Kreiraj najbolje rješenje za sebe. Krenimo!

Sad kad znam u kojoj si fazi obrazovanja, odaberi sve što ti treba i spremam ti rješenje!

Izaberi najmanje jednu uslugu koja ti je potrebna.

Ovo je najbolje rješenje koje ispunjava sve tvoje želje i potrebe

1

Korak 1

2

Korak 2

3

Rješenje

Idem u školu...

... i imam više od 15 godina.

Studiram...

... i imam između 18 i 26 godina.

Kreiraj svoje rješenje

Treba mi žiro račun (za rad preko učeničkog servisa).

Saznaj više o žiro računu.

Kome je namijenjen žiro račun?

Domaćim i stranim fizičkim osobama čiji se prihodi od samostalnog rada (npr. zarade studenata od servisa/udruga, stipendije, honorari, autorske naknade ugovor o djelu i slično) moraju evidentirati preko računa u banci.

Mogu li maloljetnici ugovoriti žiro račun?

Mogu, maloljetnoj osobi žiro račun se otvara u svrhu primitaka stipendije, nagrada učenika na natjecanjima, rada učenika/studenata u servisima/udrugama, na sezonskim ili nekim drugim sličnim poslovima te za isplate sa žiro računa.

Kako mogu raspolagati sredstvima na žiro računu?

Sredstvima sa žiro računa možeš raspolagati:

 • u poslovnicama OTP banke d.d.
 • na bankomatima
 • na POS terminalima za plaćanje roba i usluga
 • u poslovicama pošte i banaka, itd.
Kako mogu pratiti stanje na žiro računu?

Stanje žiro računa možeš provjeriti na bankomatu, u poslovnici ili na Internet i mobilnom bankarstvu. Možeš i ugovoriti izvod o stanju i promjenama na žiro računu koji se dostavlja jednom mjesečno putem e-maila, pisanim putem na adresu, putem Internet bankarstva ili u poslovnici OTP banke.

Mogu li ugovoriti dodatne usluge uz žiro račun?

Dodatna usluga koju možeš ugovoriti uz žiro račun je trajni nalog.

Kolika je naknada za žiro račun?

Uz paket OTP Indeks otvaranje i vođenje žiro računa je besplatno.

Prikaži manje

Treba mi tekući račun.

Saznaj više o tekućem računu.

Kome je namijenjen tekući račun?

Građanima sa stalnim ili povremenim primanjima.

Koja je namjena tekućeg računa?

Omogućuje ti upravljanje tvojim financijama na jednostavan način. Služi za primanje uplata i obavljanje isplata.

Mogu li maloljetnici ugovoriti tekući račun?

Mogu, maloljetnici uz pratnju roditelja/skrbnika trebaju predočiti rodni list te roditelj/skrbnik sklapa ugovor o računu u ime maloljetnika, a ukoliko je maloljetnik zaposlen temeljem Ugovora o djelu ili preko student/učeničkog servisa prilikom otvaranja računa potrebno je priložiti Ugovor o djelu ili Ugovor sa student/učeničkim servisom.

Kako mogu koristiti tekući račun?

Tekući račun možeš koristiti:

 • u poslovnicama OTP banke d.d.
 • na bankomatima
 • na POS terminalima za plaćanje roba i usluga
 • u poslovicama pošte i banaka, itd…
Mogu li uz tekući račun dobiti karticu?

Uz tekući račun dobivaš karticu (Mastercard debitnu karticu ili Visa Classic debitnu karticu) s kojima je moguće plaćati u Hrvatskoj i više od 60 zemalja svijeta. Kartica ti omogućuje pristup gotovini i informacijama o stanju računa putem mreže bankomata.

Kako mogu pratiti stanje na tekućem računu?

Stanje tekućeg računa možeš provjeriti na bankomatu upotrebom kartice tekućeg računa, u poslovnici ili na Internet i mobilnom bankarstvu. Možeš i ugovoriti izvod o stanju i promjenama na tekućem računu koji se dostavlja jednom mjesečno putem e-maila, pisanim putem na adresu, putem Internet bankarstva ili u poslovnici OTP banke.

Mogu li ugovoriti dodatne usluge uz tekući račun?

Dodatne usluge koje možeš ugovoriti uz tekući račun su Internet bankarstvo, mobilno bankarstvo, SMS usluga, trajni nalozi, paketi, OTP Dinamik štednja. Internet, mobilno i telefonsko bankarstvo će ti biti dostupno tek nakon navršene 18. godine.

Kolika je naknada za tekući račun?

Uz paket OTP Indeks otvaranje i vođenje tekućeg računa je besplatno.

Prikaži manje

Želim samostalno raspolagati džeparcem.

