Ostale usluge za građane

U nastojanju da zadovoljimo sve vaše potrebe te pružimo sigurnost vašim materijalnim vrijednostima, nudimo vam mogućnost iznajmljivanja sefova OTP banke u Zagrebu, Puli, Dubrovniku i Sisku. Ugovor o najmu sefa može zaključiti svaki punoljetni građanin ili pravna osoba.
Što je Dinamička konverzija valuta (eng.: Dynamic Currency Conversion)? Dinamička konverzija valuta (dalje u tekstu: DCC) na bankomatu OTP banke d.d. je vrsta transakcije podizanja gotovog novca pripremljena za Maestro, Cirrus, Mastercard i Visa kartice izdane od strane banaka (izdavatelja) izvan RH, a koja je vezana na račun u nekoj od sljedećih valuta: AUD, CAD, CZK, DKK, HUF, NOK, SEK, CHF, GBP, USD, BAM ili PLN.
BNA - usluga uplate gotovine na bankomatu
Na pojedinim bankomatima OTP banke moguće je uplatiti novac direktno na vaš račun te su vam sredstva odmah na raspolaganju. Ova usluga je dostupna i fizičkim i pravnim osobama, klijentima OTP banke.   Fizičke osobe Račun pologa