Visa Classic na rate

Visa Classic na rate

 Priuštite si više uz kreditnu karticu Visa Classic na rate. Bilo gdje u svijetu kupujte ili podižite gotovinu uz otplatu na rate i do 12 mjeseci te otplaćujte u skladu s vlastitim mogućnostima. Visa Classic na rate kartica je za svaku priliku.

Iskoristite pogodnosti

Visa Classic na rate posebna je kreditna kartica koju na isti način možete koristiti i u zemlji i inozemstvu, a omogućuje vam:

 • kupovinu uz otplatu na rate do 12 mjeseci, na Visa prodajnim mjestima, uključujući i internet kupovinu,
 • podizanje gotovine uz otplatu na rate do 12 mjeseci, na bankomatima i EFTPOS terminalima OTP banke i drugih banaka.

 

Lakoća plaćanja

Prilikom kupovine karticom Visa Classic na rate na prodajnom mjestu ne trebate posebno objašnjavati trgovcu o kakvom načinu kupnje se radi, dovoljno je predočiti karticu.

Prilikom podmirivanja računa, pokažite Visa Classic na rate karticu, ukucajte PIN i uzmite kopiju računa. Prije ukucavanja PIN-a provjerite iznos na računu i kopiji.

Plaćanjem Visa Classic na rate karticom ostvarujete sve sigurnosne prednosti beskontaktnog plaćanja:

 • kartica je prilikom plaćanja uvijek u vašim rukama, ne dajete ju trgovcu
 • kako bi transakcija bila uspješna, karticu trebate približiti i lagano prisloniti na uređaj za prihvat kartice
 • provodi se samo jedna transakcija plaćanja i kada greškom karticu prislonite dva puta na uređaj
 • kartica se prisloni na uređaj za prihvat kartice i uređaj signalizira autorizaciju kupovine - PIN ili potpis nisu potrebni za kupovinu u iznosu do 250* Kn

iznos vrijedi za plaćanje u Hrvatskoj, a iznosi u drugim zemljama mogu biti različiti

Vaš model podjele na rate unaprijed je definiran. Već prilikom ugovaranja kartice, između nekoliko ponuđenih, odabirete onaj model koji najbolje odgovara vašim potrebama. Promjena odabranog modela ili prijevremena otplata moguća je bilo kada tijekom korištenja kartice u poslovnicama OTP banke, a korisnici OTPdirekta, prijevremenu otplatu mogu obaviti i putem navedene usluge, internetom.

Korištenje kartice

Limiti korištenja i podizanja gotovine

Ukupni limit za karticu Visa Classic na rate uvijek je jednak prekoračenju po tekućem računu koje je klijentu stavljeno na raspolaganje temeljem stalnih priljeva i stoga je ukupni limit promjenjiv. Međutim, riječ je o potpuno novom limitu i neovisnom raspoloživom stanju kartice. Dnevno možete podignuti maksimalno 8.000,00 kuna gotovine, a dnevni limit kupovine je 20.000,00 kn. 

 

Obračun troškova

Korištenjem kartice Visa Classic na rate njeno se raspoloživo stanje umanjuje za ukupan iznos transakcije.

Rate dospijevaju u razmacima od mjesec dana, 20-og u mjesecu, a prva rata u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je transakcija Karticom evidentirana u Banci.

Ukoliko je iznos transakcije manji ili jednak bazi za podjelu na rate, čitav iznos transakcije će dospjeti u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je transakcija Karticom evidentirana u Banci.

O uplatama ne trebate brinuti jer se rate automatski podmiruju s vašeg tekućeg računa, a raspoloživo stanje kartice samo regulira, te se svakom uplatom oslobađaju sredstva za daljnju potrošnju.

Za kupovine koje se dijele na dvije ili više rata obračunava se jednokratna naknada koja dospijeva zajedno s prvom ratom odgovarajuće kupovine. Iznos naknade ovisi o broju rata na koje se kupovina dijeli.

  

Prodajna mjesta povoljnije kupnje

Visa Classic na rate je kartica koja korisnicima na posebno označenim prodajnim mjestima omogućuje povoljniju kupnju, bez obračuna jednokratne naknade, uz napomenu da se povoljnija kupnja ostvaruje samo ako koristite EFTPOS terminale OTP banke. Potražite naljepnicu OTP banke!

