Lombardni kredit uz OTP investicijske fondove

Lombardni kredit uz zalog udjela u investicijskim fondovima OTP Investa

 

Vlasnik ste udjela u nekim od fondova OTP Investa, a treba vam novac? Ugovorite lombardni kredit u OTP banci uz zalog udjela u investicijskim fondovima OTP Investa!

 

Uvjeti kredita

Korisnici kredita:

  • svi građani Republike Hrvatske koji imaju udjele u investicijskim fondovima OTP Invest d.o.o.

Kamatna stopa:

  • kamatna stopa iznosi 3,5% i fiksna je za cijelo vrijeme trajanja kredita.

Visina kredita:

  • sukladno LTV pojedinog fonda,
  • minimalan iznos kredita je 3.000 EUR a maksimalni iznos je 250.000 EUR.

Valuta kredita:

  •  EUR, USD (za udjelničare OTP Multi USD 2, do dospijeća fonda 11/2025 i OTP MULTI EUR 2025 fonda do dospijeća fonda 05/2025).

Trošak odobravanja kredita:

  • u visini 1,0% iznosa kredita, maksimalno 132,72 EUR/1.000 HRK¹

¹ Za izračun je korišten fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/2022).

Rok otplate:

  • do 5 godina.

Način korištenja:

  • isplata na tekući račun korisnika.

Način plaćanja, u jednakim mjesečnim anuitetima i to:

Osiguranje povrata kredita za Lombardne kredite

  •  zalog vlastitih udjela u investicijskom fondu OTP Investa.

Potrebna dokumentacija za Lombardne kredite