Saznaj više o Visa web prepaid kartici.

Koju karticu mogu koristiti za raspolaganjem džeparcem?

Za raspolaganje džeparcem idealna je Visa web prepaid kartica.

Mogu li i ja kao učenik ugovoriti Visa web prepaid karticu?

Da, prepaid karticu mogu imati i osobe s neredovitim primanjima, što je idealno za učenike.

Kako mogu raspolagati novcima na Visa web prepaid kartici?

Roditelji ti na nju mogu uplatiti iznos koji sami odrede, a ti s njom možeš plaćati beskontaktno na prodajnim mjestima, podizati gotovinu s bankomata ili kupovati online. Nakon što navršiš 18 godina moći ćeš i sam prebacivati novac na karticu sa svog računa putem Internet ili mobilnog bankarstva te imati svoje financije uvijek i svugdje na dlanu.

Koliko se plaća naknada za korištenje Visa web prepaid kartice?

U sklopu paketa OTP Indeks, ugovaranje Visa web prepaid kartice za tebe je besplatno i bez mjesečne naknade.

Prikaži manje

Želim kupovati online.

Saznaj više o Visa web prepaid kartici.

Koju karticu mogu koristiti za online kupovinu?

Za online kupovine idealna je Visa web prepaid kartica je kartica koja omogućava kupovinu putem interneta bez straha od moguće zlouporabe.

Mogu li i ja kao učenik ugovoriti Visa web prepaid karticu?

Da, prepaid karticu mogu imati i osobe s neredovitim primanjima, što je idealno za učenike.

Kako mogu raspolagati novcima na Visa web prepaid kartici?

Roditelji ti na nju mogu uplatiti iznos koji sami odrede, a ti s njom možeš plaćati beskontaktno na prodajnim mjestima, podizati gotovinu s bankomata ili kupovati online. Nakon što navršiš 18 godina moći ćeš i sam prebacivati novac na karticu sa svog računa putem Internet ili mobilnog bankarstva te imati svoje financije uvijek i svugdje na dlanu.

Koliko se plaća naknada za korištenje Visa web prepaid kartice?

U sklopu paketa OTP Indeks, ugovaranje Visa web prepaid kartice za tebe je besplatno i bez mjesečne naknade.

Prikaži manje

Uskoro krećem na fakultet i treba mi dodatan izvor prihoda za financiranje studija.

Saznaj više o Studentskom kreditu za obrazovanje.

U OTP banci studenti mogu zatražiti Studentski kredit za obrazovanje.

Kome je namijenjen Studentski kredit za obrazovanje?

Namijenjen je redovnim i izvanrednim studentima na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima, koji studiraju na državnim ili privatnim fakultetima, uključujući i studente koji su na studiju u inozemstvu.

Koji je iznos kredita i koliko dugo ga mogu otplaćivati?

Studentski kredit za obrazovanje odobrava se u iznosu od 10.000 do 20.000 EUR uz rok otplate do 7 godina pri čemu se minimalno 60% kredita isplaćuje na račun obrazovne institucije, a maksimalno 40% na studentski tekući račun.

Kad mogu zatražiti Studentski kredit za obrazovanje?

Da bi mogao zatražiti ovaj kredit, potrebno je imati studentski status kao i postati korisnik paketa OTP Indeks ili OTP e-Indeks. Osim što su paketi besplatni, uz njih ostvaruješ i povoljnije uvjete za kredit te ne plaćaš trošak odobravanja kredita.

Prikaži manje

Uskoro krećem na fakultet i treba mi dodatan izvor prihoda za financiranje troškova života.

Saznaj više o Gotovinskom kreditu za studente.

U OTP banci studenti mogu zatražiti Gotovinski kredit za studente.

Kome je namijenjen Gotovinski kredit za studente?

Namijenjen je redovnim i izvanrednim studentima na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima, koji studiraju na državnim ili privatnim fakultetima, uključujući i studente koji su na studiju u inozemstvu.

Koji je iznos kredita i koliko dugo ga mogu otplaćivati?

Gotovinski kredit za studente se odobrava u iznosu od 1.000 do 10.000 eura uz rok otplate do 7 godina. Kredit se isplaćuje na studentski tekući račun te sam određuješ namjenu ovog kredita koji je primarno namijenjen financiranju troškova života tijekom studija.

Kad mogu zatražiti Studentski kredit za obrazovanje?

Da bi mogao zatražiti ovaj kredit, potrebno je imati studentski status kao i postati korisnik paketa OTP Indeks ili OTP e-Indeks. Osim što su paketi besplatni, uz njih ostvaruješ i povoljnije uvjete za kredit te ne plaćaš trošak odobravanja kredita.

