Gotovinski krediti za studente

Gotovinski krediti za studente

 

Studentski gotovinski kredit namijenjen je studentima na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima, sa statusom redovnog ili izvanrednog studenta koji studiraju i na državnim i na privatnim fakultetima, uključujući i studente koji su na studiju u inozemstvu. Kredit se odobrava u iznosu od 1.000 do 10.000 eura uz rok otplate do 7 godina.

Uvjeti kredita

Korisnici kredita: 

 • korisnici studentskog tekućeg računa s paketom OTP Indeks ili E-indeks na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima, sa statusom redovnog ili izvanrednog studenta koji studiraju i na državnim i na privatnim fakultetima, uključujući i studente koji su na studiju u inozemstvu (kreditna sposobnost utvrđuje se individualno, sukladno aktima Banke). Status klijenta* je obavezan, ali može se ostvariti naknadno, u roku od 3 mjeseca.

Valuta:

 • EUR i HRK

Visina kredita:

 • od 1.000 do 10.000 EUR (u protuvrijednosti u kunama)

Kamatna stopa:

Za kredite u eurima:

 • nominalna: 3,94% godišnje, promjenjiva
 • efektivna kamatna stopa: 4,01%**

Za kredite u kunama:

 • nominalna: 3,92% godišnje, promjenjiva
 • efektivna kamatna stopa: 3,99%**

Promjenjiva kamatna stopa izračunata je kao zbroj fiksnog dijela promjenjive kamatne stope i šestomjesečne Nacionalne referentne stope (NRS1), koja na dan 02.01.2022. godine za valutu EUR iznosi 0,09%, a za valutu HRK iznosi 0,10%.

Napomena: Kamatne stope važeće su do sljedećeg redovnog usklađivanja promjenjivih kamatnih stopa sukladno Politici mijenjanja nominalnih kamatnih stopa i naknada u poslovanju sa stanovništvom OTP banke.

Trošak odobravanja kredita:

 • bez troška odobravanja kredita

Rok otplate:

 • od 1 do 7 godina

Način korištenja:

Otplata kredita:

 • Otplata kredita vrši se u jednakim mjesečnim anuitetima, putem trajnog naloga sa studentskog tekućeg računa. Anuiteti za kredit u eurima se uplaćuju u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB na dan uplate.

Tražite financijsko rješenje za bolje obrazovanje? OTP Studentski kredit za obrazovanje donosi vam financijsku podršku za plaćanje troškova školovanja u zemlji ili u inozemstvu!

S ciljem što boljeg informiranja naših cijenjenih klijenata, kao i podizanja razine transparentnosti uvjeta kreditnih proizvoda, provjerite sve informacije o uvjetima kreditiranja poslovnih banaka s područja Republike Hrvatske

* Klijent je osoba koja svoja redovna mjesečna primanja usmjerava na tekući/devizni račun u OTP banci.

** EKS je izračunat na iznos kredita od 50.000 kuna odnosno 7.500 eura, uz rok otplate kredita od 7 godina, uz navedenu kamatnu stopu te bez naknade za obradu kredita. U izračun EKS-a uključena je interkalarna kamata za jedan mjesec.

Bez dodatnih instrumenata osiguranja

Za sve iznose kredita:

 • kreditno sposoban sudužnik/korisnik kredita
 • zadužnica i izjava o zapljeni po pristanku dužnika (sastavlja Banka) za korisnika kredita i sudužnika, potvrđene kod javnog bilježnika