Groupama osiguranje

Groupama osiguranje strateški je partner OTP banke u ponudi proizvoda osiguranja koji se ugovaraju prilikom realizacije gotovinskih i stambenih kredita, a u ponudi su i proizvodi koji klijentima uz osiguranje života nude dodatnu zaštitu kod posljedica nezgode. Groupama osiguranje, dio je francuske Groupama grupe, jedne od najznačajnijih osigurateljnih grupacija u Europi, s više od 120 godina tradicije u životnom i neživotnom osiguranju, koja brine o 13 milijuna osiguranika u 12 zemalja na području Europe, Azije i Afrike. Police Groupama osiguranja mogu se ugovoriti u svim poslovnicama OTP banke.

Protector - osiguranje života uz dopunsko osiguranje od posljedica nesretnog slučaja

Odabirom Protector polica birate sigurnost za Vas i Vašu obitelj uz visoke osigurane svote u slučaju neizvjesnih i nepredvidivih događaja. U ponudi je nekoliko modela Protector polica, koje se razlikuju prema vrsti i iznosima osiguranih svota. Protector police se mogu ugovoriti već od 49 HRK, osigurati se mogu klijenti od 18 do 65 godina starosti  (kod isteka osiguranja maksimalno 75 godine starosti).

 • mjesečno plaćanje premije
 • osigurani slučajevi: potpuni trajni invaliditet, smrt uslijed nezgode, smrt uslijed bolesti, lom kosti, bolničko liječenje uslijed nezgode
 • mogućnost isplate osiguranog iznosa za svaki dan boravka na liječenju uslijed nezgode!
 • popust od 10% za drugu policu u obitelji

 

 

Polica osiguranja uz gotovinski kredit

Life B i Life B+

Osiguranje za slučaj smrti i potpune trajne invalidnosti, pogodno za korisnike gotovinskih kredita.  

Pristupna dob osiguranika od 18 do 60 godina

 • Maksimalna starost pri isteku police 70 godina
 • Plaćanje premije jednokratno

 Što je polica osiguranja Life B?

Birate osigurani iznos, a  ukoliko dođe do smrtnog slučaja, Groupama Osiguranje će u skladu sa ugovorenim pokrićem banci uplatiti trenutni iznos osigurane svote. Razlika koju banci nadoknađuju nasljednici ovisi o odabranoj visini pokrića prilikom sklapanja same police.

 Što je polica osiguranja Life B+?

Uz pokriće smrtnog slučaja, kao i kod Life B, polica osiguranja Life B+ uključuje i pokriće za slučaj potpune i trajne invalidnosti.

Ukoliko je prilikom realizacije kredita ugovorena i jednokratno plaćena premija za grupnu policu riziko životnog osiguranja kod Groupama osiguranja d.d, a kredit se prijevremeno otplati, pristupnica/polica i dalje ostaje na snazi, te je klijent osiguran do isteka važenja police.

Ova vrsta osiguranja ne sadrži štednu komponentu, te Osiguranik nema pravo na povrat razmjernog dijela premije, sudjelovanje u dobiti, niti na primitak bilo kakvog iznosa u slučaju otkupa ili doživljenja.

 „Bez brige“

Ugovaranjem police Bez brige, birate dodatnu sigurnost i smanjujete rizik nemogućnosti redovne otplate kredita.

Polica omogućava nasljednicima olakšanu otplatu kredita u slučaju smrti na način da se osigurani iznos isplati banci na ime konačne otplate kredita. Za slučaj nezaposlenosti odnosno dugotrajnog bolovanja osiguranje će banci isplatiti mjesečni osigurani iznos u svrhu plaćanja anuiteta kredita.

Odabirom police osiguranja života BB+ kreirate zaštitu od nepredvidivih životnih situacija smrti, nezaposlenosti i bolovanja.

 • Pristupna dob osiguranika od 18 do 60 godina
 • Maksimalna starost pri isteku police 70 godina
 • Pokriće za rizik smrti do 40.000 EUR po osiguranoj osobi ili protuvrijednost EUR u HRK prema srednjem tečaju HNB na dan sklapanja police
 • Pokriće za rizik nezaposlenosti odnosno bolovanja do 500 EUR/mjesečno po polici ili protuvrijednost EUR u HRK prema srednjem tečaju HNB na dan sklapanja police
 • Pokriće za smrt traje do 70. godine, odnosno za nezaposlenost i bolovanje do 65. godine života osiguranika
 • Rok ugovaranja do 10 godina 
 • Plaćanje premije višekratno

Ukoliko je prilikom realizacije kredita ugovorena grupna polica osiguranja života kod Groupama Osiguranja, uz višekratno plaćanje premije, a kredit se prijevremeno otplati, ista se uz pisani zahtjev klijenta može raskinuti. Raskidom pristupnice/police osiguranja prestaje obaveza daljnjeg plaćanja premije osiguranja, kao i ugovorena pokrića.

Ova vrsta osiguranja ne sadrži štednu komponentu, te Osiguranik nema pravo na povrat razmjernog dijela premije, sudjelovanje u dobiti, niti na primitak bilo kakvog iznosa u slučaju otkupa ili doživljenja.

Riziko osiguranje uz stambeni kredit

Osiguranje za slučaj smrti korisnika kredita kojim se pruža financijska zaštita nasljednicima  tijekom cijelog trajanja otplate kredita.

U poslovnicama OTP banke možete ugovoriti Riziko osiguranje s linearno padajućom osiguranom svotom.

 • visina osiguranog iznosa se linearno tj. ravnomjerno mjesečno smanjuje do datuma isteka pokrića kada iznosi nula.
 • osigurati se mogu klijenti od 18 do 65 godina starosti (kod isteka osiguranja maksimalno 73 godine starosti)
 • mjesečno plaćanje premije
 • pokriće do 250.000 EUR ili protuvrijednost EUR u HRK prema srednjem tečaju HNB na dan sklapanja police 

Ukoliko je prilikom realizacije kredita ugovorena grupna polica osiguranja života kod Groupama Osiguranja, uz višekratno plaćanje premije, a kredit se prijevremeno otplati, ista se uz pisani zahtjev klijenta može raskinuti. Raskidom pristupnice/police osiguranja prestaje obaveza daljnjeg plaćanja premije osiguranja, kao i ugovorena pokrića.

Ova vrsta osiguranja ne sadrži štednu komponentu, te Osiguranik nema pravo na povrat razmjernog dijela premije, sudjelovanje u dobiti, niti na primitak bilo kakvog iznosa u slučaju otkupa ili doživljenja.

Opći uvjeti Groupama osiguranja

Informacije o proizvodima Groupama Osiguranja

 

Dodatne informacije potražite na web stranici Groupama osiguranja ili pozivom Kontakt centra OTP banke ili nas posjetite u najbližoj poslovnici OTP banke.

 

Arhiva dokumenata