Računi i usluge

U cilju usklađivanja sa Zakonom o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu, a vezano uz odredbu članka 8. stavka 3., OTP banka je objavila Informativne dokumente o naknadama i Pojmovnik.

Europska komisija objavila je standardiziranu elektroničku brošuru za sve države članice u kojoj se navode temeljna prava potrošača koja proizlaze iz Direktive o platnim uslugama (PSD2) i povezanog prava Unije. Republika Hrvatska navedenu je Direktivu prenijela u Zakon o platnom prometu. Brošuru u elektroničkom obliku u skladu s člankom 73. Zakona o platnom prometu (članak 106. PSD2) možete preuzeti ovdje.

Račun OTP banke omogućuje vam upravljanje vašim financijama na jednostavan i učinkovit način uz istovremenu pogodnost korištenja dodatne palete proizvoda i usluga.   U OTP banci d.d. zajamčena je zaštita depozita do uključivo visine od 100.000 eura po deponentu na svim njegovim računima. Osigurani depoziti isplaćuju se u eurima. Depoziti u stranoj valuti preračunavaju se i isplaćuju u službenu valutu Republike Hrvatske prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan nastupa osiguranog slučaja.
Paketi OTP banke
Prateći vaše potrebe, u želji da vam omogućimo lakše i brže poslovanje s bankom, a također i znatnu uštedu, za vas smo osmislili pakete proizvoda i usluga, prilagođene upravo vama. Paket je zajednički naziv za više različitih bankarskih proizvoda i s njima povezanih usluga, namijenjenih određenom tipu klijenta. Korištenjem paketa ostvarujete dodatnu uštedu jer je jedinstvena mjesečna naknada koju plaćate za korištenje paketa niža nego kada proizvode iz paketa koristite pojedinačno.
Plaćanje i usluge
Koristite naše usluge koje vam mogu pomoći da uštedite svoje dragocjeno vrijeme i novac. Ugovaranjem usluge trajni nalog možete nas ovlastiti da umjesto vas vodimo računa o vašim financijskim obvezama, a uz prekoračenje po tekućem računu možete se opustiti i ponekad si priuštiti i više od planiranog...