Prikaži manje

Otkrij rješenje

Treba mi tekući račun.

Saznaj više o tekućem računu.

Kome je namijenjen tekući račun?

Građanima sa stalnim ili povremenim primanjima.

Koja je namjena tekućeg računa?

Omogućuje ti upravljanje tvojim financijama na jednostavan način. Služi za primanje uplata i obavljanje isplata.

Kako mogu koristiti tekući račun?

Tekući račun možeš koristiti:

 • u poslovnicama OTP banke d.d.
 • na bankomatima
 • na POS terminalima za plaćanje roba i usluga
 • u poslovicama pošte i banaka, itd…
Mogu li uz tekući račun dobiti karticu?

Uz tekući račun dobivaš karticu (Visa Classic debitnu karticu ili Mastercard debitnu karticu) s kojom je moguće plaćati u Hrvatskoj i više od 60 zemalja svijeta. Kartica ti omogućuje pristup gotovini i informacijama o stanju računa putem mreže bankomata.

Kako mogu pratiti stanje na tekućem računu?

Stanje tekućeg računa možeš provjeriti putem Internet i mobilnog bankarstva, na bankomatu upotrebom kartice tekućeg računa ili u poslovnici. Možeš i ugovoriti izvod o stanju i promjenama na tekućem računu koji se dostavlja jednom mjesečno putem e-maila, pisanim putem na adresu, putem Internet bankarstva ili u poslovnici OTP banke.

Mogu li ugovoriti dodatne usluge uz tekući račun?

Dodatne usluge koje možeš ugovoriti uz tekući račun su Internet bankarstvo, mobilno bankarstvo, SMS bankarstvo, trajni nalozi, paketi, OTP Dinamik štednja.

Kolika je naknada za tekući račun?

Uz ugovoreni studentski paket, otvaranje i vođenje tekućeg računa je besplatno.

Prikaži manje

Treba mi žiro račun (za rad preko student servisa).

Saznaj više o žiro računu.

Kome je namijenjen žiro račun?

Domaćim i stranim fizičkim osobama čiji se prihodi od samostalnog rada (npr. zarade studenata od servisa/udruga, stipendije, honorari, autorske naknade ugovor o djelu i slično) moraju evidentirati preko računa u banci.

Kako mogu raspolagati sredstvima na žiro računu?

Sredstvima sa žiro računa možeš raspolagati:Sredstvima sa žiro računa možeš raspolagati:

 • u poslovnicama OTP banke d.d.
 • na bankomatima
 • na POS terminalima za plaćanje roba i usluga
 • u poslovicama pošte i banaka, itd.
Kako mogu pratiti stanje na žiro računu?

Stanje žiro računa možeš provjeriti na bankomatu, u poslovnici ili na Internet i mobilnom bankarstvu. Možeš i ugovoriti izvod o stanju i promjenama na žiro računu koji se dostavlja jednom mjesečno putem e-maila, pisanim putem na adresu, putem Internet bankarstva ili u poslovnici OTP banke.

Mogu li ugovoriti dodatne usluge uz žiro račun?

Dodatna usluga koju možeš ugovoriti uz žiro račun je trajni nalog.

Kolika je naknada za žiro račun?

Uz paket OTP e-Indeks otvaranje i vođenje žiro računa je besplatno.

Prikaži manje

Želim skupljati bodove i osvajati kul nagrade.

Saznaj više o programu vjernosti OTP banke.

Kako mogu skupljati bodove?

Bodove možeš skupljati u digitalnom programu vjernosti OTPetici koji je potpuno besplatan.

Kako se mogu registrirati u OTPeticu?

U OTPeticu se možeš registrirati u samo nekoliko klikova u mobilnom ili Internet bankarstvu.

Koja je svrha OTPetice?

U OTPetici odabireš razne izazove koje želiš rješavati – radi se o kviz izazovima gdje trebaš točno odgovoriti na pitanja o uslugama banke te izazovima gdje moraš napraviti određene radnje da bi dobio bodove, npr. logiranje jednom tjedno u mobilno bankarstvo. Kad riješiš izazove, dobiješ bodove koje potom možeš mijenjati za raznovrsne nagrade.

Kako dobijem nagradu?

Nagradu dobiješ zamjenom bodova za željenu nagradu. Možeš odabrati način zaprimanja nagradnog koda – putem SMS-a, e-mail poruke ili ga možeš ispisati.

Koje nagrade mogu osvojiti?

Možeš osvojiti nagrade kod više od 40 partnera, od kojih su neki A1, CineStar, dm, Flixbus, Wolt, Sport Vision,…

Mogu li pokloniti svoje bodove?

