Računi

Računi

Račun OTP banke omogućuje vam upravljanje vašim financijama na jednostavan i učinkovit način uz istovremenu pogodnost korištenja dodatne palete proizvoda i usluga.

 

U OTP banci d.d. zajamčena je zaštita depozita do uključivo visine od 100.000 eura po deponentu na svim njegovim računima. Osigurani depoziti isplaćuju se u eurima. Depoziti u stranoj valuti preračunavaju se i isplaćuju u službenu valutu Republike Hrvatske prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan nastupa osiguranog slučaja.

Hrvatska agencija za osiguranje depozita osnovana je temeljem Zakona o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, kao specijalizirana financijska institucija koja osigurava štedne uloge u kreditnim institucijama. Više o tome možete pronaći u brošuri Vodič u svijetu osiguranja depozita.

Tekući račun OTP banke omogućuje vam upravljanje vašim financijama na jednostavan i učinkovit način uz istovremenu pogodnost korištenja prekoračenja - ako vam zatreba. Namijenjen je građanima sa stalnim ili povremenim primanjima, nudi pogodnost cjelovite i široke palete bankarskih usluga te veću platežnu sposobnost koju dobivate korištenjem prekoračenja, bez dodatnih osiguranja. Ako želite prebaciti tekući račun u OTP banku, sve radnje u vezi prijenosa računa prepustite nama!
Dječji račun je račun po viđenju namijenjen mlađima od 18 godina. Račun glasi na ime djeteta, a može ga otvoriti roditelj, odnosno zakonski zastupnik ili skrbnik, ili maloljetna osoba samostalno pod uvjetom da je stekla poslovnu sposobnost. Olakšajte vašem djetetu put u samostalnost uz dječji račun OTP banke.
Studentski tekući račun je račun s različitim pogodnostima namijenjen upravo tebi, studentu ili srednjoškolcu starijem od 15 godina. Uočili smo tvoju želju za samostalnošću i jednostavnošću, kao i najčešće financijske probleme s kojima se susrećeš kao student te smo prilagodili ovaj račun tvojim potrebama. Neka tvoji studentski dani budu još ljepši, s barem jednom brigom manje, zato uđi u svijet modernog bankarstva i već danas postani vlasnikom studentskog tekućeg računa OTP banke!
Račun posebne namjene otvara se po nalogu klijenta u skladu sa Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije.
Želite li lako, jednostavno i brzo raspolagati vašim deviznim sredstvima i uštedjeti novac u valuti po vašem izboru - donesite odluku i otvorite devizni račun u OTP banci. Devizni račun OTP banke potpuno je prilagođen vašim potrebama! Namijenjen je građanima sa stalnim ili povremenim deviznim priljevima i omogućuje polog sredstava u svim važnijim valutama, slobodno raspolaganje sredstvima te nudi mogućnost prekoračenja po tekućem računu.
Žiro račun građana mogu otvoriti domaće i strane fizičke osobe koje ostvaruju prihode na temelju ugovora o djelu, honorara, autorskih naknada, stipendija, zarada učenika i studenata od servisa/udruga, stalnih priljeva i sl.
Strane fizičke mogu otvoriti račun koji uvijek glasi na prezime i ime klijenta. Na računu strane fizičke osobe vodi se priljev sredstava od plaća, mirovina, honorara, invalidnina, alimentacija, bezgotovinskih i gotovinskih uplata. Vlasnici računa mogu slobodno podizati odnosno uplaćivati na svoj račun gotovinu u neograničenim iznosima. Također mogu primati uplate na svoj račun i obavljati bezgotovinska plaćanja i prijenose, u skladu s deviznim propisima.