Štednja i investicije

Saznajte više o štednim proizvodima i odaberite onaj koji vam najbolje odgovara.

Štednja za građane
U OTP banci d.d. zajamčena je zaštita depozita do uključivo visine od 100.000 eura po deponentu na svim njegovim računima. Osigurani depoziti isplaćuju se u eurima. Depoziti u stranoj valuti preračunavaju se i isplaćuju u službenu valutu Republike Hrvatske prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan nastupa osiguranog slučaja.
Investicijski fondovi OTP Investa
Saznajte više o investicijskim fondovima i odaberite onaj koji vam najbolje odgovara.
Dobrovoljna mirovinska štednja
Dobrovoljna mirovinska štednja pruža Vam mogućnost da sami kreirate svoja mirovinska primanja i životni standard u budućnosti.