Da, ako nekoga želiš razveseliti, svoje bodove možeš poslati prijateljima koji također koriste OTPeticu.

Prikaži manje

Treba mi brz način prebacivanja novca.

Saznaj više o Internet i mobilnom bankarstvu.

Kako brzo mogu prebaciti novac?

Najlakši i najbrži način prebacivanja novca s računa na račun je putem Internet ili mobilnog bankarstva.

Koje su prednosti Internet i mobilnog bankarstva?

Internet bankarstvo omogućuje obavljanje brojnih financijskih transakcija bez odlaska u poslovnicu banke uz niže naknade, a moguće mu je pristupiti s računala i mobilnih uređaja, dok usluga mobilnog bankarstva omogućuje upravljanje vlastitim financijama iz vlastitog dlana bilo gdje i bilo kad.

 • Štede tvoj novac - naknade za plaćanje računa su niže od naknada za plaćanje računa u poslovnicama (u studentskim paketima je plaćanje računa putem mobilnog bankarstva na sve hrvatske račune bez naknade!)
 • Štede tvoje vrijeme – nema čekanja u redovima, upravljaš svojim financijama iz bilo kojeg dijela svijeta
 • Omogućuju potpunu kontrolu nad financijama – možeš pristupiti računima u bilo koje doba dana
 • Omogućuju bržu i jednostavniju komunikaciju s bankom – možeš uspostaviti poziv s bankom putem chata, audio ili video poziva
 • Pomaže u očuvanju okoliša – sve dostupno u digitalnom obliku čime se smanjuje potrošnja papira
Kolika je naknada za plaćanje računa putem mobilnog bankarstva?

U studentskom paketu, plaćanje računa i sve druge uplate na bilo koji račun u Hrvatskoj su bez naknade!

Prikaži manje

Želim kupovati online.

Saznaj više o Visa web prepaid kartici.

Koju karticu mogu koristiti za online kupovinu?

Za online kupovine idealna je Visa web prepaid kartica je kartica koja omogućava kupovinu putem interneta bez straha od moguće zlouporabe.

Mogu li i ja kao student ugovoriti Visa web prepaid karticu?

Da, prepaid karticu mogu imati i osobe s neredovitim primanjima, što je idealno za studente.

Kako mogu raspolagati novcima na Visa web prepaid kartici?

Limit prepaid kartice određuje se uplatom – novac možeš prebacivati sam sa svog računa putem Internet ili mobilnog bankarstva, a mogu ti uplaćivati i roditelji. Dakle, sam biraš koliko ćeš novca imati na kartici te se tako smanjuje rizik zlouporabe jer imaš upravo onoliko novaca koliko želiš potrošiti. Uz to, možeš je aktivirati i besplatnu 3D Secure uslugu koja ti omogućuje sigurnu online kupovinu.

Koliko se plaća naknada za korištenje Visa web prepaid kartice?

U sklopu studentskog paketa, Visa web prepaid karticu možeš ugovoriti besplatno i bez mjesečne naknade.

Prikaži manje

Treba mi dodatan izvor prihoda za financiranje studija.

Saznaj više o Studentskom kreditu za obrazovanje.

U OTP banci studenti mogu zatražiti Studentski kredit za obrazovanje.

Kome je namijenjen Studentski kredit za obrazovanje?

Namijenjen je redovnim i izvanrednim studentima na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima, koji studiraju na državnim ili privatnim fakultetima, uključujući i studente koji su na studiju u inozemstvu.

Koji je iznos kredita i koliko dugo ga mogu otplaćivati?

Studentski kredit za obrazovanje odobrava se u iznosu od 10.000 do 20.000 EUR uz rok otplate do 7 godina pri čemu se minimalno 60% kredita isplaćuje na račun obrazovne institucije, a maksimalno 40% na studentski tekući račun.

Kad mogu zatražiti Studentski kredit za obrazovanje?

Da bi mogao zatražiti ovaj kredit, potrebno je imati studentski status kao i postati korisnik paketa OTP Indeks ili OTP e-Indeks. Osim što su paketi besplatni, uz njih ostvaruješ i povoljnije uvjete za kredit te ne plaćaš trošak odobravanja kredita.

Prikaži manje

Treba mi dodatan izvor prihoda za financiranje troškova života.

Saznaj više o Gotovinskom kreditu za studente.

U OTP banci studenti mogu zatražiti Gotovinski kredit za studente.

Kome je namijenjen Gotovinski kredit za studente?

Namijenjen je redovnim i izvanrednim studentima na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima, koji studiraju na državnim ili privatnim fakultetima, uključujući i studente koji su na studiju u inozemstvu.

Koji je iznos kredita i koliko dugo ga mogu otplaćivati?

