Press

20.10.2021.
Od listopada OTP banka koristi isključivo električnu energiju iz obnovljivih izvora. OTP banka sklopila je ugovor s HEP Opskrbom za nabavku sto posto zelene električne energije za potrebe banke. ZelEn je jedinstveni proizvod HEP-Opskrbe, a sredstva prikupljena kupnjom zelene energije se usmjeravaju u projekte energetske učinkovitosti te u razvoj obnovljivih izvora. „OTP banka je istinski zelena banka, predana održivom razvoju. Nabava električne energije iz obnovljivih izvora dio je naše nove strategije održivog poslovanja. U ovoj i sljedećoj godini pokrećemo niz projekata koji se odnose na...
07.10.2021.
Kako bi maturantima olakšala polaganje državne mature, Algebra i ove godine provodi pripreme za istu. Svaki polaznik priprema koji koristi ili ugovori paket OTP Indeks ili OTP e-Indeks do 1. studenog 2022. na dar dobiva 200 kuna na Visa web prepaid kartici. Zahtjev za realizaciju nagrade može se predati u svakoj poslovnici OTP banke d.d. do 1. studenog 2022. godine uz predočenje vaučera koji će biti uručen u Algebri svim polaznicima priprema za državnu maturu. Polaznicima koji su već korisnici paketa OTP Indeks ili OTP e-Indeks i imaju Visa web prepaid karticu uplatit će se...
27.08.2021.
Uprava OTP banke usvojila je nove Opće uvjete poslovanja sa sefovima nepotrošača s primjenom od 13. rujna 2021. godine.
27.08.2021.
Uprava OTP banke usvojila je nove naknade za uslugu najma sefa za nepotrošače koje se primjenjuju od 13. rujna 2021.
15.06.2021.
Uprava OTP banke usvojila je nove naknade za usluge platnog prometa za nepotrošače koje se primjenjuju od 01. srpnja 2021. Uvodi se nova naknada za vođenje transakcijskog EUR računa poslovnih subjekata sa stanjem na računu preko limita od 1.300.000 EUR. Predmetna naknada će se obračunavati dnevno te naplaćivati na mjesečnoj razini u visini od 0,45% godišnje, i to u slučaju kada je dnevno stanje depozita veće od 1.300.000 EUR, pri čemu će osnovica za obračun naknade biti razlika između ukupnog zaključnog dnevnog stanja računa u valuti EUR i iznosa od 1.300.000 EUR.
24.05.2021.
OTP banka d.d. od 24. svibnja 2021. godine primjenjuje nove kamatne stope na oročene depozite suvlasnika stambenih zgrada.
25.03.2021.
Obavještavamo Vas kako će OTP banka, u skladu s promjenama tržišnih uvjeta, korigirati visinu kamatne stope na depozite po viđenju na 0,001%. Izmjene Odluke o kamatama stupaju na snagu 1. travnja 2021. Za dodatne informacije možete se obratiti svojem savjetniku za poslovni odnos.
22.03.2021.
Uprava OTP banke usvojila je nove naknade za usluge platnog prometa za nepotrošače koje se primjenjuju od 06. travnja 2021.
14.10.2021.
Zbog preuređenja prostora na adresi Horvaćanska 75, poslovnica Vrbani će privremeno poslovati na 1. katu trgovačkog centra Point na adresi Rudeška cesta 169a.
23.09.2021.
Uoči početka nove vaterpolske sezone OTP banka nastavlja s potporom najuspješnijem hrvatskom vaterpolskom klubu. Novim sponzorskim ugovorom OTP banka je potvrdila svoj dugogodišnji status jednog od najznačajnijih partnera Vaterpolskog kluba Jug Adriatic osiguranje. Na bazenu u Gružu ugovor su svečano potpisali predsjednik uprave OTP banke Balázs Békeffy i predsjednik VK Juga Adriatic osiguranja Tomislav Dumančić. Prilikom potpisivanja ugovora Balázs Békeffy je istaknuo: “Veliko mi je zadovoljstvo biti danas ovdje i predstavljati banku koja je duboko vezana uz dubrovački kraj.  VK Jug...