OTP Multi EUR 2026

OTP Multi EUR 2026

Karakteristike i ciljevi fonda

  • Cilj Fonda je nastojanje očuvanja vrijednosti početnog uloga ulagatelja bez gubitka na kraju razdoblja ulaganja i ostvarenje prosječnog godišnjeg prinosa od 2,55%* odnosno ciljanog kumulativnog prinosa na 25 mj. u visini od 5,38%* s isplatom na kraju razdoblja trajanja Fonda. Dospijeće Fonda je 13.7.2026. godine.
  • Strategija Fonda najvećim dijelom će se ostvarivati ulaganjem u se ostvarivati ulaganjem u državne obveznice Republike Hrvatske (RH).
  • Preporučeno razdoblje držanja: 25 mjeseci

 Kome preporučiti?

  • Fond je namijenjen ulagateljima:
  • koji su spremni ulagati na rok od 25 mjeseci;
  • koji žele u bitnom umanjiti mogućnost gubitka dijela uložene glavnice;
  • koji žele ostvariti viši prinos na svoja sredstva u odnosu na standardne kamatne stope;

 *Projicirani iznos prinosa po dospijeću odnosi se na klijente koji su uložili sredstva za vrijeme trajanja upisnog perioda Fonda

 

Dodatne informacije i pojašnjenja dostupne su na internetskoj stranici OTP invest-a ili u najbližoj poslovnici OTP banke