OTP start fond

 

OTP start fond je otvoreni investicijski fond s javnom ponudom izražene konzervativne strukture ulaganja i niske razine rizika.

Karakteristike i ciljevi Fonda

  • očuvanje i stabilan rast vrijednosti uloženih sredstava,
  • visoka likvidnost uloženih sredstava,
  • stalna mogućnost unovčavanja udjela u Fondu.

Što dobivate ulaganjem u OTP start fond?

  • očuvanje vrijednosti svog uloga i stabilan prinos na uložena sredstva,
  • mogućnost raspolaganja uloženim sredstvima u skorije vrijeme, ali i ostvarenje prinosa na uložena sredstva u međuvremenu,
  • očuvanje visoke razine likvidnosti uloženih sredstava,
  • konzervativnu strategiju ulaganja te disperziranje ukupno uloženih sredstava i na ovaj segment tržišta.

 

Dodatne informacije i pojašnjenja vezana uz OTP start fond dostupne su na internetskoj stranici OTP invest-a ili u najbližoj poslovnici OTP banke.

 

Cijena udjela fondova OTP Investa, dostupna vam je putem ovog linka