OTP Absolute fond

 

OTP Absolute fond je otvoreni investicijski fond s javnom ponudom (UCITS fond) čiji je cilj sudjelovati u tržišnom rastu uz istovremeno izbjegavanje velikih tržišnih padova. Kvantitativnom investicijskom strategijom ulaganja nastoji na pametniji način ulagati u već poznate klase imovine (dionice, obveznice, zlato, robe, nekretnine itd.) čime ostvaruje manju oscilaciju cijene udjela od tradicionalnog mješovitog fonda. U svojoj osnovi i prema svojoj naravi spada u kategoriju srednje rizičnih fondova.

OTP Absolute fond za cilj ulaganja ima što manju ovisnost o makro trendovima odnosno stabilnost u svim razdobljima ekonomskog ciklusa uz:

  • primjerenu likvidnost uloženih sredstava i stalnu mogućnost unovčavanja udjela,
  • disperziju uloženih sredstava kroz ulaganja u udjele investicijskih fondova, vrijednosne papire i druge financijske instrumente,
  • pristup tržištima ili vrijednosnim papirima na razvijenim tržištima kao i na tržištima u razvoju koji pojedinim ulagateljima mogu biti nedostupni.

 

Cijena udjela fonda denominirana je u valuti euro, preporučeno razdoblje ulaganja je 3 do 5 godina, a upravljačka naknada iznosi 1,1%.

Najniži novčani iznos uplata u fond pojedinog ulagatelja iznosi 100,00 EUR (sto eura) ili kunska protuvrijednost prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja, ukoliko je uplata u kunama.

 

Dodatne informacije i pojašnjenja vezana uz OTP Absolute fonda dostupne su na internetskoj stranici OTP Invest-a ili u najbližoj poslovnici OTP banke.

 

Cijena udjela fondova OTP Investa, dostupna vam je putem ovog linka.