Stambeni kredit za pomorce

Stambeni krediti za pomorce u eurima

Stambeni kredit za pomorce u eurima ugovorite uz fiksnu kamatnu stopu za cijelo vrijeme otplate kredita što vam omogućuje sigurnost u vidu fiksnog iznosa mjesečne otplate, bez ikakvih iznenađenja. 

 

 

Uvjeti kredita

Korisnici kredita:

 • Svi kreditno sposobni pomorci (kreditna sposobnost utvrđuje se individualno, sukladno aktima banke). Status klijenta je obavezan, ali može se ostvariti naknadno,u roku od tri mjeseca, a klijent je osoba koja svoja redovna mjesečna primanja usmjerava na tekući/devizni račun u OTP banci.

Kamatna stopa:

 • Fiksna kamatna stopa
 • Fiksna kamatna stopa:
  • sa rokom otplate do 15 godina: 3,69% - 3,89%, efektivna kamatna stopa (EKS)** 3,88% - 4,09% -
  • sa rokom otplate većim od 15 godina: 3,99% - 4,19%, efektivna kamatna stopa (EKS)** 4,18% - 4,39%
Visina kamatne stope ovisi o kreditnoj sposobnosti klijenta te o poslovnom odnosu klijenta/poslodavca s Bankom.

Visina kredita:

 • 5.000 do 350.000 eura

Rok otplate:

 • rok otplate do 30 godina

Trošak odobravanja:

 • bez troška odobravanja kredita
 • bez troška procjene nekretnine
 • bez troška javnog bilježnika

Namjena i način korištenja:

 • Adaptacija, izgradnja i dovršenje stambenog objekta:
  • 50% iznosa odobrenog kredita se isplaćuje na račun klijenta - korisnika kredita u skladu s troškovnikom, ostatak iznosa (50%) isplaćuje se na račun prodavatelja/izvođača na temelju izdanih računa/predračuna
 • Kupnja stambenog prostora odnosno građevinske čestice te komunalno uređenje građevinske čestice:
  • iznos odobrenog kredita se isplaćuje na račun prodavatelja temeljem ugovora o kupoprodaji ovjerenog kod javnog bilježnika pri kupnji stambenog prostora ili građevinske čestice odnosno temeljem računa/predračuna pri komunalnom uređenju građevinske čestice
 • Zatvaranje postojećih stambenih kredita u drugim bankama

 

* Klijent je osoba koja svoja redovna mjesečna primanja usmjerava na tekući/devizni račun u OTP banci.

**   EKS je izračunat na iznos kredita od 65.000 eura uz rok otplate kredita od 15 odnosno 20 godina te uz navedenu kamatnu stopu i bez naknade za obradu kredita. U ukupan iznos za otplatu i EKS-a uključeni su troškovi vođenja tekućeg računa u iznosu od 1,59 EUR/12 HRK¹  mjesečno, trošak police osiguranja nekretnine u iznosu od 28,67 EUR/216 HRK¹ godišnje te interkalarna kamata uz pretpostavku isplate kredita 01.08. i plaćanja interkalarne kamate do 31.08. EKS je izračunat po redovnoj fiksnoj kamatnoj stopi na preostali rok otplate. Za navedeni iznos kredita obvezan je upis založnog praba na nekretnini. 

 ¹ Za izračun je korišten fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj

S ciljem što boljeg informiranja naših cijenjenih klijenata, kao i podizanja razine transparentnosti uvjeta kreditnih proizvoda, provjerite sve informacije o uvjetima kreditiranja poslovnih banaka s područja Republike Hrvatske. 

 

Efektivna kamatna stopa (EKS) izračunata je na iznos kredita 65.000 EUR, uz rok otplate kredita od 15 odnosno 20 godina, uz navedenu kamatnu stopu te bez naknade za obradu kredita. U izračun EKS-a su uključeni troškovi vođenja tekućeg računa u iznosu 1,59 EUR/12 HRK¹ mjesečno, trošak police osiguranja nekretnine u iznosu 28,67 EUR/216 HRK¹ godišnje, te interkalarna kamata uz pretpostavku isplate kredita 01.08. i plaćanja interkalarne kamate do 31.8. Trošak procjene nekretnine snosi Banka. Za navedeni iznos kredita obavezan je upis založnog prava na nekretninu.

 

Stambeni kredit za pomorce u eurima

Kamatna stopa Rok otplate (broj mjesečnih anuiteta) Iznos krediti u EUR EKS Mjesečni iznos prvog anuiteta (EUR) Zbrojeni iznos glavnice, kamata i naknade po kreditu (EUR)
4,09% fiksna kamatna stopa za cijeli period otplate kredita 180100.0004,25%744134.563
240200.000 4,21%1.221294.184
360350.000 4,19%1.689609.816

Osiguranje povrata kredita za stambene kredite

(Diskrecijsko pravo banke je zatražiti i druge - dodatne instrumente osiguranja povrata kredita, prema potrebi)

 • zadužnica (sastavlja banka) za korisnika kredita i sudužnika, potvrđena kod javnog bilježnika
 • izjava o zapljeni po pristanku dužnika za korisnika kredita i sudužnika potvrđena kod javnog bilježnika
 • upis založnog prava na nekretninu
 • osiguranje nekretnine kod osiguravajućeg društva i prijenos police osiguranja u korist banke