine višeg energetskog razreda

Uvjeti kredita

Korisnici kredita:

 • Fizička osoba (potrošač), državljanin Republike Hrvatske s prijavljenim prebivalištem i zaposlenjem na području Republike Hrvatske ili zemlje članice Eropske unije (EU) i zemalja Europskog gospodarskog prostora (EEA) i Švicarske Konfederacije te stranim državljanima EU zemalja članica i zemalja EEA područja i Švicarske Konfederacije s prebivalištem i zaposlenjem u Republici Hrvatskoj, koji na temelju kreditne sposobnosti može biti nositelj kreditnog posla.

Namjena kredita:

 • Kupnja energetski učinkovite nekretnine* (stana/obiteljske kuće)
 • izgradnja/dogradnja/dovršenje energetski učinkovite nekretnine
 • adaptacija/rekonstrukcija stambene nekretnine u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti
 • refinanciranje postojećeg istovrsnog stambenog kredita u drugoj banci

*uz minimalni energetski razred A+ ili A te određene specifične godišnje primarne energije ovisno o geografskom položaju te datumu izgradnje nekretnine

Visina kredita:

 • adaptacija i opremanje stambenih objekata u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti od 5.000 do 200.000 eura
 • kupnja energetski učinkovite stambene nekretnine, izgradnja, dogradnja, dovršenje energetski učinkovite nekretnine, rekonstrukcija stambene nekretnine u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti te refinanciranje istovrsnih stambenih kredita u drugoj banci u protuvrijednosti od 5.000 do 350.000 eura
 • do 40.000 eura za Sunčane stambene kredite bez upisa založnog prava

Kamatna stopa

Kamatna stopa za kredite s rokom otplate do 30 godina:

 • 3,79%, fiksna
 • efektivna kamatna stopa: 3,92%**

Kamatna stopa za kredite bez upisa založnog prava:

 • 4,19%, fiksna
 • efektivna kamatna stopa: 4,87%***

Trošak procjene nekretnine:

 • bez troška procjene nekretnine

Rok otplate:

 • od 1 do 30 godina

Način korištenja:

 • pri adaptaciji i opremanju stambenog objekta ili poboljšanju energetske učinkovitosti 70% iznosa odobrenog kredita se isplaćuje na račun Klijenta – korisnika kredita u skladu s troškovnikom, ostatak iznosa (30%) isplaćuje se na račun Prodavatelja/izvođača na temelju izdanih računa/predračuna
 • pri izgradnji ili dovršenju gradnje, rekonstrukciji stambenog objekta isplata je 50% u gotovini na račun klijenta u skladu s troškovnikom te 50% na račun prodavatelja/izvođača na temelju izdanih računa/predračuna
 • kod kupnje stambenog prostora iznos odobrenog kredita se isplaćuje na račun Prodavatelja temeljem ugovora o kupoprodaji ovjerenog kod javnog bilježnika pri kupnji stambenog prostora 
 • kod zatvaranja stambenih kredita u drugim bankama, odobreni iznos kredita uplaćuje se na dostavljen račun od banke kod koje se kredit zatvara, a temeljem ugovora o kupoprodaji, pismo namjere o izdavanju brisovnice (ukoliko se radi o upisu založnog prava) ugovora o kreditu i potvrdi o stanju dospjelog i nedospjelog duga.

 

Način plaćanja, u jednakim mjesečnim anuitetima

 

** EKS je izračunat na iznos kredita od 80.000 EUR, uz rok otplate kredita od 20 godina, uz navedenu kamatnu stopu. U ukupan iznos za otplatu i EKS uključeni su troškovi vođenja tekućeg računa za jedan mjesec u iznosu 1,90 EUR, trošak police osiguranja nekretnine u iznosu 28,67 EUR godišnje te interkalarna kamata uz pretpostavku isplate kredita prvog dana u mjesecu te da se interkalarna kamata obračunava za dva mjeseca. Za navedeni iznos kredita obvezan je upis založnog prava
 
*** Efektivna kamatna stopa (EKS) izračunata je na iznos kredita od 20.000 EUR, uz rok otplate kredita 10 godina, uz navedenu kamatnu stopu. U ukupan iznos za otplatu i EKS uključeni su troškovi vođenja tekućeg računa za jedan mjesec u iznosu 1,90 EUR, trošak police životnog osiguranja u iznosu 5,69 EUR mjesečno te interkalarna kamata uz pretpostavku isplate kredita prvog dana u mjesecu te da se interkalarna kamata obračunava za dva mjeseca. 

 

 

 

Sunčani krediti

Kamatna stopa Rok otplate (broj mjesečnih anuiteta) Iznos krediti u EUR EKS Mjesečni iznos prvog anuiteta (EUR) Zbrojeni iznos glavnice, kamata i naknade po kreditu (EUR)
3,79% fiksna kamatna stopa za cijeli period otplate kredita 180100.0003,91%729131.839
240250.0003,88%1.487358.122
360350.0003,87%1.629588.019

Osiguranje povrata kredita za Sunčane kredite

(Diskrecijsko pravo Banke je zatražiti i druge - dodatne instrumente osiguranja povrata kredita, prema potrebi)

Za sve iznose kredita:

 • zadužnica i izjava o zapljeni po pristanku dužnika (sastavlja Banka) za korisnika kredita, sudužnika, potvrđene kod javnog bilježnika
 • upis založnog prava na nekretninu (maksimalna vrijednost odobrenog kredita ne može biti veća od 80% procijenjene tržišne vrijednosti nekretnine)
 • osiguranje nekretnine kod osiguravajućeg društva i vinkulacija police osiguranja u korist Banke

Banka ne prihvaća instrumente osiguranja koji se nalaze ili su izdani izvan Republike Hrvatske, sukladno odredbama Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju.