Pogodnosti Mastercard kartica

  

Brže uz Mastercard® - Pogodnost za OTP korisnike svih Mastercard kartica

Preskočite red. Maksimizirajte svoje vrijeme za opuštanje, kupujte i večerajte u zračnoj luci. Kao cijenjeni vlasnik OTP Mastercard kartice, imate pristup usluzi Quick Pass (sigurnosna brza traka u zračnoj luci) širom svijeta putem web stranice ili aplikacije Mastercard Travel Experiences. OTP korisnici svih Mastercard kartica i njihovi suputnici imaju povlašteni pristup brzoj traci ravno do sigurnosne kontrolne točke u brojnim zračnim lukama. Usluga je dostupna u preko 30 zračnih luka na svijetu, a možete joj lako pristupiti putem aplikacije. Više na: https://travelexperiences.mastercard.com