Paket OTP Premium

Ponuda paketa OTP Premium uključuje:

 

 • Vođenje tekućegdeviznog i žiro računa
 • Vođenje računa OTP Dinamik štednje bez naknade
 • Isplata mirovine 01-og u mjesecu
 • Usluga slanja izvoda po svim računima bez naknade
 • Mastercard Standard charge/Visa Classic charge kartica bez upisnine i članarine za osnovnog korisnika
 • Visa Gold charge kartica bez upisnine i članarine za osnovnog i dodatnog korisnika
 • Povoljnija kamatna stopa na revolving kredit po Visa Gold kreditnoj kartici
 • Visa web prepaid kartica bez upisnine i članarine za osnovnog i dodatnog korisnika
 • Podizanje gotovog novca na bankomatima drugih banaka u Republici Hrvatskoj vlasničkom Mastercard debit/Maestro/Visa Electron karticom tekućeg računa, 3 transakcije mjesečno bez naknade
 • Usluga OTPgo digitalnog bankarstva bez naknade za ugovaranje i mjesečne članarine
 • Priljev iz inozemstva bez naknade
 • Nacionalni eksterni priliv u eurima bez naknade
 • Obrada kreditnog zahtjeva bez naknade
 • Povoljnija kamatna stopa na stambene kredite
 • Besplatna usluga ORYX asistencija - Pomoć u kući
 • Besplatna usluga ORYX asistencija - Pomoć na cesti (Classic)
 • Online plaćanje u korist računa pravnih osoba u banci bez naknade 
 • 50% popusta na on-line kreditne transfere nacionalne u eurima u korist računa izvan banke putem digitalnog bankarstva
 • 50% popusta na sva međunarodna i prekogranična plaćanja putem digitalnog bankarstva