Stambeni kredit bez hipoteke

Stambeni krediti bez hipoteke

Stambeni kredit bez hipoteke zadovoljit će sve vaše potrebe. Možete ga koristiti za kupovinu ili preuređenje nekretnine, refinanciranje postojećeg stambenog kredita i druge svrhe, kao što je kupnja komunalnog zemljišta.

Uvjeti kredita

Korisnici kredita:

  • Svi kreditno sposobni građani Republike Hrvatske (kreditna sposobnost klijenta utvrđuje se individualno, sukladno aktima banke). 

Kamatna stopa

  • 4,29% fiksna kamatna stopa za cijeli rok otplate kredita, efektivna kamatna stopa EKS 4,97%*

Iznos kredita:

  • do 40.000 EUR 

Trošak odobravanja kredita:

  • bez troška odobravanja stambenog kredita

Rok otplate:

  • do 10 godina 

  * Efektivna kamatna stopa (EKS) izračunata je na iznos kredita od 20.000 EUR, uz rok otplate kredita 10 godina, uz navedenu kamatnu stopu. U ukupan iznos za otplatu i izračun EKS uključeni su troškovi vođenja tekućeg računa za jedan mjesec u iznosu 1,90 EUR, trošak police životnog osiguranja u iznosu  5,69 EUR mjesečno te interkalarna kamata uz pretpostavku isplate kredita prvog dana u mjesecu te da se interkalarna kamata obračunava za dva mjeseca.

S ciljem što boljeg informiranja naših cijenjenih klijenata, kao i podizanja razine transparentnosti uvjeta kreditnih proizvoda, provjerite sve informacije o uvjetima kreditiranja poslovnih banaka s područja Republike Hrvatske. 

  

Kreditni kalkulator

Provjerite odgovara li stambeni kredit s promjenjivom kamatnom stopom u eurima vašim potrebama. Koristite naš kreditni kalkulator za informativni izračun kredita kako biste odredili optimalan iznos i ratu kredita!  

Stambeni krediti bez hipoteke

Kamatna stopa Rok otplate (broj mjesečnih anuiteta) Iznos krediti u EUR EKS Mjesečni iznos prvog anuiteta (EUR) Zbrojeni iznos glavnice, kamata i naknade po kreditu (EUR)
4,29% fiksna kamatna stopa za cijeli rok otplate kredita6015.0005,20%27816.836
8420.000 4,99%27623.385
12040.000 4,68%41149.583

Osiguranje povrata kredita za stambene kredite

(Diskrecijsko pravo banke je zatražiti i druge - dodatne instrumente osiguranja povrata kredita, prema potrebi)

  • polica životnog osiguranja (na način da 50% vrijednosti kredita mora biti osigurano policom)
  • zadužnica i izjava o zapljeni po pristanku dužnika (sastavlja banka) za korisnika kredita i sudužnika, potvrđena kod javnog bilježnika