Stambeni kredit bez hipoteke

Stambeni krediti bez hipoteke

Stambeni kredit bez hipoteke zadovoljit će sve vaše potrebe. Možete ga koristiti za kupovinu ili preuređenje nekretnine, refinanciranje postojećeg stambenog kredita i druge svrhe, kao što je kupnja komunalnog zemljišta.

Uvjeti kredita

Korisnici kredita:

  • Svi kreditno sposobni građani Republike Hrvatske (kreditna sposobnost klijenta utvrđuje se individualno, sukladno aktima banke). Status klijenta može se ostvariti naknadno u roku od tri mjeseca, a klijent je osoba koja svoja redovna mjesečna primanja usmjerava na tekući/devizni račun u OTP banci.

Kamatna stopa

  • 3,99% fiksna kamatna stopa za cijeli rok otplate kredita, (EKS 4,77%)*

Iznos kredita:

  • do 40.000 EUR 

Trošak odobravanja kredita:

  • bez troška odobravanja stambenog kredita

Rok otplate:

  • do 10 godina

Način plaćanja:

  * EKS je izračunat na iznos kredita od 20.000 EUR uz rok otplate kredita od 10 godina, uz navedenu kamatnu stopu te bez naknade za obradu kredita. U izračun EKS-a uključeni su troškovi vođenja tekućeg računa u iznosu od 1,59 EUR/12 HRK¹ mjesečno, trošak police životnog osiguranja u iznosu od 5,04 EUR/38 HRK¹ mjesečno te interkalarna kamata za jedan mjesec odnosno 30 dana.

¹ Za izračun je korišten fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

  

S ciljem što boljeg informiranja naših cijenjenih klijenata, kao i podizanja razine transparentnosti uvjeta kreditnih proizvoda, provjerite sve informacije o uvjetima kreditiranja poslovnih banaka s područja Republike Hrvatske. 

  

Kreditni kalkulator

Provjerite odgovara li stambeni kredit s promjenjivom kamatnom stopom u eurima vašim potrebama. Koristite naš kreditni kalkulator za informativni izračun kredita kako biste odredili optimalan iznos i ratu kredita!  

Stambeni krediti bez hipoteke u EUR

Kamatna stopa Rok otplate (broj mjesečnih anuiteta) Iznos krediti u EUR EKS Mjesečni iznos prvog anuiteta (EUR) Zbrojeni iznos glavnice, kamata i naknade po kreditu (EUR)
3,99% fiksna kamatna stopa za cijeli rok otplate kredita6015.0005,04%27616.710
8420.000 4,79%27323.147
12040.000 4,42%40548.886

Osiguranje povrata kredita za stambene kredite

(Diskrecijsko pravo banke je zatražiti i druge - dodatne instrumente osiguranja povrata kredita, prema potrebi)

  • polica životnog osiguranja (na način da 50% vrijednosti kredita mora biti osigurano policom)
  • zadužnica i izjava o zapljeni po pristanku dužnika (sastavlja banka) za korisnika kredita i sudužnika, potvrđena kod javnog bilježnika