Žiro račun

Žiro račun

Žiro račun građana mogu otvoriti domaće i strane fizičke osobe koje ostvaruju prihode na temelju ugovora o djelu, honorara, autorskih naknada, stipendija, zarada učenika i studenata od servisa/udruga, stalnih priljeva i sl.

Iskoristite pogodnosti

Nudimo vam neposredan pristup računu putem:

    • Kontakt centar OTP banke - informacije o vašem računu, putem telefona (0800 21 00 21) - 24 sata dnevno, 365 dana u godini
    • OTPgo digitalno bankarstvo - OTPgo potpuno je nova usluga digitalnog bankarstva OTP banke d.d. koja objedinjuje postojeće usluge OTPDirekt, OTP mobilno bankarstvo i mtoken te samim time i zamjenjuje navedene usluge. Ugovaranjem OTPgo dobivate pristup internetskom i mobilnom bankarstvu te usluzi m-token, a sve kroz samo jednu aplikaciju

Vlasnik žiro računa može opunomoćiti najviše tri (3) osobe.

Dostava izvoda na e-mail adresu

Znate li da informacije o stanju i prometu po tekućem, deviznom i žiro računu, kao i pregled mjesečnih troškova učinjenih vašom kreditnom ili prepaid karticom dostavljamo i na odabranu e-mail adresu? Ova usluga je za korisnike besplatna, a može se ugovoriti u svakoj poslovnici OTP banke ili putem usluge eLEMENT@ Internet bankarstvo.

Prijenos sredstava sa žiro na tekući račun

Jednostavno i lako možete ugovoriti trajni nalog sa žiro računa za plaćanje obveza izvan OTP banke (primjerice režijskih troškova) te za plaćanje obveza unutar OTP banke (prijenos sredstava drugim vlasnicima računa u OTP banci). 
Ako želite sredstvima uplaćenim na vaš žiro račun raspolagati putem tekućeg računa, nudimo vam ugovaranje trajnog naloga za prijenos sredstava sa žiro računa na tekući račun.

Banka naplaćuje otvaranje trajnih naloga u skladu s Odlukom o naknadama.