Usluga prijenosa računa u OTP banku

Usluga prijenosa računa u OTP banku

Odlučili ste se za OTP banku, a račun imate u drugoj banci. Ne brinite! Posjetite najbližu poslovnicu OTP banke i potpišite punomoć za prebacivanje računa. Sve ostalo prepustite nama.

Sa sobom ponesite:

  • Važeći identifikacijski dokument (osobna iskaznica ili putovnica)
  • OIB
  • IBAN broj transakcijskog računa kojeg prebacujete
  • Podatak o uslugama koje prebacujete (transakcijski računi, trajni nalozi, izravna terećenja i ponavljajući dolazni kreditni transferi poput plaće i mirovine)

Informacija za potrošače o potrebnim koracima za uslugu prebacivanja računa

Ugovorite sastanak u poslovnici