Paket OTP Plus

 

Vaše financijsko poslovanje zahtijeva individualniji pristup i proširenu paletu bankarskih proizvoda i usluga? U paketu OTP Plus uz privilegiranu uslugu Premium bankara, osobe koja će vam uvijek biti na raspolaganju svojim iskustvom i stručnošću, pronaći ćete i brojne proizvode i usluge namijenjene bržem i jednostavnijem upravljanju vašim financijama.

Iskoristite pogodnosti

 • Usluge premium bankara kroz sljedeće pogodnosti:
  • mogućnost najavljenog dolaska (u dogovorenom terminu)
  • usluga u posebnom okruženju koje osigurava veću razinu udobnosti i privatnosti
  • savjetovanje o svim proizvodima u ponudi banke
  • preporuka i ugovaranje svih usluga na jednom mjestu
  • mogućnost davanja naloga privatnom bankaru za izvršenje transakcija putem telefona, e-maila ili faxa
  • prioritet kod odobravanja kredita
 • Posredovanje u korištenju brokerskih usluga
 • Posredovanje u korištenju usluga OTP Investa
 • Posredovanje u korištenju usluga OTP Leasinga
 • Posredovanje i prioritet u korištenju usluga OTP Nekretnina
 • Posredovanje u korištenju proizvoda i usluga osiguravajuće kuće s kojom banka ima sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji
 • Vođenje tekućeg, deviznog i žiro računa bez naknade
 • Vođenje tekućeg, odnosno deviznog računa OTP Dinamik štednje bez naknade
 • Korištenje usluge Internet bankarstva (OTPdirekt / OTP mobilni token), Telefonskog te Mobilnog bankarstva bez mjesečne naknade uz popuste na izvršenje online plaćanja
 • Otvaranje i izvršenje trajnih naloga bez naknade
 • Doznake iz inozemstva bez naknade
 • Eksterni priljevi u kunama na kunske račune bez naknade
 • Isplate mirovine 1. u mjesecu
 • Povoljnija kamatna stopa na revolving kredit po Visa Gold kreditnoj kartici
 • Povoljnija kamatna stopa na stambene kredite
 • Povoljnija kamata na dogovoreno oročenje iznad 25.000 eura
 • Online plaćanje u korist računa pravnih osoba u OTP banci besplatno
 • 50% popusta na online plaćanja u korist računa izvan OTP banke putem Internet bankarstva i 40% popusta putem mobilnog bankarstva
 • 50% popusta na sva međunarodna i prekogranična plaćanja putem Internet bankarstva

___________________________

   * Klijent mora udovoljiti uvjetima Banke

 

Usporedi OTP pakete i izaberi pravi

Izaberite pakete:
OTP Paket standard
OTP Paket senior
OTP Paket indeks
OTP Paket plus
OTP Paket internet
OTP Paket mininet
OTP Paket Senior Plus
Sadržaj Redovna ponuda OTP Standard OTP Senior OTP Indeks OTP Plus OTP Internet OTP Mininet OTP Senior Plus
Vođenje tekućeg računa 12 kn mjesečno Besplatno Besplatno Besplatno (Studentski tekući račun) Besplatno Besplatno Besplatno Besplatno
Vođenje deviznog računa 60 kn godišnje Besplatno Besplatno Besplatno Besplatno Besplatno Besplatno Besplatno
Vođenje žiro računa 7 kn mjesečno Besplatno Besplatno Besplatno Besplatno Besplatno Besplatno Besplatno
Vođenje kunskog računa OTP Dinamik štednje 15 kn mjesečno 30% popusta 50% popusta 50% popusta Besplatno 30% popusta - 50% popusta
Vođenje deviznog računa OTP Dinamik štednje 15 kn mjesečno 30% popusta 50% popusta 50% popusta Besplatno 30% popusta - 50% popusta
Datum isplate mirovine Po primitku uplate HZMO - 1. u mjesecu** - 1. u mjesecu - - 1. u mjesecu**
Izdavanje Mastercard Standard charge kartice Upisnina 100 kn (jednokratno), članarina 200 kn godišnje Bez upisnine, 50% popusta na članarinu Bez upisnine, 50% popusta na članarinu - Bez upisnine i članarine za osnovnog korisnika Bez upisnine, 50% popusta na članarinu - Bez upisnine, 50% popusta na članarinu
Izdavanje Visa Classic charge kartice Upisnina 100 kn (jednokratno), članarina 200 kn godišnje Bez upisnine, 50% popusta na članarinu Bez upisnine, 50% popusta na članarinu - Bez upisnine i članarine za osnovnog korisnika Bez upisnine, 50% popusta na članarinu - Bez upisnine, 50% popusta na članarinu
Visa Gold kartica***

