Investicijski fondovi OTP Investa

Investicijski fondovi OTP Investa
Investicijski fondovi OTP Investa

Investicijski fondovi su zajednička imovina njihovih ulagatelja kojima upravlja društvo za upravljanje investicijskim fondovima poput OTP Investa. Oni su posrednici između ulagača i tržišta kapitala. Razlikuju se po vrsti i dijele se na otvorene investicijske fondove s javnom ponudom (UCITS) i alternativne fondove (AIF). Osnovna razlika među njima je u vrsti imovine u koju ulažu i ograničenjima ulaganja koja postavlja Regulator (Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga- HANFA) te prema ciljevima ulaganja, očekivanom prinosu, preporučenom roku ulaganja i stupnju rizičnosti imovine u koju ulažu. Tako razlikujemo kratkoročno-obvezničke, mješovite i dioničke fondove.

OTP invest trenutno upravlja sa pet UCITS fondova s neograničenim trajanjem: kratkoročno-obvezničkim fondom (OTP start fond), mješovitim fondovima (OTP uravnoteženi fond, OTP Absolute fond) i dioničkim fondovima (OTP Meridian 20 fondOTP indeksni fond). Također, OTP Invest upravlja i s tri UCITS fonda s dospijećem: OTP MULTI USD 2 fond (dospijeće 23.11.2025.), OTP MULTI EUR 2025 (dospijeće 25.05.2025.), OTP MULTI EUR 2025 II (dospijeće (22.12.2025.), kao i s jednim alternativnim investicijskim fondom koji je trenutno u likvidaciji i u kojem više nije moguće kupovati udjele (OTP Global).

Zahtjeve za izdavanje i otkup udjela u fondovima OTP investa  možete podnijeti u poslovnicama Banke ali i online, putem našeg Internet bankarstva na brz, jednostavan i siguran način i bez potrebe dolaska u poslovnicu, a stanja vaših udjela možete pratiti i bilo kad i bilo gdje kroz aplikaciju mobilnog bankarstva.

Kako bismo vas dodatno zaštitili od neprimjerenog ulaganja omogućili smo Vam popunjavanje Upitnika procjene primjerenosti proizvoda pomoću koje možete saznati svoj ulagački profil temeljen na vašem dosadašnjem iskustvu i znanju o ulaganju, dinamici prihoda, investicijskim ciljevima te rokovima ulaganja. Stoga prije ulaganja svakako provjerite koji su Vam proizvodi iz naše palete primjereni. 

Cijena udjela fondova OTP Investa, dostupna vam je putem ovog linka.


Obveznički fondovi

OTP start fond

Dokumenti za ulaganje
U koji fond uložiti?

OTP MULTI USD 2 otvoreni investicijski fond s javnom ponudom