Devizni račun

Devizni račun

 

Želite li lako, jednostavno i brzo raspolagati vašim deviznim sredstvima i uštedjeti novac u valuti po vašem izboru - donesite odluku i otvorite devizni račun u OTP banci. Devizni račun OTP banke potpuno je prilagođen vašim potrebama! Namijenjen je građanima sa stalnim ili povremenim deviznim priljevima i omogućuje polog sredstava u svim važnijim valutama, slobodno raspolaganje sredstvima te nudi mogućnost prekoračenja po tekućem računu.

Iskoristite pogodnosti

 • Devizni račun direktno je povezan s vašim tekućim računom, tako da možete jednostavno prebacivati sredstva između ova dva računa, direktno u poslovnici, putem trajnog naloga ili putem Interneta.
 • Jednostavno i lako možete ugovoriti trajni nalog za:
  • plaćanje obveza unutar banke (prijenos sredstava između vaših računa u banci, prijenos sredstava drugim vlasnicima tekućih računa u OTP banci, uplate na planiranu i dječju štednju, plaćanje rate kredita u OTP banci)
  • plaćanje obveza izvan OTP banke. Banka naplaćuje otvaranje trajnih naloga u skladu s Odlukom o naknadama.
 • Otvaranjem deviznog računa u OTP banci, postajete vlasnikom Visa Classic debitne kartice ili Mastercard debitne kartice, koja je vezana uz taj devizni račun. Plaćanje karticom ili podizanje gotovine radi se u valuti računa, odnosno kartice.
 • Korištenjem deviznog računa vaša sredstva uvijek su vam dostupna za:
  • uplate i isplate u stranom efektivnom novcu ili u kunskoj protuvrijednosti - možete podizati sredstva ako i kada vam zatrebaju, bez najave1
  • plaćanja u inozemstvo (doznake) - ako kupujete robu ili plaćate usluge u inozemstvo2, banka će temeljem vašeg naloga izvršiti plaćanje s deviznog računa i to najkasnije u roku od 48 sati od trenutka predaje zahtjeva. Možete tražiti da se vaša sredstva koja imate na računima u ino-banci brzo (žurno) prebace na vaš račun u OTP banci.
  • isplatu gotovine na bankomatima
   • Kada je izvorna valuta transakcije isplate gotovine jednaka valuti računa uz koji se koristi bankovna debitna kartica, račun uz karticu se tereti u izvornom iznosu u izvornoj valuti.
   • Transakcijom isplate gotovine na bankomatu u zemlji (HRK) karticom deviznog računa klijent daje nalog za prodaju svojih deviznih sredstava banci, a ista se obavlja prema aktualnom kupovnom tečaju banke za efektivu i čekove važećem na dan obračuna transakcije.
   • Transakcijom isplate gotovine na bankomatu u inozemstvu valute različite od valute računa devizne kartice, Visa/Mastercard sravnjuju valutu transakcije na EUR prema njihovom službenom tečaju, klijent daje nalog za prodaju svojih deviznih sredstava banci i kupovinu preračunatog iznosa u EUR. Ista se obavlja na sljedeći način (ako valuta računa uz koji se koristi debitna kartica nije EUR): preračunava se iznos u obračunskoj valuti (EUR) u iznos u kunama prema prodajnom tečaju za efektivu i čekove (važećem na datum valute transakcije), a zatim se kune prema kupovnom tečaju banke za efektivu i čekove (važećem na datum valute transakcije) preračunavaju u iznos u valuti računa uz debitnu bankovnu karticu.
  • kupovinu
   • Kada je izvorna valuta transakcije kupovine jednaka valuti računa uz koji se koristi bankovna debitna kartica, račun uz karticu se tereti u izvornom iznosu u izvornoj valuti.
   • Transakcijom kupovine u zemlji (HRK) klijent daje nalog za prodaju svojih deviznih sredstava banci, a ista se obavlja prema aktualnom kupovnom tečaju banke za devize važećem na dan obračuna transakcije.
   • Transakcijom kupovine u inozemstvu  valute različite od valute računa devizne kartice, Visa/Mastercard sravnjuju valutu transakcije na EUR prema njihovom službenom tečaju, klijent daje nalog za prodaju svojih deviznih sredstava banci i kupovinu preračunatog iznosa u EUR. Ista se obavlja na sljedeći način (ako valuta računa uz koji se koristi debitna kartica nije EUR): preračunava se iznos u obračunskoj valuti (EUR) u iznos u kunama prema prodajnom tečaju za devize (važećem na datum valute transakcije), a zatim se kune prema kupovnom tečaju banke za devize (važećem na datum valute transakcije) preračunavaju u iznos u valuti računa uz debitnu bankovnu karticu.
 • Vlasnik deviznog računa može opunomoćiti najviše tri (3) osobe. Otvaranje deviznog računa je besplatno.

 1 ako se radi o većim iznosima gotovine koju OTP banka nije u mogućnosti odmah isplatiti, obvezujemo se da ćemo osigurati isplatu traženog iznosa u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od četiri dana.

2 Prema zakonskim propisima RH domaće fizičke osobe mogu slobodno uplaćivati i podizati sredstva s deviznog računa. Sredstva s deviznog računa mogu koristiti za iznošenje iz zemlje bez ograničenja u iznosu, a prema propisima koji uređuju Ured za sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma moraju pri prelasku državne granice carinskom djelatniku prijaviti svako prenošenje gotovine koje prelazi protuvrijednost od 10.000 EUR. Također, ista se mogu koristiti za plaćanje uvoza roba i usluga u inozemstvu (uz predočenje računa ili predračuna) te za plaćanja predviđena zakonom.

Dostava izvoda na e-mail adresu

Znate li da informacije o stanju i prometu po tekućem, deviznom i žiro računu, kao i pregled mjesečnih troškova učinjenih vašom kreditnom ili prepaid karticom dostavljamo i na odabranu e-mail adresu? Ova usluga je za korisnike besplatna, a može se ugovoriti u svakoj poslovnici OTP banke ili putem usluge eLEMENT@ Internet bankarstvo.

 Nudimo vam neposredan pristup računu, na različite načine:

 • Kontakt centar OTP banke - informacije o vašem računu, putem telefona (0800 21 00 21) - 24 sata dnevno, 365 dana u godini
 • OTPdirekt:
  • informacije o vašem računu i obavljanje transakcija putem osobnog računala korištenjem usluge Internet bankarstvo
  • informacije o vašem računu i obavljanje transakcija putem telefona korištenjem usluge Telefonsko bankarstvo
  • informacije o promjenamastanja na vašem računu putem SMS poruka na vašem mobilnom telefonu korištenjem usluge SMS info
 • Obavijest o eksternom priljevu - informiranje o svim vanjskim priljevima na račun putem obavijesti