Za sve transakcije podizanja gotovine obračunava se naknada. Naknade za podizanje gotovine na EFTPOS terminalima i bankomatima OTP banke, niže su od naknada za podizanje gotovine na ostalim terminalima.

Za korištenje kartice Visa Classic na rate ne plaćate godišnju članarinu. Članarina se obračunava mjesečno, a plaćate ju samo u mjesecima u kojima vam dospijeva jedna ili više rata.

 

Podjela na rate

Odabirom baze za izračun rate i maksimalnog broja rata sami kreirate model podjele na rate. Maksimalan broj rata je najmanje 2, najviše 12 jednakih rata, a ponuđeni iznosi baze su 200, 300 ili 500 kuna. Kad jednom odaberete elemente kojima definirate vlastiti model otplate, rate se obračunavaju automatski.

Sistem podjele na rate ima jednostavnu matematičku pozadinu. Broj rata dobit ćete podjelom iznosa transakcije s bazom za izračun rate. Ako izračunom ne dobijete cijeli broj, zaokružujete ga na prvi veći cijeli broj, uzimajući u obzir da ne smije biti veći od odabranog maksimalnog broja rata.

Primjer izračuna rate: - Izabrali ste bazu za izračun rate u iznosu 300 kuna uz maksimalan broj rata 12. Napravili ste transakciju podizanja gotovine ili kupovine u iznosu:

 • 100 kuna, 100/300=0,33, zaokruživanjem dolazite do rezultata 1, što znači da ćete iznos od 100 kuna otplatiti kroz jednu ratu, odnosno u cijelosti po dospijeću.
 • 900 kuna, 900/300=3, iznos od 900 kuna otplatit ćete kroz 3 jednake rate.
 • 3.100 kuna, 3.100/300=10,33, zaokruživanjem dolazite do rezultata 11, što znači da ćete iznos od 3.100 kuna otplatiti kroz 11 jednakih rata.
 • 4.100 kuna, 4.100/300=13,33, rezultat se reducira na 12 jer se odabranim modelom transakcija može podijeliti na najviše 12 jednakih rata.

Istom metodom i uz iste uvjete, unaprijed možete izračunati broj rata za sve iznose transakcija:

 • za iznos manji ili jednak 300 kuna – 1 rata
 • iznos od 300 - 600 kuna – 2 jednake rate
 • iznos od 600 - 900 kuna – 3 jednake rate
 • iznos od 900 - 1.200 kuna – 4 jednake rate
 • iznos od 1.200 - 1.500 kuna – 5 jednakih rate
 • iznos od 1.500 - 1.800 kuna – 6 jednakih rata
 • iznos od 1.800 – 2.100 kuna – 7 jednakih rata
 • iznos od 2.100 – 2.400 kuna – 8 jednakih rata
 • iznos od 2.400 – 2.700 kuna – 9 jednakih rata
 • iznos od 2.700 – 3.000 kuna – 10 jednakih rata
 • iznos od 3.000 – 3.300 kuna – 11 jednakih rata
 • iznos veći od 3.300 kuna – 12 jednakih rata

 

Primjer korištenja kartice Visa Classic na rate

Imate ukupni limit za karticu Visa Classic na rate u visini 10.000 kuna (uvijek je jednak prekoračenju po tekućem računu koje je klijentu stavljeno na raspolaganje temeljem stalnih priljeva).

Ugovorili ste korištenje kartice Visa Classic na rate uz bazu za izračun rate 500 kuna i maksimalno 8 rata.

Visina ukupnog limita vaše kartice jednaka je prekoračenju i iznosi 10.000 kuna.

 

Tablica: Prikaz obračuna troškova za nekoliko transakcija provedenih u istom danu

Prodajno mjesto Iznos kupovine (kn) Broj rata Iznos rate (kn) Naknada* Iznos naknade (kn)
Posebno označeno 2.000,00 4 500,00 0,00% 0,00
Bez posebnih oznaka 4.800,00 8 600,00 0,98% 47,04
Bez posebnih oznaka 400,00 1 400,00 0,00% 0,00
Bez posebnih oznaka 1.600,00 4 400,00 0,98% 15,68
Ukupno 8.800,00   1.900,00   62,72

 

Raspoloživo stanje kartice nakon transakcija iznosit će 1.200 kuna (odobreni ukupni limit umanjen za ukupan iznos kupovine).

