Press

08.12.2021.
OTP banka d.d. je sa Sindikatom bankarskih i financijskih djelatnika potpisala novi trogodišnji Kolektivni ugovor. Njime se za zaposlenike banke zadržavaju sva postojeća te osiguravaju dodatna prava. U Splitu je 7. prosinca potpisan novi Kolektivni ugovor za OTP banku d.d. koji će biti u primjeni od 1. siječnja 2022. te će vrijediti do kraja 2024. Ugovor su potpisali Balázs Békeffy, predsjednik Uprave u ime banke i Petar Perković Glavni sindikalni povjerenik u ime Sindikata bankarskih i financijskih djelatnika. U novom su Kolektivnom ugovoru zadržana sva materijalna prava iz prethodnoga....
06.12.2021.
Nakon ulaska na albansko tržište prije više od tri godine, OTP grupa sprema novu akviziciju u toj zemlji. Preuzimanjem Alpha banke Albania, albansko poslovanje OTP grupe na pravom je putu postati peta najveća banka prema ukupnoj aktivi te druga u kreditima klijentima. Alpha banka, albanska podružnica grčke banke Alpha Bank, osma je po veličini banka u Albaniji s ukupnim tržišnim udjelom temeljenim na imovini od gotovo 5 posto. Alpha banka posluje kao univerzalna banka u maloprodajnom i korporativnom segmentu. Otkupna cijena ugovorena je na 55 milijuna eura. Nakon financijskog zaključenja...
02.12.2021.
Prema izboru najprestižnijeg financijskog magazina The Banker OTP banka d.d. je najbolja banka 2021. u Hrvatskoj. Titulu u istoj kategoriji za Mađarsku zaslužila je i OTP Bank. Istu titulu su osvojile i banke CKB u Crnoj Gori, kao i SKB u Sloveniji, također u vlasništvu OTP Grupe. Posebno je značajan odabir OTP Grupe u regionalnoj kategoriji Srednje i Istočne Europe za koju je The Banker odabrao upravo OTP Grupu za Banku godine uzimajući u obzir aktivnosti i širenje grupe u cijeloj regiji. Magazin The Banker, čija 95 godina duga tradicija jamči kritički i sveobuhvatni pregled poslovnih...
04.11.2021.
Uprava OTP banke d.d. usvojila je izmjene i dopune Odluke o naknadama te  Općih uvjeta korištenja usluga on-line bankarstva, SMS-a i eRAČUNA s datumom primjenom od 05. siječnja 2022. Sažetak izmjena i dopuna Odluke o naknadama i Općih uvjeta korištenja usluga on-line bankarstva, SMS-a i eRAČUNA OTP banke d.d. dostupan je ovdje. Izvadak iz Odluke o nakadama dostupan je ovdje, a Opći uvjeti korištenja usluga on-line bankarstva, SMS-a i eRAČUNA dostupni su ovdje.
27.08.2021.
Uprava OTP banke usvojila je nove Opće uvjete poslovanja sa sefovima nepotrošača s primjenom od 13. rujna 2021. godine.
27.08.2021.
Uprava OTP banke usvojila je nove naknade za uslugu najma sefa za nepotrošače koje se primjenjuju od 13. rujna 2021.
15.06.2021.
Uprava OTP banke usvojila je nove naknade za usluge platnog prometa za nepotrošače koje se primjenjuju od 01. srpnja 2021. Uvodi se nova naknada za vođenje transakcijskog EUR računa poslovnih subjekata sa stanjem na računu preko limita od 1.300.000 EUR. Predmetna naknada će se obračunavati dnevno te naplaćivati na mjesečnoj razini u visini od 0,45% godišnje, i to u slučaju kada je dnevno stanje depozita veće od 1.300.000 EUR, pri čemu će osnovica za obračun naknade biti razlika između ukupnog zaključnog dnevnog stanja računa u valuti EUR i iznosa od 1.300.000 EUR.
24.05.2021.
OTP banka d.d. od 24. svibnja 2021. godine primjenjuje nove kamatne stope na oročene depozite suvlasnika stambenih zgrada.
25.03.2021.
Obavještavamo Vas kako će OTP banka, u skladu s promjenama tržišnih uvjeta, korigirati visinu kamatne stope na depozite po viđenju na 0,001%. Izmjene Odluke o kamatama stupaju na snagu 1. travnja 2021. Za dodatne informacije možete se obratiti svojem savjetniku za poslovni odnos.
22.03.2021.
Uprava OTP banke usvojila je nove naknade za usluge platnog prometa za nepotrošače koje se primjenjuju od 06. travnja 2021.