Ponuda za suvlasnike zgrada

Ponuda za suvlasnike zgrada

OTP banka nudi Vam mogućnost otvaranja računa pričuva, posebnu liniju za kreditiranje suvlasnika zgrada te mogućnost deponiranja vaših sredstava po viđenju i oročenje sredstava.

Depoziti suvlasnika zgrada

OTP banka prepoznaje vaše potrebe i nudi vam mogućnost deponiranja vaših sredstava po viđenju te oročenje sredstava. Iskoristite pogodnosti koje vam se nude - konkurentne kamatne stope i sigurni uvjeti štednje.

Depoziti po viđenju

Svoja novčana sredstva možete deponirati po viđenju uz kamate na sredstva sukladno Odluci o kamatama OTP banke.

Oročeni depoziti

Svoje viškove likvidnih sredstava možete oročiti na rok do godine dana, ovisno o vašim poslovnim mogućnostima i potrebama.

 

 

Novosti i obavijesti

01.03.2024.
OTP banka d.d. od 18. ožujka 2024. godine primjenjuje nove naknade u dijelu koji se odnose na kreditiranje suvlasnika zgrada. Nove kamatne stope na oročene depozite i kredite suvlasnika zgrada...
29.02.2024.
Uprava OTP banke d.d. usvojila je nove Opće uvjete odobravanja kredita suvlasnicima zgrada i nove Opće uvjete poslovanja za oročene depozite suvlasnika zgrada koji stupaju na snagu 18. ožujka 2024.
22.12.2023.
Uprava OTP Banke je usvojila izmjene i dopune Odluke o naknadama u dijelu naknada po poslovima sa suvlasnicima stambenih zgrada koje stupaju na snagu 01. ožujka 2024.
03.02.2023.
Uprava OTP banke d.d. usvojila je nove Opće uvjete odobravanja kredita suvlasnicima stambenih zgrada koji stupaju na snagu 20. veljače 2023.