Paket OTP Premium

Ponuda paketa OTP Premium uključuje:

 

 • Vođenje tekućegdeviznog i žiro računa
 • Vođenje računa OTP Dinamik štednje bez naknade
 • Isplata mirovine 01-og u mjesecu
 • Usluga slanja izvoda po svim računima bez naknade
 • Mastercard Standard charge/Visa Classic charge kartica bez upisnine i članarine za osnovnog korisnika
 • Visa Gold charge kartica bez upisnine i članarine za osnovnog i dodatnog korisnika
 • Povoljnija kamatna stopa na revolving kredit po Visa Gold kreditnoj kartici
 • Visa web prepaid kartica bez upisnine i članarine za osnovnog i dodatnog korisnika
 • Podizanje gotovog novca na bankomatima drugih banaka u Republici Hrvatskoj vlasničkom Mastercard debit/Maestro/Visa Electron karticom tekućeg računa, 3 transakcije mjesečno bez naknade
 • Ugovaranje i korištenje usluge OTPdirekt (Internet bankarstva i Telefonskog bankarstva) bez naknade
 • Ugovaranje i korištenje OTP Mobilnog bankarstva/OTPgo bez naknade
 • Usluga SMS jutarnje stanje za korisnike usluge Internet bankarstva
 • Usluge SMS info – SMS kontrola računa i SMS kontrola kartica bez naknade i interaktivni SMS bez naknade
 • Priljev iz inozemstva bez naknade
 • Nacionalni eksterni priliv u eurima bez naknade
 • Obrada kreditnog zahtjeva bez naknade
 • Povoljnija kamatna stopa na stambene kredite
 • Besplatna usluga ORYX asistencija - Pomoć u kući
 • Besplatna usluga ORYX asistencija - Pomoć na cesti (Classic)
 • Online plaćanje u korist računa pravnih osoba u banci bez naknade 
 • 50% popusta na on-line kreditne transfere nacionalne u eurima u korist računa izvan banke Internet bankarstvom i 40% popusta na online kreditne transfere mobilnim bankarstvom
 • 50% popusta na sva međunarodna i prekogranična plaćanja putem Internet bankarstva