Gotovinski kredit za studente se odobrava u iznosu od 1.000 do 10.000 eura uz rok otplate do 7 godina. Kredit se isplaćuje na studentski tekući račun te sam određuješ namjenu ovog kredita koji je primarno namijenjen financiranju troškova života tijekom studija.

Kad mogu zatražiti Studentski kredit za obrazovanje?

Da bi mogao zatražiti ovaj kredit, potrebno je imati studentski status kao i postati korisnik paketa OTP Indeks ili OTP e-Indeks. Osim što su paketi besplatni, uz njih ostvaruješ i povoljnije uvjete za kredit te ne plaćaš trošak odobravanja kredita.

Prikaži manje

Otkrij rješenje

OTP e-Indeks paket

Ugovori ga brzo i jednostavno za samo 15 minuta.

Otvori online

Pogodnosti besplatnog OTP e-Indeks paketa su:

 • Besplatno otvaranje i vođenje tekućeg i žiro računa
 • Korištenje OTP mobilnog i internet bankarstva
 • Plaćanja putem m-bankinga prema svim hrvatskim računima unutar i izvan Banke bez naknade Eksterne uplate na račune bez naplate naknade
 • Mogućnost ugovaranja Visa Web prepaid kartice putem internet bankarstva ili u najbližoj poslovnici banke za jednostavniju online kupovinu
 • 3-D Secure usluga za sigurnu online kupovinu putem mobilnog tokena
 • Povoljni uvjeti podizanja studentskog kredita
 • Besplatno podizanje gotovine na bankomatima drugih banaka jednom mjesečno
 • Vrijedne i atraktivne nagrade u besplatnom programu vjernosti OTPetici, putem kojeg te darujemo s čak 1000 dodatnih bodova
Studentski kredit za obrazovanje

Ugovori ga u najbližoj poslovnici OTP banke

Dogovori svoj termin

Studentski kredit za obrazovanje možeš zatražiti u iznosu od 10.000 do 20.000 eura, od čega se minimalno 60% iznosa odmah uplati na račun tvoje obrazovne institucije, a maksimalno 40% ide na tvoj tekući račun. Rok otplate kredita je od 1 do 7 godina, a moguće ga je otplatiti i nakon završetka školovanja. Ovaj kredit možeš zatražiti ako imaš ugovoren OTP Indeks ili OTP e-Indeks paket, a ako još nemaš, ne brini – paket možeš ugovoriti i naknadno u roku od 3 mjeseca.

Gotovinski kredit za studente

Ugovori ga u najbližoj poslovnici OTP banke

Dogovori svoj termin

Gotovinski kredit za studente možeš zatražiti u iznosu od 1.000 do 10.000 eura koji ti se isplaćuju na tvoj tekući račun. Gotovinski kredit možeš koristiti u bilo koju svrhu, a rok otplate možeš ugovoriti na period od 1 do 7 godina. Ovaj kredit možeš zatražiti ako imaš ugovoren OTP Indeks ili OTP e-Indeks paket, a ako još nemaš, ne brini – paket možeš ugovoriti i naknadno u roku od 3 mjeseca.

OTP e-Indeks paket

Ugovori ga brzo i jednostavno u samo 15 minuta

Otvori online

Studentski kredit za obrazovanje

Ugovori ga u najbližoj poslovnici OTP banke

Dogovori svoj termin

Što ti sve nudi besplatni OTP e-Indeks paket?

Uz otvaranje OTP e-Indeks paketa potpuno besplatno i potpuno online sačuvaj vrijeme i novac za studentske obaveze ili studentska druženja. Pogodnosti besplatnog OTP e-Indeks paketa su:

 • Besplatno otvaranje i vođenje tekućeg i žiro računa
 • Korištenje OTP mobilnog i internet bankarstva
 • Plaćanja putem m-bankinga prema svim hrvatskim računima unutar i izvan Banke bez naknade
 • Eksterne uplate na račune bez naplate naknade
 • Mogućnost ugovaranja Visa Web prepaid kartice putem internet bankarstva ili u najbližoj poslovnici banke za jednostavniju online kupovinu
 • 3-D Secure usluga za sigurnu online kupovinu putem mobilnog tokena
 • Besplatno podizanje gotovine na bankomatima drugih banaka jednom mjesečno
 • Vrijedne i atraktivne nagrade u besplatnom programu vjernosti OTPetici, putem kojeg te darujemo s čak 1000 dodatnih bodova
Studentski kredit za lakše financiranje studija

Još jedna bitna stvar za tebe – kad postaneš korisnik paketa OTP e-Indeks ostvarit ćeš povoljne uvjete podizanja studentskog kredita za obrazovanje! Možeš zatražiti iznos od 10.000 do 20.000 eura uz rok otplate od 1 do 7 godina, a kredit možeš otplatiti i nakon završetka školovanja.

