Štednja za građane

Štednja za građane
Štednja za građane

U OTP banci d.d. zajamčena je zaštita depozita do uključivo visine od 100.000 eura po deponentu na svim njegovim računima. Osigurani depoziti isplaćuju se u eurima. Depoziti u stranoj valuti preračunavaju se i isplaćuju u službenu valutu Republike Hrvatske prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan nastupa osiguranog slučaja.

Hrvatska agencija za osiguranje depozita osnovana je temeljem Zakona o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, kao specijalizirana financijska institucija koja osigurava štedne uloge u kreditnim institucijama. Više o tome možete pronaći u brošuri Vodič u svijetu osiguranja depozita.

  Štednjom uz fiksnu kamatnu stopu oročavate svoja sredstva na točno utvrđeni rok i uz kamatnu stopu koja ostaje ista sve do isteka oročenja. Minimalni iznos oročenja je iznos u protuvrijednosti od 250 eura, a rokovi oročenja su od jednog do 60 mjeseci. Želite li već prilikom ugovaranja oročenja unaprijed znati iznos kamate na kraju oročenja ugovorite štednju uz fiksnu kamatnu stopu.
  Želite li oročiti iznos veći od protuvrijednosti 25.000 eura, nudimo vam mogućnost ugovaranja Dogovorne oročene štednje uz dodatnu, posebno povoljnu kamatnu stopu!
  Obiteljska štednja omogućava otvaranje i spajanje više oročenja članova obitelji kojima se odobrava kamatna stopa prema ukupnom zbrojenom saldu svih oročenja.
  Rentna oročena štednja vam omogućuje raspolaganje ostvarenom kamatom prije isteka roka oročenja. Poput rente, iznos kamate predstavlja redoviti prihod i automatski se prenosi na vaš tekući ili devizni račun ovisno o valuti oročenja dok glavnica i dalje ostaje oročena. Poboljšajte kvalitetu života i povećajte svoja redovna primanja prihodima od vaše oročene štednje.
Štednja direkt, u sklopu usluge OTPdirekt, omogućuje vam ugovaranje oročene štednje uz posebne, dodatne pogodnosti. Možete ju ugovoriti putem Interneta, korištenjem usluge Internet bankarstvo. Koristeći usluge OTPdirekt uštedite vrijeme i uživajte u maksimalnoj udobnosti obavljanja financijskih transakcija, s mjesta koje vam najbolje odgovara, u najpogodnije vrijeme i uz povoljnije uvjete od onih koje ostvarujete u poslovnici banke.
Dječja planirana štednja je posebna vrsta oročene štednje mjesečnim uplatama na dječji štedni račun uz stimulativnu kamatnu stopu. Dječja planirana štednja namijenjena je djeci do 18 godina a otvara ju zakonski zastupnik (roditelj) odnosno skrbnik u ime djeteta koje je vlasnik štednje. Uz dječju planiranu štednju OTP banke osigurajte bezbrižnu budućnost vašoj djeci već u djetinjstvu!
  Ako vam je cilj uštedjeti određeni iznos novca, Planirana štednja OTP banke je proizvod za vas. Planirana štednja je posebna vrsta oročene štednje mjesečnim uplatama.
  Ugovorite OTP Dinamik štednju, ostvarite povoljne kamatne stope i raspolažite svojim sredstvima u bilo kojem trenutku! Ako ste do sada koristili svoj tekući ili devizni račun kao takav, oročavali svoja sredstva na kratak rok jer nikada ne znate kada će vam zatrebati, odlučite se za OTP Dinamik štednju jer to je štedni proizvod OTP banke napravljen upravo za vas.