Gotovinski kredit za studente

 

Studentski gotovinski kredit namijenjen je studentima na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima, sa statusom redovnog ili izvanrednog studenta koji studiraju i na državnim i na privatnim fakultetima, uključujući i studente koji su na studiju u inozemstvu. Kredit se odobrava u iznosu od 1.000 do 10.000 eura uz rok otplate do 7 godina.

Uvjeti kredita

Korisnici kredita: 

  • korisnici studentskog tekućeg računa s paketom OTP Indeks ili OTP e-Indeks na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima, sa statusom redovnog ili izvanrednog studenta koji studiraju i na državnim i na privatnim fakultetima, uključujući i studente koji su na studiju u inozemstvu (kreditna sposobnost utvrđuje se individualno, sukladno aktima Banke). Status klijenta* je obavezan, ali može se ostvariti naknadno, u roku od 3 mjeseca.

Valuta:

  • EUR

Visina kredita:

  • od 1.000 do 10.000 EUR 

Kamatna stopa:

Za kredite u eurima:

  • nominalna: 4,49% godišnje, fiksna
  • efektivna kamatna stopa: 4,59%**

Trošak odobravanja kredita:

  • bez troška odobravanja kredita

Rok otplate:

  • od 1 do 7 godina

Način korištenja:

Otplata kredita:

  • Otplata kredita vrši se u jednakim mjesečnim anuitetima 

Tražite financijsko rješenje za bolje obrazovanje? OTP Studentski kredit za obrazovanje donosi vam financijsku podršku za plaćanje troškova školovanja u zemlji ili u inozemstvu!

S ciljem što boljeg informiranja naših cijenjenih klijenata, kao i podizanja razine transparentnosti uvjeta kreditnih proizvoda, provjerite sve informacije o uvjetima kreditiranja poslovnih banaka s područja Republike Hrvatske

* Klijent je osoba koja svoja redovna mjesečna primanja usmjerava na tekući/devizni račun u OTP banci.

** EKS je izračunat na iznos kredita od 7.500 eura, uz rok otplate kredita od 7 godina, uz navedenu kamatnu stopu te bez naknade za obradu kredita. U ukupan iznos za otplatu i  EKS-a uključena je interkalarna kamata uz pretpostavku isplate kredita 01.08. i plaćanja interkalarne kamate do 31.8. EKS je izračunat po redovnoj fiksnoj kamatnoj stopi na preostali rok otplate.

Gotovinski kredit za studente

Kamatna stopa Rok otplate (broj mjesečnih anuiteta) Iznos krediti u EUR EKS Mjesečni iznos prvog anuiteta (EUR) Zbrojeni iznos glavnice, kamata i naknade po kreditu (EUR)
4,49% fiksna za cijeli period otplate361.0004,58%301.128
605.000 4,58%935.700
847.000 4,58%978.322

Bez dodatnih instrumenata osiguranja

Za sve iznose kredita:

  • kreditno sposoban sudužnik/korisnik kredita
  • zadužnica i izjava o zapljeni po pristanku dužnika (sastavlja Banka) za korisnika kredita i sudužnika, potvrđene kod javnog bilježnika