Temeljem napravljenih transakcija rate će dospijevati u periodu od 8 mjeseci.

20.-og u mjesecu, podmirivanjem prvih rata u iznosu 1.900 kuna, raspoloživo stanje kartice povećat će se na 3.100,00 kuna.

* Prema tarifniku OTP banke na dan 01.07.2022.godine

 

Obzirom na način korištenja kartice, za karticu se izražava efektivna kamatna stopa (EKS) kojom se izražava ukupan trošak kredita i izražena je kao godišnji postotak. EKS se navodi kao pomoć pri uspoređivanju različitih ponuda. EKS za karticu na rate iznosi 7,31%, uz pretpostavku da je odjednom iskorišten čitav limit uz otplatu s jednakim mjesečnim uplatama u 12 mjeseci te da je ukupni limit 11.250,00 kn,  pri čemu u izračun ulazi: najveća naknada za najuobičajeniji mehanizam povlačenja sredstava, članarina za karticu i naknada za vođenje tekućeg računa. Drugačiji iznosi i dinamika povlačenja sredstava, duži ili kraći rok otplate i uplate u različitim iznosima dovode do različitog izračuna EKS.

 

Kontrola troškova

Mjesečni obračun troškova koji će vam banka dostavljati predstavlja evidenciju troškova prethodnog obračunskog razdoblja, a vaš će račun biti terećen 20.-og u mjesecu. Kroz mjesečni obračun možete provjeriti usklađenost ranije prikupljenih slipova/potvrda o izvršenim transakcijama, s onima navedenima u obračunu. Račun za izvršene usluge u inozemstvu na vašem mjesečnom izvještaju bit će izražen u kunskoj protuvrijednosti. Mjesečnu specifikaciju troškova dostavljamo i na vašu e-mail adresu, a ovu uslugu možete ugovoriti putem Internet bankarstva ili u najbližoj poslovnici OTP banke i za vas je besplatna! 

Pregled osnovnih podataka o kartici Visa Classic na rate, promet po kreditnom računu i pregled obavijesti o učinjenim troškovima dostupni su u svakom trenutku u okviru usluge OTPdirekt putem Internet bankarstva ili putem Telefonskog bankarstva pozivanjem Kontakt centra OTP banke na broj telefona 0800 210 021.

Efikasno i u svakom trenutku korištenje kartice možete kontrolirati i putem usluge SMS info.

Dostava izvoda na e-mail adresu

Znate li da informacije o stanju i prometu po tekućem, deviznom i žiro računu, kao i pregled mjesečnih troškova učinjenih vašom kreditnom ili prepaid karticom dostavljamo i na odabranu e-mail adresu? Ova usluga je za korisnike besplatna, a može se ugovoriti u svakoj poslovnici OTP banke ili putem usluge Internet bankarstvo.

 

Provjera konverzije

Prema Uredbi (EU) 2019/518 korisnici kartica imaju uvid u izračun iznosa terećenja u valuti računa kartice za transakcije za koje banka zaprima autorizaciju i koje se provode kod inozemnih trgovaca (uključujući i bankomate i uređaje za isplatu gotovog novca) iz Europskog gospodarskog prostora (EEA) i u valutama iz EEA, uz usporedbu s tečajem Europske središnje banke (ECB). Datum valute prema kojem će se tečajevi obračunati prilikom knjiženja bit će jednak datumu transakcije, odnosno datumu zaprimanja autorizacije od banke pa kako se prema datumu zaprimanja autorizacije određuje datum valute, u slučaju ovih transakcija podrazumijeva se da je zaprimanjem autorizacije transakcija evidentirana u sustavu banke (za ostale transakcije se podrazumijeva da je transakcija evidentirana zaprimanjem financijske transakcije).

 

Kako postati korisnik?

Korisnici kartice Visa Classic na rate OTP banke mogu postati svi punoljetni građani Republike Hrvatske koji imaju prekoračenje koje je klijentu stavljeno na raspolaganje temeljem stalnog priljeva po tekućem računu u OTP banci. Dovoljno je dostaviti popunjen zahtjev za izdavanje kartice Visa Classic na rate u najbližu poslovnicu OTP banke.
Karticu Visa Classic na rate možete ugovoriti za dva dodatna korisnika.