OTP MULTI EUR 2025

Karakteristike i ciljevi fonda

  • Cilj Fonda je nastojanje očuvanja vrijednosti početnog uloga bez gubitka na kraju razdoblja ulaganja, te nastojanje ostvarenja projiciranog prinosa pri dospijeću od 5,20%*
  • Očuvanje početne vrijednosti uloga nastoji se ostvariti ulaganjem u depozite stručno odabranih kreditnih institucija te umjereno rizične obveznice izdavatelja s kvalitetnim omjerom prinosa i preuzetog rizika.
  • Strategija fonda najvećim dijelom će se ostvarivati ulaganjem u državne obveznice Republike Hrvatske (RH) i ostalih država članica EU.
  • Preporučeno razdoblje držanja: 2 godine 

Kome preporučiti?

  • Fond je namijenjen ulagateljima:
  • koji su spremni ulagati na rok od 2 (dvije) godine;
  • koji žele u bitnom umanjiti mogućnost gubitka dijela uložene glavnice;
  • koji žele ostvariti viši prinos na svoja sredstva u odnosu na standardne kamatne stope;

*Projicirani iznos prinosa po dospijeću odnosi se na klijente koji su uložili sredstva za vrijeme trajanja upisnog perioda Fonda

 

Dodatne informacije i pojašnjenja dostupne su na internetskoj stranici OTP invest-a ili u najbližoj poslovnici OTP banke.