Računi

Računi

Račun OTP banke omogućuje vam upravljanje vašim financijama na jednostavan i učinkovit način uz istovremenu pogodnost korištenja dodatne palete proizvoda i usluga.

Tekući račun OTP banke omogućuje vam upravljanje vašim financijama na jednostavan i učinkovit način uz istovremenu pogodnost korištenja prekoračenja - ako vam zatreba. Namijenjen je građanima sa stalnim ili povremenim primanjima, nudi pogodnost cjelovite i široke palete bankarskih usluga te veću platežnu sposobnost koju dobivate korištenjem prekoračenja, bez dodatnih osiguranja. Ako želite prebaciti tekući račun u OTP banku, sve radnje u vezi prijenosa računa prepustite nama!
Dječji račun je račun po viđenju namijenjen mlađima od 18 godina. Račun glasi na ime djeteta, a može ga otvoriti roditelj, odnosno zakonski zastupnik ili skrbnik, ili maloljetna osoba samostalno pod uvjetom da je stekla poslovnu sposobnost. Olakšajte vašem djetetu put u samostalnost uz dječji račun OTP banke.
Studentski tekući račun je račun s različitim pogodnostima namijenjen upravo tebi, studentu ili srednjoškolcu starijem od 15 godina. Uočili smo tvoju želju za samostalnošću i jednostavnošću, kao i najčešće financijske probleme s kojima se susrećeš kao student te smo prilagodili ovaj račun tvojim potrebama. Neka tvoji studentski dani budu još ljepši, s barem jednom brigom manje, zato uđi u svijet modernog bankarstva i već danas postani vlasnikom studentskog tekućeg računa OTP banke!
Želite li lako, jednostavno i brzo raspolagati vašim deviznim sredstvima i uštedjeti novac u valuti po vašem izboru - donesite odluku i otvorite devizni račun u OTP banci. Devizni račun OTP banke potpuno je prilagođen vašim potrebama! Namijenjen je građanima sa stalnim ili povremenim deviznim priljevima i omogućuje polog sredstava u svim važnijim valutama, slobodno raspolaganje sredstvima te nudi mogućnost prekoračenja po tekućem računu.
Žiro račun građana mogu otvoriti domaće i strane fizičke osobe koje obavljaju honorarni posao.  Sredstva na žiro računu formiraju se bezgotovinskim uplatama od samostalnog obavljanja gospodarskih i drugih djelatnosti (dopunskog rada, rada po ugovoru o djelu, autorskih honorara, patenata i tehničkih unaprjeđenja).
Strane fizičke mogu otvoriti račun koji uvijek glasi na prezime i ime klijenta. Na računu strane fizičke osobe vodi se priljev sredstava od plaća, mirovina, honorara, invalidnina, alimentacija, bezgotovinskih i gotovinskih uplata. Vlasnici računa mogu slobodno podizati odnosno uplaćivati na svoj račun gotovinu u neograničenim iznosima. Također mogu primati uplate na svoj račun i obavljati bezgotovinska plaćanja i prijenose, u skladu s deviznim propisima.