Press

16.05.2022.
Posljednjih dana zamijećen je veći broj prijevara u kojima klijenti dobiju SMS poruke (uglavnom sa skraćenih brojeva mobitela) od navodnih dostavnih službi, gdje se klikom na link od klijenta traži unos osobnih  i kartičnih podatka za plaćanje carine ili troškova dostave. Upozoravamo klijente da obrate pažnju na sljedeće: Ako očekujete dostavu paketa ili sličnih pošiljki i dobili ste poruku da trebate uplatiti troškove za carinu ili dostavu (poštarinu), obavezno provjerite broj pošiljatelja  s kojega  ste primili poruku te ne otvarajte sumnjive poveznice koje mogu biti...
09.05.2022.
Tijekom predstavljanja rezultata zadnjeg kvartala 2021., kao i na Glavnoj skupštini održanoj 13. travnja ove godine, uprava OTP grupe dala je detaljan pregled svojih izloženosti u Rusiji i Ukrajini u glavnim kategorijama. Prema podacima na dan 31. ožujka 2022.: u ukupnoj konsolidiranoj imovini ukrajinska i ruska imovina iznosila je 6 %; ukupni neto krediti u Ukrajini i Rusiji iznosili su 3,8 %; volumen bruto financiranja unutar grupe prema Ukrajini iznosio je 76 milijardi forinti (HUF) i 55 milijardi HUF prema Rusiji; u slučaju neočekivanog poteza, prema izrazito negativnom scenariju...
05.05.2022.
Uprava OTP banke usvojila je nove Opće uvjete pružanja usluga platnog prometa za nepotrošače i Opće uvjete za korištenje eLEMENT@-e za poslovne subjekte s primjenom od 20. svibnja 2022. godine.
06.04.2022.
Paket usluga za državljane Ukrajine Kako bi brojnom civilnom stanovništvu državljana s područja Ukrajine koji se trenutno nalaze na području Republike Hrvatske omogućili pristup osnovnim financijskim uslugama u svrhu stvaranja preduvjeta za normalizaciju života, pripremili smo paket proizvoda kojima želimo olakšati njihovu nepovoljnu životnu i financijsku situaciju. Paket usluga je besplatan i sadržava slijedeće proizvode i usluge u potpunosti oslobođene od naknade:   Tekući račun s Mastercard debitnom karticom Devizni račun u EUR valuti i drugim valutama   usluga mobilnog...
21.03.2022.
OTP banka d.d. pozdravlja sve inicijative koje za cilj imaju zaštitu okoliša i ostale čimbenike koji definiraju investicije kao održive, uključujući okolišna, socijalna i radno-pravna pitanja, kao i pitanja koja se odnose na poštivanje ljudskih prava i borbu protiv mita i korupcije. Uredba (EU) 2019/2088 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (dalje u tekstu: SFDR Uredba) smatra se prekretnicom u zakonodavstvu EU-a u vezi s okolišnim, socijalnim i upravljačkim čimbenicima jer traži objavu specifičnih informacija o...
16.03.2022.
Uprava OTP banke usvojila je nove naknade za usluge platnog prometa za nepotrošače koje se primjenjuju od 01. travnja 2022.
21.02.2022.
Obavještavamo Vas kako će OTP banka, u skladu s promjenama tržišnih uvjeta, korigirati visinu kamatne stope na depozite po viđenju na 0,0001%. Izmjene Odluke o kamatama stupaju na snagu 1. ožujka 2022. Za dodatne informacije možete se obratiti svojem savjetniku za poslovni odnos.  
21.01.2022.
Uprava OTP banke usvojila je nove Opće uvjete pružanja usluga platnog prometa za nepotrošače s primjenom od 07. veljače 2022. godine.
13.01.2022.
Uprava OTP banke usvojila je nove naknade za usluge platnog prometa za nepotrošače koje se primjenjuju od 01. veljače 2022. Mijenja se naknada za vođenje transakcijskog EUR računa poslovnih subjekata. Naknada će se obračunavati po računima sa stanjem preko limita od 800.000 EUR umjesto dosadašnjih 1.300.000 EUR. Sam iznos naknade se također mijenja te će iznositi 0,50% umjesto dosadašnjih 0,45%.
09.12.2021.
Uprava OTP banke usvojila je nove naknade za usluge platnog prometa i uslugu najma sefa za nepotrošače koje se primjenjuju od 01. siječnja 2022.