Stambeni kredit

Stambeni krediti

Stambeni kredit možete ugovoriti uz fiksnu kamatnu stopu za cijelo vrijeme otplate kredita što vam omogućuje sigurnost u vidu fiksnog iznosa mjesečne otplate, bez ikakvih iznenađenja. Ovisno o vašim preferencijama, možete odabrati i stambeni kredit uz kombiniranu kamatnu stopu. Dovoljna su dva dolaska u poslovnicu.

Uvjeti kredita

Korisnici kredita:

 • Svi kreditno sposobni građani Republike Hrvatske (kreditna sposobnost klijenta utvrđuje se individualno, sukladno aktima banke). Status klijenta može se ostvariti naknadno, u roku od tri mjeseca, a klijent je osoba koja svoja redovna mjesečna primanja usmjerava na tekući/devizni račun u OTP banci.

Kamatna stopa

 • Fiksna kamatna stopa
  • 3,99% fiksna kamatna stopa s rokom otplate do 15 godina, efektivna kamatna stopa (EKS)* 4,22%
  • 4,19% fiksna kamatna stopa s rokom otplate od 16 do 25 godina, efektivna kamatna stopa (EKS)* 4,43%
 • Kombinirana kamatna stopa:
  • 3,29% -  3,69%, fiksna za prve tri godine otplate, za preostali period otplate kredita kamatna stopa je promjenjiva** i iznosi 3,79%, efektivna kamatna stopa (EKS)* 3,85% - 3,98%
Visina kamatne stope ovisi o kreditnoj sposobnosti klijenta te o poslovnom odnosu klijenta/poslodavca s Bankom.
**Promjenjiva kamatna stopa izračunata je kao zbroj tromjesečne referentne stope - EURIBOR, koja na dan 02.01.2023. godine za valutu EUR iznosi 2,16% i fiksnog dijela promjenjive kamatne stope.

Visina kredita:

 • 5.000 do 350.000 EUR

Trošak odobravanja kredita:

 • bez troška odobravanja kredita

Trošak procjene nekretnine:

 • O troškovima procjene nekretnine saznajte više u vama najbližoj poslovnici OTP banke.

Rok otplate:

 • 1 do 30 godina

Način plaćanja:

 

* Efektivna kamatna stopa (EKS) za stambene kredite je izračunata na iznos kredita od 65.000 EUR uz rok otplate kredita od 15 odnosno 20 godina, uz navedenu kamatnu stopu te bez naknade za obradu kredita. U izračun EKS-a su uključeni troškovi vođenja tekućeg računa u iznosu od 1,59 EUR/12 HRK¹ mjesečno, trošak procjene nekretnine u iznosu od 199,08 EUR/1.500 HRK ¹ jednokratno, trošak police osiguranja nekretnine u iznosu od 28,67 EUR/216 HRK¹ godišnje te interkalarna kamata za jedan mjesec. Za navedeni iznos kredita obavezan je upis založnog prava.
¹ Za izračun je korišten fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

S ciljem što boljeg informiranja naših cijenjenih klijenata, kao i podizanja razine transparentnosti uvjeta kreditnih proizvoda, provjerite sve informacije o uvjetima kreditiranja poslovnih banaka s područja Republike Hrvatske. 

 

Kreditni kalkulator

Provjerite odgovara li stambeni kredit s fiksnom početnom kamatnom stopom vašim potrebama. Koristite naš kreditni kalkulator za informativni izračun kredita kako biste odredili optimalan iznos i ratu kredita!  

Stambeni kredit u eurima s kombinacijom fiksne i promjenjive kamatne stope

Kamatna stopa Rok otplate (broj mjesečnih anuiteta) Iznos krediti u EUR EKS Mjesečni iznos prvog anuiteta (EUR) Zbrojeni iznos glavnice, kamata i naknade po kreditu (EUR)
3,69% fiksna za prve 3 godine, za preostali period 3,79% promjenjiva12050.0003,84%49960.345
240100.000 3,80%590143.137
360250.000 3,74%1.149419.287

Osiguranje povrata kredita za stambene kredite

 

 • upis založnog prava na nekretninu 
 • osiguranje nekretnine kod osiguravajućeg društva i prijenos police osiguranja u korist banke
 • zadužnica i izjava o zapljeni po pristanku dužnika (sastavlja banka) za korisnika kredita i sudužnika, potvrđena kod javnog bilježnika