Gotovinski kredit za studente

 

Studentski gotovinski kredit namijenjen je studentima na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima, sa statusom redovnog ili izvanrednog studenta koji studiraju i na državnim i na privatnim fakultetima, uključujući i studente koji su na studiju u inozemstvu. Kredit se odobrava u iznosu od 1.000 do 10.000 eura uz rok otplate do 7 godina.

Uvjeti kredita

Korisnici kredita: 

  • korisnici studentskog tekućeg računa s paketom OTP Indeks ili OTP e-Indeks na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima, sa statusom redovnog ili izvanrednog studenta koji studiraju i na državnim i na privatnim fakultetima, uključujući i studente koji su na studiju u inozemstvu (kreditna sposobnost utvrđuje se individualno, sukladno aktima Banke).

Valuta:

  • EUR

Visina kredita:

  • od 1.000 do 10.000 EUR 

Kamatna stopa:

Za kredite u eurima:

  • nominalna: 4,49% godišnje, fiksna
  • efektivna kamatna stopa: 4,59%*

Trošak odobravanja kredita:

  • bez troška odobravanja kredita

Rok otplate:

  • od 1 do 7 godina

Način korištenja:

Otplata kredita:

  • Otplata kredita vrši se u mjesečnim anuitetima 

Tražite financijsko rješenje za bolje obrazovanje? OTP Studentski kredit za obrazovanje donosi vam financijsku podršku za plaćanje troškova školovanja u zemlji ili u inozemstvu!

S ciljem što boljeg informiranja naših cijenjenih klijenata, kao i podizanja razine transparentnosti uvjeta kreditnih proizvoda, provjerite sve informacije o uvjetima kreditiranja poslovnih banaka s područja Republike Hrvatske

EKS je izračunat na iznos kredita od 7.500 eura, uz rok otplate kredita od 5 godina, uz navedenu kamatnu stopu te bez naknade za obradu kredita. U ukupan iznos za otplatu i  EKS-a uključena je interkalarna kamata uz uz pretpostavku isplate kredita prvog dana u mjesecu te da se interkalarna kamata obračunava za jedan mjesec.EKS je izračunat po redovnoj fiksnoj kamatnoj stopi na preostali rok otplate.

Gotovinski kredit za studente

Kamatna stopa Rok otplate (broj mjesečnih anuiteta) Iznos krediti u EUR EKS Mjesečni iznos prvog anuiteta (EUR) Zbrojeni iznos glavnice, kamata i naknade po kreditu (EUR)
4,49% fiksna za cijeli period otplate361.0004,57%301.128
605.000 4,58%935.700
847.000 4,58%978.322

Bez dodatnih instrumenata osiguranja

Za sve iznose kredita:

  • kreditno sposoban sudužnik/korisnik kredita
  • zadužnica i izjava o zapljeni po pristanku dužnika (sastavlja Banka) za korisnika kredita i sudužnika, potvrđene kod javnog bilježnika