Stambeni kredit

Stambeni krediti

Stambeni kredit ugovorite uz fiksnu kamatnu stopu za cijelo vrijeme otplate kredita što vam omogućuje sigurnost u vidu fiksnog iznosa mjesečne otplate, bez ikakvih iznenađenja. 

Uvjeti kredita

Korisnici kredita:

 • Svi kreditno sposobni građani Republike Hrvatske (kreditna sposobnost klijenta utvrđuje se individualno, sukladno aktima banke). Status klijenta može se ostvariti naknadno, u roku od tri mjeseca, a klijent je osoba koja svoja redovna mjesečna primanja usmjerava na tekući/devizni račun u OTP banci.

Kamatna stopa

 • Fiksna kamatna stopa:
  • sa rokom otplate do 15 godina: 3,99% - 4,19%, efektivna kamatna stopa (EKS)* 4,23% - 4,43% -
  • sa rokom otplate većim od 15 godina: 4,29% - 4,49%, efektivna kamatna stopa (EKS)* 4,53% - 4,74%
Visina kamatne stope ovisi o kreditnoj sposobnosti klijenta te o poslovnom odnosu klijenta/poslodavca s Bankom.

Visina kredita:

 • 5.000 do 350.000 EUR

Trošak odobravanja kredita:

 • bez troška odobravanja kredita

Trošak procjene nekretnine:

 • O troškovima procjene nekretnine saznajte više u vama najbližoj poslovnici OTP banke.

Rok otplate:

 • 1 do 30 godina

 

 

* Efektivna kamatna stopa (EKS) za stambene kredite je izračunata na iznos kredita od 65.000 EUR uz rok otplate kredita od 15 odnosno 20 godina, uz navedenu kamatnu stopu te bez naknade za obradu kredita. U ukupan iznos za otplatu i EKS uključeni su troškovi vođenja tekućeg računa u iznosu od 1,59 EUR/12 HRK¹ mjesečno, trošak procjene nekretnine u iznosu od 199,08 EUR/1.500 HRK ¹ jednokratno, trošak police osiguranja nekretnine u iznosu od 28,67 EUR/216 HRK¹ godišnje te interkalarna kamata uz pretpostavku isplate kredita 01.08. i plaćanja interkalarne kamate do 31.8. EKS je izračunat po redovnoj fiksnoj kamatnoj stopi na preostali rok otplate. Za navedeni iznos kredita obavezan je upis založnog prava.
¹ Za izračun je korišten fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

S ciljem što boljeg informiranja naših cijenjenih klijenata, kao i podizanja razine transparentnosti uvjeta kreditnih proizvoda, provjerite sve informacije o uvjetima kreditiranja poslovnih banaka s područja Republike Hrvatske. 

 

Kreditni kalkulator

Provjerite odgovara li stambeni kredit s fiksnom početnom kamatnom stopom vašim potrebama. Koristite naš kreditni kalkulator za informativni izračun kredita kako biste odredili optimalan iznos i ratu kredita!  

Stambeni kredit s fiksnom kamatnom stopom

Kamatna stopa Rok otplate (broj mjesečnih anuiteta) Iznos krediti u EUR EKS Mjesečni iznos prvog anuiteta (EUR) Zbrojeni iznos glavnice, kamata i naknade po kreditu (EUR)
4,49% fiksna kamatna stopa za cijeli period otplate kredita 180100.0004,70%764138.246
240250.000 4,62%1.580380.548
360350.000 4,61%1.771639.507

Osiguranje povrata kredita za stambene kredite

 

 • upis založnog prava na nekretninu 
 • osiguranje nekretnine kod osiguravajućeg društva i prijenos police osiguranja u korist banke
 • zadužnica i izjava o zapljeni po pristanku dužnika (sastavlja banka) za korisnika kredita i sudužnika, potvrđena kod javnog bilježnika