OTP Multi USD 2

Karakteristike i ciljevi fonda

  • Cilj Fonda je nastojanje očuvanja vrijednosti početnog uloga bez gubitka na kraju razdoblja ulaganja i nastojanje ostvarenja prinosa
  • Očuvanje početne vrijednosti uloga nastoji se ostvariti ulaganjem u depozite stručno odabranih kreditnih institucija te umjereno rizične obveznice izdavatelja s kvalitetnim omjerom prinosa i preuzetog rizika.
  • Strategija fonda najvećim dijelom će se ostvarivati ulaganjem u državne obveznice Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Republike Hrvatske (RH).
  • Preporučeno razdoblje držanja: 3 godine 

Kome preporučiti?

  • Fond je namijenjen ulagateljima:
  • koji su spremni ulagati na rok od 3 (tri) godine;
  • koji žele u bitnom umanjiti mogućnost gubitka dijela uložene glavnice;
  • čiji su prihodi u valuti USD i koji su do sada štedjeli u valuti USD;
  • koji žele štedjeti u valuti USD, a do sada nisu štedjeli u valuti USD.

 

Dodatne informacije i pojašnjenja dostupne su na internetskoj stranici OTP invest-a ili u najbližoj poslovnici OTP banke.

 

Cijena udjela fondova OTP Investa, dostupna vam je putem ovog linka