Račun posebne namjene za obnovu od potresa

U skladu sa  Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije omogućeno je otvaranje računa posebne namjene za obnovu od potresa. Riječ je o strogo namjenskom transakcijskom računu čija svrha jest uplata sredstava od strane Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine za podmirenje troškova obnove od potresa.

Račun se otvara po nalogu klijenta, fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koja je vlasnik nekretnine oštećene u potresu.

Sredstva na računu su strogo namjenska sredstva za obnovu, izuzeta su od ovrhe te korisnik njima može raspolagati samo uz odobrenje Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

 

Račun posebne namjene otvara se po nalogu klijenta u skladu sa Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba,  Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije.

 

Iskoristite pogodnosti:

 

Osnovne karakteristike:

 • Račun se može otvoriti na zahtjev domaće fizičke osobe koja je vlasnik nekretnine oštećene u potresu s prebivalištem u Republici Hrvatskoj na temelju izdanog Rješenja o obnovi od strane Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.
 • Sredstva na računu su strogo namjenska sredstva za obnovu te se mogu koristiti isključivo uz odobrenje Ministarstva.
 • Dopušteno je otvoriti samo jedan račun za posebnu namjenu, i to u domicilnoj valuti.
 • Sredstva su izuzeta iz ovrhe i korisnik s istima može raspolagati samo uz odobrenje Ministarstva.

 

Dodatno:

 • Po namjenskom računu moguće je imati opunomoćenika.
 • Za korisnički račun nema izdavanja debitne kartice.
 • Nisu dozvoljene uplate na namjenski račun od strane trećih osoba.
 • Sredstva na računu nisu predmet nasljeđivanja, već će u slučaju smrti vlasnika računa ista biti vraćena u državni proračun po nalogu Ministarstva.

 

Naknade po računu:

 • Nema naknade za mjesečno vođenje računa.
 • Ne naplaćuje se naknada za izvršenje kreditnih transfera koji su zadani na teret računa.
 • Ne obračunava se i ne pripisuje kamata na pozitivan saldo na računu.
 • Nema naknade za ugovaranje punomoći i korištenja računa od strane opunomoćenika.