Lombardni kredit uz OTP investicijske fondove

Lombardni kredit uz zalog udjela u investicijskim fondovima OTP Investa

 

Vlasnik ste udjela u nekim od fondova OTP Investa, a treba vam novac? Ugovorite lombardni kredit u OTP banci uz zalog udjela u investicijskim fondovima OTP Investa!

 

Uvjeti kredita

Korisnici kredita:

  • svi građani Republike Hrvatske koji imaju udjele u investicijskim fondovima OTP Invest d.o.o.

Kamatna stopa:

  • kamatna stopa iznosi 3,5% i fiksna je za cijelo vrijeme trajanja kredita.

Visina kredita:

  • sukladno LTV pojedinog fonda,
  • minimalan iznos kredita je 3.000 EUR a maksimalni iznos je 250.000 EUR.

Valuta kredita:

  •  HRK, EUR, USD (isključivo za udjelničare OTP Multi USD fonda do roka dospijeća fonda 12/2022).

Trošak odobravanja kredita:

  • u visini 1,0% iznosa kredita, maksimalno 1.000 HRK.

Rok otplate:

  • do 5 godina.

Način korištenja:

  • isplata na tekući račun korisnika.

Način plaćanja, u jednakim mjesečnim anuitetima i to:

Osiguranje povrata kredita za Lombardne kredite

  •  zalog vlastitih udjela u investicijskom fondu OTP Investa.

Potrebna dokumentacija za Lombardne kredite