Groupama osiguranje

Groupama osiguranje strateški je partner OTP banke u ponudi proizvoda osiguranja koji se ugovaraju prilikom realizacije gotovinskih i stambenih kredita, a u ponudi su i proizvodi koji klijentima uz osiguranje života nude dodatnu zaštitu kod posljedica nezgode. Groupama osiguranje, dio je francuske Groupama grupe, jedne od najznačajnijih osigurateljnih grupacija u Europi, s više od 120 godina tradicije u životnom i neživotnom osiguranju, koja brine o 13 milijuna osiguranika u 12 zemalja na području Europe, Azije i Afrike. Police Groupama osiguranja mogu se ugovoriti u svim poslovnicama OTP banke.

 

Siguran dom - osiguranje građevinskih objekata (nekretnina) i stvari kućanstva

 

Odlučili ste se na kupnju nekretnine ili već posjedujete nekretninu za stanovanje, najam ili poslovanje? Kupnja nekretnine velika je životna odluka i jedna od većih životnih investicija, koju prirodno želimo zaštititi u od mogućih šteta i posljedica nepogoda

Što je polica osiguranja siguran dom?

Ugovaranjem police „Siguran dom“ osiguravate financijsku zaštitu u slučaju osiguranih šteta na nekretnini i/ili na stvarima kućanstva, a prema vašoj potrebi možete ugovoriti i odabrati paket osigurateljnih pokrića: Osnovni, Standard ili Max:

Osnovni paket namijenjen je klijentima koji se žele osigurati od potencijalno velikih šteta koje mogu nastati uslijed npr. požara i nekih drugih opasnosti

Standard paket namijenjen je klijentima koji uz osnovni paket žele dodatno biti zaštićeni i od najučestalijih štetnih događaja poput izljeva vode i loma stakla

Max paket namijenjen klijentima koji žele sveobuhvatnu osigurateljnu zaštitu i visoke limite pokrića za veliki broj opasnosti

tablica

Kome je namijenjena polica osiguranja Siguran dom?

Polica osiguranja Siguran dom je namijenjena fizičkim osobama koje podižu stambeni kredit i kupuju nekretninu ili već posjeduju nekretnine za koje žele ugovoriti policu osiguranja imovine.

Zašto ugovoriti Siguran dom?

Jer polica siguran dom pruža:

 • Financijsku zaštitu vama i vašoj obitelji ili drugim vama važnim osobama u slučaju štete na nekretnini
 • Fleksibilno osiguravanje nekretnine i/ili stvari kućanstava
 • Uz odabrani paket, veliki izbor dopunskih pokrića i osiguranih iznosa
 • Odabir paketa prema vlastitim mogućnostima i potrebama
 • Pristupačnu cijenu
 • Mogućnost odabira načina plaćanja premije (mjesečno, kvartalno, polugodišnje ili godišnje)

Kako plaćam policu osiguranja Siguran dom?

Premija se plaća mjesečno, kvartalno, polugodišnje ili godišnje trajnim nalogom besplatnim za klijente OTP banke d.d..

Više informacija o proizvodima Groupama osiguranja d.d. – Podružnica Hrvatska, potražite u poslovnicama OTP Banke d.d. te na web stranicama www.groupama.hr.

Protector - osiguranje života uz dopunsko osiguranje od posljedica nesretnog slučaja

Odabirom Protector polica birate sigurnost za Vas i Vašu obitelj uz visoke osigurane svote u slučaju neizvjesnih i nepredvidivih događaja. U ponudi je nekoliko modela Protector polica, koje se razlikuju prema vrsti i iznosima osiguranih svota. Protector police se mogu ugovoriti već od 6,5 EUR, osigurati se mogu klijenti od 18 do 65 godina starosti  (kod isteka osiguranja maksimalno 75 godine starosti).

 • mjesečno plaćanje premije
 • osigurani slučajevi: potpuni trajni invaliditet, smrt uslijed nezgode, smrt uslijed bolesti, lom kosti, bolničko liječenje uslijed nezgode
 • mogućnost isplate osiguranog iznosa za svaki dan boravka na liječenju uslijed nezgode!
 • popust od 10% za drugu policu u obitelji

 

 

 

Polica osiguranja uz gotovinski kredit

Life B i Life B+

Osiguranje za slučaj smrti i potpune trajne invalidnosti, pogodno za korisnike gotovinskih kredita.  

Pristupna dob osiguranika od 18 do 60 godina

 • Maksimalna starost pri isteku police 70 godina
 • Plaćanje premije jednokratno

 Što je polica osiguranja Life B?

