Press

23.01.2023.
Poštovani klijenti, zbog radova na unaprjeđenju sustava u srijedu, 25. siječnja u razdoblju od 1:00 do 3:00 sata neće biti dostupne usluge internet i mobilnog bankarstva za građane i poslovne subjekte i neće biti moguće kupovati karticama OTP banke na internetu. Zahvaljujemo na razumijevanju.
19.01.2023.
Uprava OTP banke usvojila je izmjene i dopune Općih uvjeta pružanja usluga platnog prometa za potrošače OTP banke d.d., Terminski plan zaprimanja i izvršenja naloga OTP banke d.d. i Politiku mijenjanja nominalnih kamatnih stopa i naknada u poslovanju sa stanovništvom. Izmijenjeni i dopunjeni Opći uvjeti i Terminski plan u primjeni su od 20. ožujka 2023. godine, dok izmjene i dopune Politike mijenjanja nominalnih kamatnih stopa i naknada u poslovanju sa stanovništvom na snagu stupaju od 20. ožujka 2023. godine, izuzev točki 4.3.1, 4.3.2.3 i 4.3.3, koje se primjenjuju od 3. veljače 2023....
22.12.2022.
OTP banka je ovaj Božić obilježila na poseban način sjetivši se onih mališana kojima je naša pomoć uvijek dobrodošla. Ukupan iznos od 300.000 kuna doniran je Domu za nezbrinutu djecu Maestral u Splitu, Osnovnoj školi Voštarnica i Dječjem vrtiću Latica u Zadru koji skrbe i educiraju djecu s posebnim potrebama te Udruzi SOS - Dječje selo Hrvatska koji u Lekeniku i Ladimirevcima imaju dječja sela. OTP banka veliku pažnju u svom poslovanju posvećuje društvenoj odgovornosti i suradnji s lokalnim zajednicama gdje posluje pokušavajući doprinijeti pozitivnim zbivanjima i pomoći najugroženijim...
15.12.2022.
Po uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj od 01. siječnja 2023. godine u primjeni će biti sljedeće kamatne stope na depozite po viđenju poslovnih subjekata.
13.12.2022.
Sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH (NN 57/22, 88/22; 15.07.2022.) OTP banka d.d. usvojila je izmjene i dopune Općih uvjeta u poslovanju s pravnim osobama s primjenom od 1.1.2023. Navedeni interni akti usklađeni su sa odredbama Zakona i dostupni pod "Opći uvjeti i dokumenti".  
13.12.2022.
Po uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj od 01. siječnja 2023. godine u primjeni će biti sljedeće naknade za usluge platnog prometa i uslugu najma sefa za nepotrošače.
26.10.2022.
Uprava OTP Banke je usvojila izmjene i dopune Odluke o naknadama u dijelu naknada po poslovima sa suvlasnicima stambenih zgrada koje stupaju na snagu 01. siječnja 2023.
14.10.2022.
Uprava OTP banke usvojila je nove naknade za uslugu najma sefa za nepotrošače koje se primjenjuju od 01. studenog 2022.
14.10.2022.
Uprava OTP banke usvojila je nove naknade za usluge platnog prometa za nepotrošače koje se primjenjuju od 01. studenog 2022.
26.09.2022.
Sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH (NN 57/22, 88/22;15.07.2022.), OTP banka d.d. usvojila je izmjene i dopune općih uvjeta i Odluke o naknadama u poslovanju s fizičkim osobama, s primjenom od 1.1.2023., kako slijedi: Opći uvjeti poslovanja s fizičkim osobama OTP banke d.d., Opći uvjeti pružanja usluga platnog prometa za potrošače OTP banke d.d. i pripadajući Terminski plan zaprimanja i izvršenja naloga OTP banke d.d. za potrošače, Opći uvjeti korištenja usluga on-line bankarstva i eRAČUNA, Opći uvjeti korištenja usluge SMS, Opći uvjeti za izdavanje i korištenje kartice...