Dinamička konverzija valute

Što je Dinamička konverzija valuta (eng.: Dynamic Currency Conversion)?

Dinamička konverzija valuta (dalje u tekstu: DCC) na bankomatu OTP banke d.d. je vrsta transakcije podizanja gotovog novca pripremljena za Maestro, Cirrus, Mastercard i Visa kartice izdane od strane banaka (izdavatelja) izvan RH, a koja je vezana na račun u nekoj od sljedećih valuta: AUD, CAD, CZK, DKK, HUF, NOK, SEK, CHF, GBP, USD, EUR ili PLN.

DCC je usluga kojom se korisnicima stranih kartica na bankomatima omogućuje podizanje hrvatskih kuna s naglaskom da je korisniku, osim iznosa kojeg je zatražio u kunama, u istome trenutku iniciranja transakcije prezentirano putem ekrana bankomata sljedeće:

  1. Tečaj konverzije kuna u određenu stranu valutu (ukupno 12 stranih valuta)
  2. Iznos u domicilnoj valuti za koji će korisnik biti terećen
  3. Odnos između tečaja konverzije i tečaja Europske središnje banke u %

 

Iznos bankarske naknade za DCC transakciju izračunava se svakog radnog dana kao omjer kupovnog tečaja za devize OTP banke d.d., umanjenog za DCC maržu u iznosu 8,00% (tijekom noćnog razdoblja od 00:00 do 05:00 sati u iznosu od 10%) i tečaja Europske središnje banke te se kao informacija na bankomatu prikazuje u %.

Opis tijeka DCC transakcije

  • Nakon umetanja kartice u bankomat i utvrđivanja da je kartica izdana izvan RH, pojavi se ekran koji nudi na izbor neki od 6 jezika za nastavak korištenja bankomata. Ponuđeni jezici su: hrvatski, engleski, njemački, talijanski, francuski i mađarski.
  • Za vrijeme provedbe transakcije, bankomat prepoznaje o kojoj se kartici i valuti kartice radi te prema tečajnoj listi za DCC transakcije OTP banke d.d., prikazano u retku neposredno ispod retka s iznosom u kunama, preračunava iznos u kunama u konačan iznos u domicilnoj valuti korisnika (npr. prikazan je konvertiran iznos u EUR).
  • Bankomat nudi na istome ekranu biranje između 2 opcije naplate podizanja gotovog novca - u lokalnoj valuti (kunama) ili u izračunatom iznosu (konverzija) u domicilnoj valuti korisnika kartice.
  • Na slijedećem ekranu korisnik mora potvrditi svoj odabir (naplata u lokalnoj ili domicilnoj valuti) ili može odustati od transakcije.

Transakcija se izvršava u jednoj od dvije ponuđene opcije prema odluci korisnika kartice.

  • OTP banka d.d. prema kartičnim shemama Mastercard/Visa šalje transakciju s iznosom u kunama i u domicilnoj valuti, a banka izdavatelj kartice temeljem podataka o transakciji s bankomata tereti klijenta za iznos u domicilnoj valuti.
  • Potvrda o transakciji (listić) koju klijent dobije ispisanu na bankomatu sadrži iznos transakcije u kunama i domicilnoj valuti klijenta.