Stambeni kredit za pomorce

Stambeni krediti za pomorce u eurima

Stambeni kredit za pomorce u eurima možete ugovoriti na period do 30 godina te je za prve tri godine otplate kredita vaša kamatna stopa fiksna 2,69 % do 3,09 %, efektivna kamatna stopa (EKS) 3,62 % do 3,75 %. 

 

 

Uvjeti kredita

Korisnici kredita:

 • Svi kreditno sposobni pomorci (kreditna sposobnost utvrđuje se individualno, sukladno aktima banke). Status klijenta je obavezan, ali može se ostvariti naknadno,u roku od tri mjeseca, a klijent je osoba koja svoja redovna mjesečna primanja usmjerava na tekući/devizni račun u OTP banci.

Kamatna stopa:

 • Fiksna kamatna stopa od 2,69% do 3,09% godišnje prve 3 godine otplate kredita, za preostali period promjenjiva* 3,79, EKS** od 3,62% do 3,75%.
Visina kamatne stope ovisi o kreditnoj sposobnosti klijenta te o poslovnom odnosu klijenta/poslodavca s Bankom.
Promjenjiva kamatna stopa izračunata je kao zbroj fiksnog dijela promjenjive kamatne stope i tromjesečne referentne stope EURIBOR, koja na dan 02.01.2023. godine za valutu EUR iznosi 2,16%.

Visina kredita:

 • 5.000 do 350.000 eura

Rok otplate:

 • rok otplate do 30 godina

Trošak odobravanja:

 • bez troška odobravanja kredita
 • bez troška procjene nekretnine
 • bez troška javnog bilježnika

Namjena i način korištenja:

 • Adaptacija, izgradnja i dovršenje stambenog objekta:
  • 50% iznosa odobrenog kredita se isplaćuje na račun klijenta - korisnika kredita u skladu s troškovnikom, ostatak iznosa (50%) isplaćuje se na račun prodavatelja/izvođača na temelju izdanih računa/predračuna
 • Kupnja stambenog prostora odnosno građevinske čestice te komunalno uređenje građevinske čestice:
  • iznos odobrenog kredita se isplaćuje na račun prodavatelja temeljem ugovora o kupoprodaji ovjerenog kod javnog bilježnika pri kupnji stambenog prostora ili građevinske čestice odnosno temeljem računa/predračuna pri komunalnom uređenju građevinske čestice
 • Zatvaranje postojećih stambenih kredita u drugim bankama

 

* Klijent je osoba koja svoja redovna mjesečna primanja usmjerava na tekući/devizni račun u OTP banci.

** EKS je izračunat na iznos kredita od 65.000 eura uz rok otplate kredita od 20 godina, uz navedenu kamatnu stopu te bez naknade za obradu kredita. U izračun EKS-a uključeni su troškovi vođenja tekućeg računa u iznosu od 1,59 EUR/12 HRK¹  mjesečno, trošak police osiguranja nekretnine u iznosu od 28,67 EUR/216 HRK¹ godišnje te interkalarna kamata za jedan mjesec. 

 ¹ Za izračun je korišten fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj

S ciljem što boljeg informiranja naših cijenjenih klijenata, kao i podizanja razine transparentnosti uvjeta kreditnih proizvoda, provjerite sve informacije o uvjetima kreditiranja poslovnih banaka s područja Republike Hrvatske. 

 

Stambeni kredit za pomorce u eurima

Kamatna stopa Rok otplate (broj mjesečnih anuiteta) Iznos krediti u EUR EKS Mjesečni iznos prvog anuiteta (EUR) Zbrojeni iznos glavnice, kamata i naknade po kreditu (EUR)
2,49% fiksna za prvih 3 godina, za preostali period 3,33% promjenjiva12050.0003,10%47157.063
240100.000 3,20%529129.888
360250.000 3,22%987367.349

Osiguranje povrata kredita za stambene kredite

(Diskrecijsko pravo banke je zatražiti i druge - dodatne instrumente osiguranja povrata kredita, prema potrebi)

 • zadužnica (sastavlja banka) za korisnika kredita i sudužnika, potvrđena kod javnog bilježnika
 • izjava o zapljeni po pristanku dužnika za korisnika kredita i sudužnika potvrđena kod javnog bilježnika