Birate osigurani iznos, a  ukoliko dođe do smrtnog slučaja, Groupama Osiguranje će u skladu sa ugovorenim pokrićem banci uplatiti trenutni iznos osigurane svote. Razlika koju banci nadoknađuju nasljednici ovisi o odabranoj visini pokrića prilikom sklapanja same police.

 Što je polica osiguranja Life B+?

Uz pokriće smrtnog slučaja, kao i kod Life B, polica osiguranja Life B+ uključuje i pokriće za slučaj potpune i trajne invalidnosti.

Ukoliko je prilikom realizacije kredita ugovorena i jednokratno plaćena premija za grupnu policu riziko životnog osiguranja kod Groupama osiguranja d.d, a kredit se prijevremeno otplati, pristupnica/polica i dalje ostaje na snazi, te je klijent osiguran do isteka važenja police.

Ova vrsta osiguranja ne sadrži štednu komponentu, te Osiguranik nema pravo na povrat razmjernog dijela premije, sudjelovanje u dobiti, niti na primitak bilo kakvog iznosa u slučaju otkupa ili doživljenja.

 „Bez brige“

Ugovaranjem police Bez brige, birate dodatnu sigurnost i smanjujete rizik nemogućnosti redovne otplate kredita.

Polica omogućava nasljednicima olakšanu otplatu kredita u slučaju smrti na način da se osigurani iznos isplati banci na ime konačne otplate kredita. Za slučaj nezaposlenosti odnosno dugotrajnog bolovanja osiguranje će banci isplatiti mjesečni osigurani iznos u svrhu plaćanja anuiteta kredita.

Odabirom police osiguranja života BB+ kreirate zaštitu od nepredvidivih životnih situacija smrti, nezaposlenosti i bolovanja.

 • Pristupna dob osiguranika od 18 do 60 godina
 • Maksimalna starost pri isteku police 70 godina
 • Pokriće za rizik smrti do 40.000 EUR po osiguranoj osobi ili protuvrijednost EUR u HRK prema srednjem tečaju HNB na dan sklapanja police
 • Pokriće za rizik nezaposlenosti odnosno bolovanja do 500 EUR/mjesečno po polici ili protuvrijednost EUR u HRK prema srednjem tečaju HNB na dan sklapanja police
 • Pokriće za smrt traje do 70. godine, odnosno za nezaposlenost i bolovanje do 65. godine života osiguranika
 • Rok ugovaranja do 10 godina 
 • Plaćanje premije višekratno

Ukoliko je prilikom realizacije kredita ugovorena grupna polica osiguranja života kod Groupama Osiguranja, uz višekratno plaćanje premije, a kredit se prijevremeno otplati, ista se uz pisani zahtjev klijenta može raskinuti. Raskidom pristupnice/police osiguranja prestaje obaveza daljnjeg plaćanja premije osiguranja, kao i ugovorena pokrića.

Ova vrsta osiguranja ne sadrži štednu komponentu, te Osiguranik nema pravo na povrat razmjernog dijela premije, sudjelovanje u dobiti, niti na primitak bilo kakvog iznosa u slučaju otkupa ili doživljenja.

Riziko osiguranje uz stambeni kredit

Osiguranje za slučaj smrti korisnika kredita kojim se pruža financijska zaštita nasljednicima  tijekom cijelog trajanja otplate kredita.

U poslovnicama OTP banke možete ugovoriti Riziko osiguranje s linearno padajućom osiguranom svotom.

 • visina osiguranog iznosa se linearno tj. ravnomjerno mjesečno smanjuje do datuma isteka pokrića kada iznosi nula.
 • osigurati se mogu klijenti od 18 do 65 godina starosti (kod isteka osiguranja maksimalno 73 godine starosti)
 • mjesečno plaćanje premije
 • pokriće do 250.000 EUR ili protuvrijednost EUR u HRK prema srednjem tečaju HNB na dan sklapanja police 

Ukoliko je prilikom realizacije kredita ugovorena grupna polica osiguranja života kod Groupama Osiguranja, uz višekratno plaćanje premije, a kredit se prijevremeno otplati, ista se uz pisani zahtjev klijenta može raskinuti. Raskidom pristupnice/police osiguranja prestaje obaveza daljnjeg plaćanja premije osiguranja, kao i ugovorena pokrića.

Ova vrsta osiguranja ne sadrži štednu komponentu, te Osiguranik nema pravo na povrat razmjernog dijela premije, sudjelovanje u dobiti, niti na primitak bilo kakvog iznosa u slučaju otkupa ili doživljenja.

Opći uvjeti Groupama osiguranja

Informacije o proizvodima Groupama Osiguranja

 

Dodatne informacije potražite na web stranici Groupama osiguranja ili pozivom Kontakt centra OTP banke ili nas posjetite u najbližoj poslovnici OTP banke.

 

Arhiva dokumenata