OTP e-Indeks paket

Ugovori ga brzo i jednostavno u samo 15 minuta

Otvori online

Gotovinski kredit za studente

Ugovori ga u najbližoj poslovnici OTP banke

Dogovori svoj termin

Što ti sve nudi besplatni OTP e-Indeks paket?

Uz otvaranje OTP e-Indeks paketa potpuno besplatno i potpuno online sačuvaj vrijeme i novac za studentske obaveze ili studentska druženja. Pogodnosti besplatnog OTP e-Indeks paketa su:

 • Besplatno otvaranje i vođenje tekućeg i žiro računa
 • Korištenje OTP mobilnog i internet bankarstva
 • Plaćanja putem m-bankinga prema svim hrvatskim računima unutar i izvan Banke bez naknade
 • Eksterne uplate na račune bez naplate naknade
 • Mogućnost ugovaranja Visa Web prepaid kartice putem internet bankarstva ili u najbližoj poslovnici banke za jednostavniju online kupovinu
 • 3-D Secure usluga za sigurnu online kupovinu putem mobilnog tokena
 • Besplatno podizanje gotovine na bankomatima drugih banaka jednom mjesečno
 • Vrijedne i atraktivne nagrade u besplatnom programu vjernosti OTPetici, putem kojeg te darujemo s čak 1000 dodatnih bodova
Gotovinski kredit za studiranje bez briga

Još jedna bitna stvar za tebe – kad postaneš korisnik paketa OTP e-Indeks ostvarit ćeš povoljne uvjete gotovinskog kredita za studente! Možeš zatražiti iznos od 1.000 do 10.000 eura uz rok otplate od 1 do 7 godina, a nećeš platiti niti naknadu za odobravanje kredita. Iskoristi pogodnosti koje ti se nude i provedi svoje studentske dane bezbrižno i korisno!

Studentski kredit za obrazovanje

Ugovori ga u najbližoj poslovnici OTP banke

Dogovori svoj termin

Kod studentskog kredita za obrazovanje minimalno 60% iznosa kredita isplaćuje se na račun tvoje obrazovne institucije, dok se ostatak (maksimalno 40%) isplaćuje na tvoj tekući račun čime je studentski račun idealno rješenje za tebe – dio novca je namijenjen financiranju studija, a dio za sve ostale tvoje potrebe. Iznos kredita kojeg možeš zatražiti kao korisnik paketa OTP Indeks ili OTP e-Indeks je od 10.000 do 20.000 eura, uz rok otplate od 1 do 7 godina, a nećeš platiti niti naknadu za odobravanje kredita. Ne brini, ako još nemaš studentski paket u OTP banci, možeš ga ugovoriti i naknadno u roku od 3 mjeseca.

OTP e-Indeks paket

Ugovori ga brzo i jednostavno u samo 15 minuta

Otvori online

Studentski kredit za obrazovanje

Ugovori ga u najbližoj poslovnici OTP banke

Dogovori svoj termin

Što ti sve nudi besplatni OTP e-Indeks paket?

Uz otvaranje OTP e-Indeks paketa potpuno besplatno i potpuno online sačuvaj vrijeme i novac za studentske obaveze ili studentska druženja. Pogodnosti besplatnog OTP e-Indeks paketa su:

 • Besplatno otvaranje i vođenje tekućeg i žiro računa
 • Korištenje OTP mobilnog i internet bankarstva
 • Plaćanja putem m-bankinga prema svim hrvatskim računima unutar i izvan Banke bez naknade
 • Eksterne uplate na račune bez naplate naknade
 • Mogućnost ugovaranja Visa Web prepaid kartice putem internet bankarstva ili u najbližoj poslovnici banke za jednostavniju online kupovinu
 • 3-D Secure usluga za sigurnu online kupovinu putem mobilnog tokena
 • Besplatno podizanje gotovine na bankomatima drugih banaka jednom mjesečno
 • Vrijedne i atraktivne nagrade u besplatnom programu vjernosti OTPetici, putem kojeg te darujemo s čak 1000 dodatnih bodova
Studentski kredit za lakše financiranje studija

Još jedna bitna stvar za tebe – kad postaneš korisnik paketa OTP e-Indeks ostvarit ćeš povoljne uvjete za podizanje studentskog kredita za obrazovanje kod kojeg se minimalno 60% iznosa kredita isplaćuje se na račun tvoje obrazovne institucije, dok se ostatak (maksimalno 40%) isplaćuje na tvoj tekući račun čime je studentski račun idealno rješenje za tebe – dio novca je namijenjen financiranju studija, a dio za sve ostale tvoje potrebe. Iznos kredita kojeg možeš zatražiti je od 10.000 do 20.000 eura, uz rok otplate od 1 do 7 godina, a nećeš platiti niti naknadu za odobravanje kredita. Iskoristi pogodnosti koje ti se nude i provedi svoje studentske dane bezbrižno i korisno!

