Stambeni kredit za pomorce

Stambeni krediti za pomorce u eurima

Stambeni kredit za pomorce u eurima ugovorite uz fiksnu kamatnu stopu za cijelo vrijeme otplate kredita što vam omogućuje sigurnost u vidu fiksnog iznosa mjesečne otplate, bez ikakvih iznenađenja. 

 

 

Uvjeti kredita

Korisnici kredita:

 • Svi kreditno sposobni pomorci (kreditna sposobnost utvrđuje se individualno, sukladno aktima banke). 

Kamatna stopa:

 • Fiksna kamatna stopa:
  • sa rokom otplate do 15 godina: 3,99%, efektivna kamatna stopa (EKS)* 4,12%
  • sa rokom otplate većim od 15 godina: 4,19%, efektivna kamatna stopa (EKS)* 4,33%
Visina kamatne stope ovisi o kreditnoj sposobnosti klijenta te o poslovnom odnosu klijenta/poslodavca s Bankom.

Visina kredita:

 • 5.000 do 350.000 eura

Rok otplate:

 • rok otplate do 30 godina

Trošak odobravanja:

 • bez troška odobravanja kredita
 • bez troška procjene nekretnine
 • bez troška javnog bilježnika

Namjena i način korištenja:

 • Adaptacija, izgradnja i dovršenje stambenog objekta:
  • 50% iznosa odobrenog kredita se isplaćuje na račun klijenta - korisnika kredita u skladu s troškovnikom, ostatak iznosa (50%) isplaćuje se na račun prodavatelja/izvođača na temelju izdanih računa/predračuna
 • Kupnja stambenog prostora odnosno građevinske čestice te komunalno uređenje građevinske čestice:
  • iznos odobrenog kredita se isplaćuje na račun prodavatelja temeljem ugovora o kupoprodaji ovjerenog kod javnog bilježnika pri kupnji stambenog prostora ili građevinske čestice odnosno temeljem računa/predračuna pri komunalnom uređenju građevinske čestice
 • Zatvaranje postojećih stambenih kredita u drugim bankama

*  Efektivna kamatna stopa (EKS) izračunata je na iznos kredita od 80.000 EUR, uz rok otplate kredita od 15, odnosno 25 godina, uz navedenu kamatnu stopu. U ukupan iznos za otplatu i EKS uključeni su troškovi vođenja tekućeg računa za jedan mjesec u iznosu 1,90 EUR, trošak police osiguranja nekretnine u iznosu 28,67 EUR godišnje te interkalarna kamata uz pretpostavkuisplate kredita prvog dana u mjesecu te da se interkalarna kamata obračunava za dva mjeseca. EKS je izračunat po redovnoj fiksnoj kamatnoj stopi na preostali rok otplate.

S ciljem što boljeg informiranja naših cijenjenih klijenata, kao i podizanja razine transparentnosti uvjeta kreditnih proizvoda, provjerite sve informacije o uvjetima kreditiranja poslovnih banaka s područja Republike Hrvatske. 

 

Efektivna kamatna stopa (EKS) izračunata je na iznos kredita od 80.000 EUR, uz rok otplate kredita od 15, odnosno 25 godina, uz navedenu kamatnu stopu. U ukupan iznos za otplatu i EKS uključeni su troškovi vođenja tekućeg računa za jedan mjesec u iznosu 1,90 EUR, trošak police osiguranja nekretnine u iznosu 28,67 EUR godišnje te interkalarna kamata uz pretpostavkuisplate kredita prvog dana u mjesecu te da se interkalarna kamata obračunava za dva mjeseca. EKS je izračunat po redovnoj fiksnoj kamatnoj stopi na preostali rok otplate.

 

Efektivna kamatna stopa (EKS) izračunata je na iznos kredita 80.000 EUR, uz rok otplate kredita od 15 odnosno 25 godina. U ukupan iznos za otplatu i EKS uključeni su troškovi vođenja tekućeg računa za jedan mjesec u iznosu 1,90 EUR, trošak police osiguranja nekretnine u iznosu 28,67 EUR godišnje te interkalarna kamata uz pretpostavku isplate kredita prvog dana u mjesecu te da se interkalarna kamata obračunava za dva mjeseca. EKS je izračunat po redovnoj fiksnoj kamatnoj stopi na preostali rok otplate. Trošak procjene nekretnine snosi Banka. Za navedeni iznos kredita obavezan je upis založnog prava na nekretninu.

 

Stambeni kredit za pomorce u eurima

Kamatna stopa Rok otplate (broj mjesečnih anuiteta) Iznos krediti u EUR EKS Mjesečni iznos prvog anuiteta (EUR) Zbrojeni iznos glavnice, kamata i naknade po kreditu (EUR)
4,19% fiksna kamatna stopa za cijeli period otplate kredita 180100.0004,32%749135.479
240200.000 4,30%1.232296.747
360350.000 4,28%1.710617.172

Osiguranje povrata kredita za stambene kredite

(Diskrecijsko pravo banke je zatražiti i druge - dodatne instrumente osiguranja povrata kredita, prema potrebi)

 • zadužnica (sastavlja banka) za korisnika kredita i sudužnika, potvrđena kod javnog bilježnika
 • izjava o zapljeni po pristanku dužnika za korisnika kredita i sudužnika potvrđena kod javnog bilježnika
 • upis založnog prava na nekretninu
 • osiguranje nekretnine kod osiguravajućeg društva i prijenos police osiguranja u korist banke