PSD2 - Open API - Novi kanal za pružanje financijskih usluga

PSD2 Direktiva (Revised Payment Service Directive) ažurirana je verzija izvorne direktive koja sadrži propise o novim uslugama kojima će upravljati pružatelji platnih usluga treće strane (Third Party Providers – TPP) u ime korisnika platnih usluga (Payment Service User – PSU), a s kojom se želi bolje integrirati unutarnje tržište za elektroničko plaćanje u Europskoj uniji. Znači, riječ je o bankarskoj direktivi prema kojoj će u svim državama članicama Europske unije od rujna 2019. godine započeti obvezna liberalizacija platnog prometa.

PSD2 će bankovnim korisnicima, kako privatnim, tako i poslovnim, omogućiti da svoje podatke o računu daju na dostupnost različitim pružateljima usluga, te nalaže da se bankovni sustavi u potpunosti otvore licenciranim pružateljima usluga platnog prometa (TPP).

Kako bi se to dogodilo, bilo je potrebno do 14. ožujka 2019. godine uspostaviti razvojnu okolinu za TPP. OTP je to uradila putem svog portala OTP API. Na njemu će TPP napraviti razvoj sučelja, kojim nakon 14. rujna mogu pristupati produkcijskom PSD2 API sučelju banke. TPP mogu biti samo pružatelji usluga platnog prometa koji su tražili ili već imaju licencu HNB-a.

Za klijente će PSD2 direktiva značiti veću autonomiju i transparentnost dok će Bankama PSD2 direktiva pružiti priliku za poboljšanje interakcije s korisnicima na način da će im moći ponuditi novi oblik bankarskih usluga.

Kako bi direktiva PSD2 zaživjela u praksi, sve banke moraju otvoriti svoje IT sustave prema fintech sudionicima. Povoljnije i bolje digitalne usluge korisnici će moći osjetiti preko dvije ključne inovacije – usluge pregleda računa (AIS) te usluge plaćanja (PIS).

Potrebno je znati da PSU, kao preduvjet za korištenje ovog kanala, mora imati ugovoreno Internet ili Mobilno bankarstvo u banci. Korisnik treba za svaki račun dati suglasnost TPP, potvrditi je s “tokenom” tek tada može pristupiti računima kroz TPP aplikaciju.

Od 14. ožujka 2019. naš API portal dostupan je na linku https://api.otpbanka.hr.

Više informacija o PSD2 te standardima možete naći na:

HNB link na navedenu tematiku: https://www.hnb.hr/-/obavijest-hrvatske-narodne-banke-o-novom-zakonu-o-platnom-prometu-i-novom-zakonu-o-elektronickom-novcu 

Za sve dodatne informacije pošaljite upit na e-mail adresu support.api@otpbanka.hr.

PSD2 API podrška

Uputa za prijavu problema

Djelatnik TPP-a prijavu o problemu šalje putem email poruke na adresu support.api@otpbanka.hr.

U prijavi problema potrebno je navesti sljedeće:

  • Naziv TPP-a i kontakt podatke (e-mail i broj telefona)
  • Datum i vrijeme kad je problem uočen
  • Opis problema s navedenim platnim uslugama i funkcionalnostima (autentifikacija/autorizacija; komunikacija; iniciranje naloga (PIS); informiranje o računu (AIS); potvrda o dostupnosti sredstava (CoF)) koje su obuhvaćene problemom
  • Ukoliko su dostupni dodatni tehnički detalji (log sa svim parametrima; metoda, endpoint, header, body, JSON/XML od platne poruke) isti mogu biti priloženi u prijavi

Osim korištenjem mail adrese support.api@otpbanka.hr problem je moguće prijaviti telefonskim pozivom tehničkom timu IT Help deska OTP banke na broj 072 204 700 od ponedjeljka do petka u razdoblju od 07:00 do 21:00, te subotom u razdoblju od 07:30 do 12:30. S obzirom na sve podatke koje je potrebno dostaviti, te mogućnost slanja dodatnih tehničkih informacija kao što su logovi i print screenovi problema preferirana metoda prijave je putem mail poruke.

 

Podrška pri rješavanju problema

Podrška za rješavanje kritičnih problema

Ukoliko je riječ o kritičnoj prijavi odnosno o prijavi koja ima utjecaj na sve korisnike ili veću grupu korisnika usluge ili ima posljedice na jednog ili manji broj korisnika, no potencijalne financijske ili reputacijske posljedice za banku mogu biti značajne ili postoji potencijal povećanja štetnih posljedica, očekivano rješenje prijave je u roku od 8 sati od trenutka prijave.

Rješavanje kritičnog incidenta vrši se po proceduri za upravljanje incidentima kao i za ostale kritične incidente ostalih klijentskih sučelja.

Podrška za rješavanje ostalih problema

Ukoliko nije riječ o kritičnoj prijavi očekivano vrijeme rješavanje je 5 radnih dana.

Radno vrijeme podrške za rješavanje ostalih problema je radnim danom od ponedjeljka do petka u razdoblju od 8:00 do 16:00.

Prijave koje su zaprimljene za vrijeme radnog vremena podrške biti će preuzete na rješavanje najkasnije u roku od 1 sata od prijave problema.

Prijave koje su zaprimljene izvan radnog vremena podrške biti će preuzete na rješavanje sljedećeg radnog dana do najkasnije 10:00 sati ujutro.