Račun strane fizičke osobe

Račun strane fizičke osobe

Strane fizičke mogu otvoriti račun koji uvijek glasi na prezime i ime klijenta. Na računu strane fizičke osobe vodi se priljev sredstava od plaća, mirovina, honorara, invalidnina, alimentacija, bezgotovinskih i gotovinskih uplata. Vlasnici računa mogu slobodno podizati odnosno uplaćivati na svoj račun gotovinu u neograničenim iznosima. Također mogu primati uplate na svoj račun i obavljati bezgotovinska plaćanja i prijenose, u skladu s deviznim propisima.

Iskoristite pogodnosti

Nudimo vam neposredan pristup računu putem:

    • Mobilnog bankarstva
    • Kontakt centra OTP banke za informacije o računu, pozivom na broj telefona (0800 21 00 21) - 24 sata dnevno, 365 dana u godini
    • Bankomata - razgranata mreža naših bankomata u svakom trenutku omogućuje pristup gotovini i informacijama o stanju računa 
    • EFT/POS terminala - omogućuju kupovanje roba i plaćanje usluga bez gotovine

Račun strane fizičke osobe se može otvoriti u bilo kojoj poslovnici OTP banke.