Studentski kredit za obrazovanje

Studentski kredit za obrazovanje

Ulaganje u obrazovanje je ulaganje u budućnost, a za najbolji izbor studija je ponekad potrebna financijska podrška. Ako je u planu upis ili nastavak željenog studija ili pak odlazak na školovanje u inozemstvo, uz OTP Studentski kredit za obrazovanje pronađite pravo financijsko rješenje!

Uvjeti kredita

Korisnici kredita: 

 • korisnici studentskog tekućeg računa s paketom OTP Indeks ili E-indeks na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima, sa statusom redovnog ili izvanrednog studenta koji studiraju i na državnim i na privatnim fakultetima, uključujući i studente koji su na studiju u inozemstvu (kreditna sposobnost utvrđuje se individualno, sukladno aktima Banke). Status klijenta* je obavezan, ali može se ostvariti naknadno, u roku od 3 mjeseca.

Valuta:

 • EUR i HRK

Visina kredita:

 • od 10.000 do 20.000 EUR (u protuvrijednosti u kunama)

Kamatna stopa:

Za kredite u eurima:

 • nominalna: 3,57% godišnje, promjenjiva
 • efektivna kamatna stopa: 3,63%**

Za kredite u kunama:

 • nominalna: 3,56% godišnje, promjenjiva
 • efektivna kamatna stopa: 3,62%**

Promjenjiva kamatna stopa izračunata je kao zbroj fiksnog dijela promjenjive kamatne stope i šestomjesečne Nacionalne referentne stope (NRS1), koja na dan 01.07.2021. godine za valutu EUR iznosi 0,11%, a za valutu HRK iznosi 0,13%.

Napomena: Kamatne stope važeće su do sljedećeg redovnog usklađivanja promjenjivih kamatnih stopa sukladno Politici mijenjanja nominalnih kamatnih stopa i naknada u poslovanju sa stanovništvom OTP banke.

Trošak odobravanja kredita:

 • bez troška odobravanja kredita

Rok otplate:

 • od 1 do 7 godina

Način korištenja:

 • u omjeru 60:40 pri čemu 60% na račun obrazovne institucije temeljem računa/predračuna, a najviše 40% na studentski tekući račun

Otplata kredita:

 • Otplata kredita vrši se u jednakim mjesečnim anuitetima, putem trajnog naloga sa studentskog tekućeg računa. Anuiteti za kredit u eurima se uplaćuju u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB na dan uplate.
 • Mogućnost otplate kredita nakon završetka školovanja.

Za vrijeme korištenja i počeka plaća se kamata na iskorištena sredstva u visini redovne kamatne stope.

 

Trebaju vam dodatna sredstva za financiranje školovanja ili troškova života za vrijeme studiranja? Saznajte više o gotovinskim kreditima za studente OTP banke.

S ciljem što boljeg informiranja naših cijenjenih klijenata, kao i podizanja razine transparentnosti uvjeta kreditnih proizvoda, provjerite sve informacije o uvjetima kreditiranja poslovnih banaka s područja Republike Hrvatske

 

* Klijent je osoba koja svoja redovna mjesečna primanja usmjerava na tekući/devizni račun u OTP banci.

** EKS je izračunat na iznos kredita od 100.000 kuna odnosno 15.000 eura, uz rok otplate kredita od 7 godina, uz navedenu kamatnu stopu te bez naknade za obradu kredita. U izračun EKS-a uključena je interkalarna kamata za jedan mjesec.

Studentski kredit za obrazovanje

Kamatna stopa Rok otplate (broj mjesečnih anuiteta) Iznos krediti u EUR EKS Mjesečni iznos prvog anuiteta (EUR) Zbrojeni iznos glavnice, kamata i naknade po kreditu (EUR)
3,57% promjenjiva za cijeli period otplate3610.0003,61%29310.643
6015.000 3,62%27316.535
8420.000 3,62%26922.817

Bez dodatnih instrumenata osiguranja

Za sve iznose kredita:

 • kreditno sposoban sudužnik/korisnik kredita
 • zadužnica i izjava o zapljeni po pristanku dužnika (sastavlja Banka) za korisnika kredita i sudužnika, potvrđene kod javnog bilježnika