Hipotekarni kredit

Hipotekarni kredit

Potreban vam je veći iznos gotovine? Ugovorite hipotekarni kredit u OTP banci uz zalog nekretnine kao osiguranje kredita. 

Uz hipotekarni kredit s fiksnom kamatnom stopom, rokom otplate do 20 godina i iznosom kredita do 200.000 eura, možete jednostavno doći do gotovine.

Uvjeti kredita

Korisnici kredita:

 • Fizička osoba (potrošač), državljanin Republike Hrvatske s prijavljenim prebivalištem i zaposlenjem na području Republike Hrvatske ili zemlje članice Eropske unije (EU) i zemalja Europskog gospodarskog prostora (EEA) i Švicarske Konfederacije te stranim državljanima EU zemalja članica i zemalja EEA područja i Švicarske Konfederacije s prebivalištem i zaposlenjem u Republici Hrvatskoj, koji na temelju kreditne sposobnosti može biti nositelj kreditnog posla.

Kamatna stopa

 • Fiksna kamatna stopa:
  • 4,69% za cijeli rok otplate kredita, efektivna kamatna stopa (EKS)* 4,93% 

Maksimalni iznos kredita i maksimalni rok otplate ovisi o individualnom odnosu klijenta s bankom d.d.  Individualni odnos klijenta i Banke temelji se na procjeni kreditnog rizika klijenta i ukupnom poslovanju klijenta i Banke.

Visina kredita:

 • do 200.000 EUR

Trošak odobravanja kredita:

 • bez troška odobravanja kredita

Trošak procjene nekretnine:

 • O troškovima procjene nekretnine saznajte više u vama najbližoj poslovnici OTP banke. 

Rok otplate:

 • do 20 godina

 

* Efektivna kamatna stopa (EKS) izračunata je na iznos kredita od 65.000 EUR, uz rok otplate kredita od 15 godina, uz navedenu kamatnu stopu. U ukupan iznos za otplatu i EKS-a uključeni su troškovi vođenja tekućeg računa za jedan mjesec u iznosu 1,90 EUR, trošak police osiguranja nekretnine u iznosu 28,67 EUR godišnje, trošak procjene nekretnine od 275 EUR jednokratno te interkalarna kamata uz pretpostavku isplate kredita prvog dana u mjesecu te da se interkalarna kamata obračunava za dva mjeseca. 

S ciljem što boljeg informiranja naših cijenjenih klijenata, kao i podizanja razine transparentnosti uvjeta kreditnih proizvoda, provjerite sve informacije o uvjetima kreditiranja poslovnih banaka s područja Republike Hrvatske. 

Kreditni kalkulator

Provjerite odgovara li hipotekarni kredit u eurima vašim potrebama. Koristite naš kreditni kalkulator za informativni izračun kredita kako biste odredili optimalan iznos i ratu kredita!  

Hipotekarni krediti

Kamatna stopa Rok otplate (broj mjesečnih anuiteta) Iznos krediti u EUR EKS Mjesečni iznos prvog anuiteta (EUR) Zbrojeni iznos glavnice, kamata i naknade po kreditu (EUR)
4,69% fiksna kamatna stopa za cijeli period otplate kredita 120100.0004,90%1.046126.034
180150.000 4,85%1.162210.028
240200.000 4,83%1.286309.748

Osiguranje povrata kredita za hipotekarne kredite

(Diskrecijsko pravo Banke je zatražiti i druge - dodatne instrumente osiguranja povrata kredita, prema potrebi)

 • upis založnog prava na nekretninu,
 • osiguranje nekretnine kod osiguravajućeg društva i prijenos police osiguranja u korist Banke,
 • zadužnica i izjava o zapljeni po pristanku dužnika (sastavlja Banka) za korisnika kredita i sudužnika, potvrđena kod javnog bilježnika