Mastercard Standard charge kartica

Mastercard Standard charge kartica je kartica s odgodom plaćanja koja je prihvaćena diljem svijeta i stoga će vam biti najbolji suputnik na putovanjima, ali i u svakodnevnoj kupovini ili u restoranu. Neka vaša kupovina bude praktična, sigurna i bezbrižna s Mastercard Standard charge karticom.

Iskoristite pogodnosti

Odgoda plaćanja

Mastercard Standard charge kartica je kartica kod koje ukupan iznos troškova podmirujete u cijelosti jednom mjesečno, s tim da sami birate datum dospijeća. Ovisno o vašim željama, datum dospijeća može biti 10., 20. ili 28. u mjesecu.

 

Moderni kanali kupovanja

Mastercard Standard charge kartica omogućuje vam kupnju putem Interneta, TV-a, telefonske ili kataloške prodaje, jednostavnim upisom traženih podataka s kartice.
Na bankomatima OTP banke Mastercard Standard charge karticom možete kupovati GSM prepaid bonove (VIPme, Simpa, Tele2, Tomato i bonbon) kad god vam zatrebaju i po istoj cijeni kao na uobičajenim prodajnim mjestima.

Provjerite koje se kartice mogu ugovoriti bez upisnine i prve članarine

Iskoristite posebne pogodnosti ugovaranja kreditnih kartica i ugovorite Mastercard Standard charge ili Mastercard Standard revolving karticu bez upisnine i prve članarine za osnovnog i dodatnog korisnika!

Korištenje kartice

 

Lakoća korištenja

Mastercard Standard charge karticu je vrlo jednostavno koristiti kako na prodajnim mjestima tako i na bankomatima. Prilikom podmirivanja računa, pokažite Mastercard Standard charge karticu, ukucajte PIN* i uzmite kopiju računa. Prije ukucavanja PIN-a provjerite iznos na računu i kopiji.

 

Limiti podizanja gotovine

U okviru dnevnog i mjesečnog limita gotovine ovisno o raspoloživom stanju i ukupnom odobrenom limitu, karticu možete koristiti i za podizanje gotovine na bankomatima i u poslovnicama banaka s istaknutim Mastercard oznakama u zemlji i inozemstvu. Dnevni limit podizanja gotovine iznosi 4.000,00 kn, a mjesečni limit podizanja gotovine iznosi 8.000,00 kn.

 

Kontrola troškova

Korištenje kartice možete vrlo efikasno kontrolirati koristeći uslugu OTPdirekt u sklopu koje možete odabrati eLEMENT@ Internet bankarstvoTelefonsko bankarstvo ili SMS info.

Ako ste korisnik usluge eLEMENT@ Internet bankarstva, putem Interneta možete vidjeti specifikaciju troškova, a da vam Obavijest o učinjenim troškovima u papirnatom obliku ne dolazi na kućnu adresu. Naravno, na vaš zahtjev specifikacija troškova vam može dolaziti i na adresu koju sami odredite.

Telefonsko bankarstvo vam nudi pregled troška i informacije o kartici preko govornog automata ili putem Kontakt centra.

Usluga SMS info vam nudi opcije SMS kontrola korištenja bankovnih kartica i SMS poruke na upit.

  • SMS kontrola korištenja bankovnih kartica

Prilikom korištenja kreditne kartice Banka će vam u najkraćem roku poslati automatsku SMS poruku s informacijom o autorizaciji transakcije isplate gotovine na bankomatu ili plaćanja robe na prodajnom mjestu. Na taj način efikasno kontrolirate vlastite troškove, ali i u najkraćem roku otkrivate eventualno neovlašteno korištenje.

  • SMS poruke na upit (interaktivni SMS)

Ova usluga pruža vam pristup informacijama na vlastiti SMS zahtjev. Pošaljite SMS upit ako su vam hitno potrebne informacije o prometu svih računa, važećoj tečajnoj listi, odobrenim i trenutnim limitima kreditnih kartica, stanju udjela u investicijskim fondovima, podacima o oročenoj štednji, IBAN-u ili ako vas zanimaju osnovni podaci o Banci.

 

Kamata na revolving kredit

Kamata na revolving kredit obračunava se samo na iskorišteni iznos revolving kredita.

Na transakcije kupovine izvršene u tekućem obračunskom razdoblju kamata se ne obračunava do dana obračuna (tekuće obračunsko razdoblje je period od mjesec dana između dva revolving obračuna – posljednjeg i nastupajućeg).
Obračun kamata na transakcije isplate gotovine vrši se od datuma u kojem je transakcija evidentirana u Banci do dana podmirenja.

Iznos obračunatih kamata iskazuje se u Obavijesti o učinjenim troškovima i uključuje se u cijelosti u minimalni iznos mjesečne otplate revolving kredita.

 

Kako postati korisnik

Želite li postati korisnik Mastercard Standard charge kartice, upoznajte se s Općim uvjetima za izdavanje i korištenje Mastercard Standard charge kartice, popunite Zahtjev za izdavanje Mastercard Standard charge kartice i dođite u vama najbližu poslovnicu OTP banke
Zahtjev za izdavanje Mastercard Standard charge kartice možete nam poslati i putem usluge OTPdirekteLEMENT@ Internet bankarstvo.

Dodatni korisnik

Pouzdanost i sigurnost koju vam pruža Mastercard Standard charge kartica pri upravljanju financijama možete priuštiti i vama dragim osobama. Sve troškove dodatne kartice možete kontrolirati na isti način kao i osnovnu karticu, a najefikasnije putem usluge OTPdirekt.

 

Ugovaranje Mastercard Standard revolving kartice vrlo je jednostavno - potražite zahtjev u poslovnicama OTP banke ili na našoj Internet stranici i dostavite ga u vama najbližu poslovnicu OTP banke.
Ukoliko ste korisnik usluge eLEMENT@ Internet bankarstva, zahtjev možete poslati i putem Interneta.