Obiteljska štednja

Obiteljska štednja

 

Obiteljska štednja omogućava otvaranje i spajanje više oročenja članova obitelji kojima se odobrava kamatna stopa prema ukupnom zbrojenom saldu svih oročenja.

Iskoristite pogodnosti

Obiteljska štednja je posebna vrsta Dogovorne štednje i može biti standardna ili rentna, a ugovara se uz fiksnu kamatnu stopu uz rok do 365 odnosno 366 dana. Svi ugovori unutar ove štednje glase na istu valutu, istu ročnost i imaju istu kamatnu stopu važeću za sumirani ukupni iznos Obiteljske štednje uvećanu za pripadajući dodatak Dogovorne štednje.

Za ugovaranje Obiteljske štednje potrebno je imati najmanje dva, a najviše šest pojedinačnih oročenja, ukupnog iznosa višeg od protuvrijednosti 50 tisuća eura, a pojedinačnog u protuvrijednosti od najmanje 5 tisuća eura. Jedan klijent može samo s jednim oročenjem sudjelovati u pojedinoj obiteljskoj štednji. Obiteljsku štednju mogu ugovoriti muž i žena u bračnoj ili izvanbračnoj zajednici, djeca (bračna, izvanbračna, usvojena), unuci, djedovi, bake, pradjedovi, prabake, braća ili sestre.