OTP MULTI EUR 2025 II

Karakteristike i ciljevi fonda

  • Cilj Fonda je nastojanje očuvanja vrijednosti početnog uloga ulagatelja bez gubitka na kraju razdoblja ulaganja i ostvarenje prosječnog godišnjeg prinosa od 2,57%* odnosno ciljanog kumulativnog prinosa na 25 mj. u visini od 5,43%* s isplatom na kraju razdoblja trajanja Fonda
  • Strategija Fonda najvećim dijelom će se ostvarivati ulaganjem u dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca koje je izdala ili za koje jamči Republika Hrvatska.
  • Preporučeno razdoblje držanja: 25 mjeseci

 

Kome preporučiti?

  • Fond je namijenjen ulagateljima:
  • koji su spremni ulagati na rok od 25 mjeseci;
  • koji žele u bitnom umanjiti mogućnost gubitka dijela uložene glavnice;
  • koji žele ostvariti viši prinos na svoja sredstva u odnosu na standardne kamatne stope;

 

*Projicirani iznos prinosa po dospijeću odnosi se na klijente koji su uložili sredstva za vrijeme trajanja upisnog perioda Fonda

Dodatne informacije i pojašnjenja dostupne su na internetskoj stranici OTP invest-a ili u najbližoj poslovnici OTP banke