Lombardni kredit uz OTP investicijske fondove

Lombardni kredit uz zalog udjela u investicijskim fondovima OTP Investa

 

Vlasnik ste udjela u nekim od fondova OTP Investa, a treba vam novac? Ugovorite lombardni kredit u OTP banci uz zalog udjela u investicijskim fondovima OTP Investa!

 

Uvjeti kredita

Korisnici kredita:

 • svi građani Republike Hrvatske koji imaju udjele u investicijskim fondovima OTP Invest d.o.o.

Kamatna stopa:

 • kamatna stopa iznosi 3,5% i fiksna je za cijelo vrijeme trajanja kredita.

Visina kredita:

 • sukladno LTV pojedinog fonda,
 • minimalan iznos kredita je 3.000 EUR a maksimalni iznos je 250.000 EUR.

Valuta kredita:

 •  EUR, USD (za udjelničare OTP Multi USD 2, do dospijeća fonda 11/2025 , OTP MULTI EUR 2025 fonda do dospijeća fonda 05/2025 i OTP MULTI EUR 2025 II fonda do dospijeća fonda 22.12.2025).

Trošak odobravanja kredita:

 • u visini 1,0% iznosa kredita, maksimalno 132,72 EUR

Rok otplate:

 • do 5 godina.

Način korištenja:

 • isplata na tekući račun korisnika.

Način plaćanja, u jednakim mjesečnim anuitetima i to prema želji klijenta:

 • trajnim nalogom s tekućeg ili deviznog računa
 • uplatom gotovog novca ili putem kreditnog transfera s transakcijskog računa klijenta ili putem
 • transakcijskog računa sudionika iz ugovornog odnosa
 • Osim prethodno navedenog, Banka može s Klijentom ugovoriti i drugi način otplate kredita

Osiguranje povrata kredita za Lombardne kredite

 •  zalog vlastitih udjela u investicijskom fondu OTP Investa.

Potrebna dokumentacija za Lombardne kredite