OTP Indeks paket

Ugovori ga u najbližoj poslovnici OTP banke

Dogovori svoj termin

Srednjoškolcima starijima od 15 godina omogućili smo besplatno ugovaranje i korištenje paketa OTP Indeks. U paketu dobivaš:

 • Besplatno otvaranje i vođenje tekućeg i žiro računa
 • Besplatnu upisninu i članarinu za Visa web prepaid karticu
 • Besplatno korištenje računa od strane opunomoćenika
 • Besplatno Internet i mobilno bankarstvo (kad navršiš 18 godina)
 • Eksterne uplate na račune bez naplate naknade
 • Plaćanja putem mbanking-a prema svim hrvatskim računima unutar i izvan Banke bez naknade
 • Vođenje tekućih i deviznih računa OTP Dinamik štednje uz 50% popusta
 • Mogućnost ugovaranja Studentskog kredita uz nižu kamatnu stopu i bez troška odobravanja (kad navršiš 18 godina)
Studentski kredit za obrazovanje

Ugovori ga u najbližoj poslovnici OTP banke

Dogovori svoj termin

Početak studiranja bit će lakši uz studentski kredit za obrazovanje kojeg možeš zatražiti u iznosu od 10.000 do 20.000 eura, od čega se minimalno 60% iznosa odmah uplati na račun tvoje obrazovne institucije, a maksimalno 40% ide na tvoj tekući račun. Rok otplate kredita je od 1 do 7 godina, a moguće ga je otplatiti i nakon završetka školovanja. Ovaj kredit možeš zatražiti ako imaš ugovoren OTP Indeks ili OTP e-Indeks paket, a ako još nemaš, ne brini – paket možeš ugovoriti i naknadno u roku od 3 mjeseca.

Gotovinski kredit za studente

Ugovori ga u najbližoj poslovnici OTP banke

Dogovori svoj termin

Početak studiranja bit će lakši uz gotovinski kredit za studente kojeg možeš zatražiti u iznosu od 1.000 do 10.000 eura s rokom otplate od 1 do 7 godina. Cjelokupan iznos kredita se isplaćuje na tvoj tekući račun, a nećeš platiti niti naknadu za odobravanje kredita. Ovaj kredit možeš zatražiti ako imaš ugovoren OTP Indeks ili OTP e-Indeks paket, a ako još nemaš, ne brini – paket možeš ugovoriti i naknadno u roku od 3 mjeseca.

OTP Indeks paket

Ugovori ga u najbližoj poslovnici OTP banke

Dogovori svoj termin

Studentski kredit za obrazovanje

Ugovori ga u najbližoj poslovnici OTP banke

Dogovori svoj termin

Što ti sve nudi besplatni OTP Indeks paket?

Srednjoškolci stariji od 15 godina mogu besplatno ugovarati i koristiti paket OTP Indeks. U paketu dobivaš:

 • besplatno otvaranje i vođenje tekućeg i žiro računa
 • besplatnu upisninu i članarinu za Visa web prepaid karticu
 • besplatno korištenje računa od strane opunomoćenika
 • besplatno Internet i mobilno bankarstvo (kad navršiš 18 godina)
 • eksterne uplate na račune bez naplate naknade
 • Plaćanja putem mbanking-a prema svim hrvatskim računima unutar i izvan Banke bez naknade
 • vođenje tekućih i deviznih računa OTP Dinamik štednje uz 50% popusta
 • mogućnost ugovaranja Studentskog kredita uz nižu kamatnu stopu i bez troška odobravanja (kad navršiš 18 godina)
Studentski kredit za lakše financiranje studija

Još jedna bitna stvar za tebe – kad postaneš korisnik paketa OTP Indeks ostvarit ćeš povoljne uvjete za podizanje studentskog kredita za obrazovanje kod kojeg se minimalno 60% iznosa kredita isplaćuje se na račun tvoje obrazovne institucije, dok se ostatak (maksimalno 40%) isplaćuje na tvoj tekući račun čime je studentski račun idealno rješenje za tebe – dio novca je namijenjen financiranju studija, a dio za sve ostale tvoje potrebe. Iznos kredita kojeg možeš zatražiti je od 10.000 do 20.000 eura, uz rok otplate od 1 do 7 godina, a nećeš platiti niti naknadu za odobravanje kredita.

