SEPA izravno terećenje

Kako postati korisnikom SEPA izravnog terećenja?

SEPA (eng. Single Euro Payments Area) je područje u kojemu potrošači, poslovni subjekti i tijela javne vlasti mogu uplaćivati i primati plaćanja u eurima pod jednakim osnovnim uvjetima, pravima i obvezama, neovisno o njihovoj lokaciji.

SEPA izravno terećenje vrsta je platnog instrumenta dostupnog na korištenje svim klijentima banaka koje su pristupile jedinstvenoj SEPA Osnovnoj shemi izravnog terećenja u Hrvatskoj. Putem SEPA izravnog terećenja omogućeno vam je plaćanje računa (primjerice režijskih troškova) po jednakoj naknadi kao i u slučaju platne usluge Izravno terećenje.

Da bi klijent pristupio usluzi SEPA izravno terećenje dužan je potpisati Suglasnost, odnosno pismeno odobrenje primatelju plaćanja za iniciranje platne transakcije i to u prodajnim prostorima primatelja plaćanja ili u ovlaštenim prostorima za potpisivanje istih.

Prednosti SEPA izravnog terećenja

  • Jedinstveni standard provođenja izravnog terećenja sa svim primateljima plaćanja - sudionicima SEPA Osnovne sheme izravnog terećenja u Republici Hrvatskoj.
  • Obveza informiranja klijenta od primatelja plaćanja minimalno 14 dana prije dana terećenja o iznosu i danu terećenja pojedinog naloga izravnog terećenja.
  • Transparentan pregled provedenih naloga izravnog terećenja ili onih koji će tek biti provedeni.
  • Jednostavan način odbijanja pojedinog naloga izravnog terećenja, kao i ograničavanja jednog ili više naloga prije nego su došli na naplatu (kreiranje crne ili bijele liste primatelja plaćanja, kreiranje liste ograničenja po iznosu i/ili frekvenciji plaćanja).
  • Mogućnost davanja zahtjeva za povrat već provedenog naloga izravnog terećenja uz rok odobrenja jedan radni dan.