Osnovni korisnik: upisnina 100 kn (jednokratno), članarina 450 kn godišnje

Dodatni korisnik: upisnika 50 kn (jednokratno), članarina 240 kn godišnje

- - - Bez upisnine, bez članarine za osnovnog i dodatnog korisnika - -  
Kamatna stopa na revolving kredit po Visa Gold kartici 7,70% godišnje - - - 6,70% godišnje - -  
Interni trajni nalog – ugovaranje 10 kn jednokratno 50% popusta - - Besplatno - -  
Individualni trajni nalog - ugovaranje 10 kn jednokratno 50% popusta - - Besplatno - -  

Eksterni kunski priljevi u korist kunskih računa (NKS) i eksterni devizni priljevi u korist deviznih računa*****

2 kn po priljevu - - - Besplatno - -  
Online bankarstvo - OTPdirekt 10 kn mjesečno Besplatno Besplatno Besplatno Besplatno Besplatno Besplatno Besplatno
Izdavanje Visa web prepaid kartica 50 kn godišnje - - Bez članarine - Bez upisnine i članarine Bez upisnine i članarine  
SMS info – SMS kontrola kartica 0,5 kn po poslanoj poruci - - - - 50% popusta 50% popusta  
Online bankarstvo - kreditni transfer nacionalni u korist računa pravnih osoba u OTP banci 2 kn po nalogu (eLEMENT@) 1,75 kn po nalogu (OTP m-banking) - - - Besplatno Besplatno Besplatno  
Online bankarstvo - kreditni transfer nacionalni u korist računa izvan banke 2 kn po nalogu (eLEMENT@) 1,75 kn po nalogu (OTP m-banking) - - - 50% popusta (eLEMENT@) 40% (OTP m-banking) 50% popusta (eLEMENT@) 40% (OTP m-banking) 50% popusta (eLEMENT@) 40% (OTP m-banking)  
Online bankarstvo - OTP mobilni token Uz paralelno korištenje klasičnog tokena aktivacija 10 kn, bez klasičnog tokena besplatno - - -

Besplatno

Uz paralelno korištenje mobilnog tokena, aktivacija i korištenje klasičnog tokena su besplatni.

Besplatno

Uz paralelno korištenje mobilnog tokena, aktivacija i korištenje klasičnog tokena su besplatni.

Besplatno

Uz paralelno korištenje mobilnog tokena, aktivacija i korištenje klasičnog tokena su besplatni.

 
Online bankarstvo - OTP mobilno bankarstvo 8 kn mjesečno - Besplatno Besplatno Besplatno Besplatno Besplatno  Besplatno
Uvjeti odobravanja kredita*** Standardni uvjeti 50% popusta na trošak obrade kreditnog zahtjeva 50% popusta na trošak obrade kreditnog zahtjeva

 -

Bez troška obrade kreditnog zahtjeva 50% popusta na trošak obrade kreditnog zahtjeva - Bez troška naknade
Online bankarstvo - Međunarodna**** i prekogranična plaćanja putem OTP internet bankarstva Standardni uvjeti -  -  - 50% popusta  50% popusta  50% popusta -
ORYX asistencija - pomoć u kući 150 kn godišnje Besplatno      Besplatno     Besplatno
ORYX asistencija - pomoć na cesti 200 kn godišnje        Besplatno Besplatno Besplatno  
Ugovaranje paketa - 50 kn 10 kn Besplatno 85 kn 60 kn 35 kn Besplatno
Mjesečna cijena paketa - 50 kn 12 kn Besplatno 85 kn 60 kn 35 kn 22 kn
Godišnja ušteda** - 118 kn 550 kn 554 kn 770 kn *** 174 kn 299 kn 590 kn
*     Klijent mora udovoljiti uvjetima Banke
**   Ukoliko je 1. u mjesecu neradni dan, isplata mirovine izvršava se prvog sljedećeg radnog dana
*** Ušteda se odnosi na mjesečne i godišnje naknade po proizvodima:
 • Vođenje tekućeg, deviznog, žiro računa i/ili kunskog i deviznog računa Dinamik štednje
 • Visa Gold charge kartice za osnovnog korisnika
 • Priljev iz inozemstva (6 godišnje)
 • Internet i mobilno bankarstvo i mobilni token
 • Kreditni transfer nacionalni u korist računa pravnih osoba u drugoj banci (6 godišnje) i OTP banci (6 godišnje)
 • ORYX asistencija (Pomoć u kući i Pomoć na cesti-Basic)

Napomena: U kalkulaciju nisu uključene pogodnosti vezane za izravno terećenje, ugovaranje i izvršenje trajnih naloga, kamatne stope na revolving kredit, potencijalni trošak procjene tržišne vrijednosti nekretnine, trošak obrade kreditnog zahtjeva, kao ni povoljnija kamata na oročenje iznad 25.000 eura, posredovanje u korištenju brokerskih usluga i usluga vanjskih partnera (OTP Invest, OTP Leasing, OTP Nekretnine, osiguravajuće kuće).

**** Popust u visini od 50%  na međunarodna plaćanja se ne odnosi na troškove ino. banke u visini 15 EUR
***** Iz naplate naknade za priljeve po računima izuzete su određene vrste uplata sukladno Internim aktima Banke