Iskoristi pogodnosti koje ti se nude i provedi svoje srednjoškolske i studentske dane bezbrižno i korisno!

OTP Indeks paket

Ugovori ga u najbližoj poslovnici OTP banke

Dogovori svoj termin

Gotovinski kredit za studente

Ugovori ga u najbližoj poslovnici OTP banke

Dogovori svoj termin

Što ti sve nudi besplatni OTP Indeks paket?

Srednjoškolci stariji od 15 godina mogu besplatno ugovarati i koristiti paket OTP Indeks. U paketu dobivaš:

 • besplatno otvaranje i vođenje tekućeg i žiro računa
 • besplatnu upisninu i članarinu za Visa web prepaid karticu
 • besplatno korištenje računa od strane opunomoćenika
 • besplatno Internet i mobilno bankarstvo (kad navršiš 18 godina)
 • eksterne uplate na račune bez naplate naknade
 • Plaćanja putem mbanking-a prema svim hrvatskim računima unutar i izvan Banke bez naknade
 • vođenje tekućih i deviznih računa OTP Dinamik štednje uz 50% popusta
 • mogućnost ugovaranja Studentskog kredita uz nižu kamatnu stopu i bez troška odobravanja (kad navršiš 18 godina)
Gotovinski kredit za studiranje bez briga

Još jedna bitna stvar za tebe – kad postaneš korisnik paketa OTP Indeks ostvarit ćeš povoljne uvjete gotovinskog kredita za studente! Možeš zatražiti iznos od 1.000 do 10.000 eura uz rok otplate od 1 do 7 godina, a nećeš platiti niti naknadu za odobravanje kredita.

Iskoristi pogodnosti koje ti se nude i provedi svoje srednjoškolske i studentske dane bezbrižno!

Studentski kredit za obrazovanje

Ugovori ga u najbližoj poslovnici OTP banke

Dogovori svoj termin

Kod studentskog kredita za obrazovanje minimalno 60% iznosa kredita isplaćuje se na račun tvoje obrazovne institucije, dok se ostatak (maksimalno 40%) isplaćuje na tvoj tekući račun čime je studentski račun idealno rješenje za tebe – dio novca je namijenjen financiranju studija, a dio za sve ostale tvoje potrebe. Iznos kredita kojeg možeš zatražiti kao korisnik paketa OTP Indeks ili OTP e-Indeks je od 10.000 do 20.000 eura, uz rok otplate od 1 do 7 godina, a nećeš platiti niti naknadu za odobravanje kredita. Ne brini, ako još nemaš studentski paket u OTP banci, možeš ga ugovoriti i naknadno u roku od 3 mjeseca.

OTP Indeks paket

Ugovori ga u najbližoj poslovnici OTP banke

Dogovori svoj termin

Studentski kredit za obrazovanje

Ugovori ga u najbližoj poslovnici OTP banke

Dogovori svoj termin

Što ti sve nudi besplatni OTP Indeks paket?

Srednjoškolci stariji od 15 godina mogu besplatno ugovarati i koristiti paket OTP Indeks. U paketu dobivaš:

 • besplatno otvaranje i vođenje tekućeg i žiro računa
 • besplatnu upisninu i članarinu za Visa web prepaid karticu
 • besplatno korištenje računa od strane opunomoćenika
 • besplatno Internet i mobilno bankarstvo (kad navršiš 18 godina)
 • eksterne uplate na račune bez naplate naknade
 • Plaćanja putem mbanking-a prema svim hrvatskim računima unutar i izvan Banke bez naknade
 • vođenje tekućih i deviznih računa OTP Dinamik štednje uz 50% popusta
 • mogućnost ugovaranja Studentskog kredita uz nižu kamatnu stopu i bez troška odobravanja (kad navršiš 18 godina)
Studentski kredit za lakše financiranje studija

Još jedna bitna stvar za tebe – kad postaneš korisnik paketa OTP Indeks ostvarit ćeš povoljne uvjete za podizanje studentskog kredita za obrazovanje kod kojeg se minimalno 60% iznosa kredita isplaćuje se na račun tvoje obrazovne institucije, dok se ostatak (maksimalno 40%) isplaćuje na tvoj tekući račun čime je studentski račun idealno rješenje za tebe – dio novca je namijenjen financiranju studija, a dio za sve ostale tvoje potrebe. Iznos kredita kojeg možeš zatražiti je od 10.000 do 20.000 eura, uz rok otplate od 1 do 7 godina, a nećeš platiti niti naknadu za odobravanje kredita.

Iskoristi pogodnosti koje ti se nude i provedi svoje srednjoškolske i studentske dane bezbrižno i korisno!