OTP Uravnoteženi fond

OTP Uravnoteženi fond

 

OTP Uravnoteženi fond je otvoreni investicijski fond s javnom ponudom srednjeg rizika te je primjeren za ulaganje na srednji rok. OTP Uravnoteženi fond dobitnik je nagrade Top of the Funds za najbolji mješoviti fond u 2020. godini!

 

 

Karakteristike i ciljevi Fonda

  • Ostvarivanje visokog prinosa na umjereno dugačak rok ulaganja (3 do 5 godina),
  • Fokus na hrvatskom tržištu dionica,
  • Uravnoteženje oscilacija cijene udjela obvezničkim djelom portfelja.

Što dobivate ulaganjem u OTP Uravnoteženi fond?

  • Ulaganje na nešto dulji rok uz mogućnost ostvarivanja viših prinosa zbog izloženosti tržištu dionica uz očuvanje dostupnosti sredstava,
  • Iskorištavanje dugoročnih pozitivnih učinaka na cijene financijske imovine zbog članstva Hrvatske u Europskoj uniji,
  • Dugoročniju i manje konzervativnu strategiju ulaganja te disperziju ukupno uloženih sredstava u podjednakom omjeru između dionica i obveznica.

Dodatne informacije i pojašnjenja vezana uz OTP Uravnoteženi fond dostupne su na internetskoj stranici OTP Invest-a ili u najbližoj poslovnici OTP banke.

 

OTP Uravnoteženi - najbolji mješoviti fond u 2020. godini!

  • OTP Uravnoteženi fond proglašen je najboljim mješovitim otvorenim investicijskim fondom u 2020. godini!
  • Udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima Hrvatske gospodarske komore je, sukladno kriterijima Udruženja za dodjelu godišnjih “Top of the Funds” nagrada, dana 17. lipnja 2021. dodijelilo nagradu društvu OTP Invest za OTP Uravnoteženi kao najbolji mješoviti otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom za 2020. godinu.
  • Nagrada je osvojena u iznimno teškoj godini za investicijske fondove, što ovaj uspjeh čini još većim. OTP Uravnoteženi fond je mješoviti fond čiji portfelj je ravnomjerno diversificiran u dioničko i obvezničko tržište, a geografski fokus fonda su tržišta Europske Unije. OTP Uravnoteženi fond je fond umjereno rizične strukture ulaganja, sa preporučenim rokom ulaganja 3 godine ili duže. Fond je namijenjen ulagateljima koji su spremni preuzeti umjeren rizik što znači da žele shodno tome ostvariti i umjeren rast ulaganja. Fond je denominiran u EUR valuti, a ulaganje se može započeti već sa 15 EUR ili 100 kuna.
  • Više o OTP Uravnoteženom fondu možete saznati i posjetom jednoj od naših poslovnica, a ulaganje je moguće trajnim nalogom ili jednokratnim uplatama u fond.

 

Cijena udjela fondova OTP Investa, dostupna vam je putem ovog linka.