Mastercard Standard charge kartica

Mastercard Standard charge kartica

 

Mastercard Standard charge kartica je kartica s odgodom plaćanja koja je prihvaćena diljem svijeta i stoga će vam biti najbolji suputnik na putovanjima, ali i u svakodnevnoj kupovini ili u restoranu. Neka vaša kupovina bude praktična, sigurna i bezbrižna s Mastercard Standard charge karticom.

Iskoristite pogodnosti

Odgoda plaćanja

Mastercard Standard charge kartica je kartica kod koje ukupan iznos troškova podmirujete u cijelosti jednom mjesečno, s tim da sami birate datum dospijeća. Ovisno o vašim željama, datum dospijeća može biti 10., 20. ili 28. u mjesecu.

 

Moderni kanali kupovanja

Mastercard Standard charge kartica omogućuje vam kupnju putem Interneta, TV-a, telefonske ili kataloške prodaje, jednostavnim upisom traženih podataka s kartice.
Na bankomatima OTP banke Mastercard Standard charge karticom možete kupovati GSM prepaid bonove (VIPme, Simpa, Tele2, Tomato i bonbon) kad god vam zatrebaju i po istoj cijeni kao na uobičajenim prodajnim mjestima.

Korištenje kartice

Lakoća korištenja

Mastercard Standard charge karticu je vrlo jednostavno koristiti kako na prodajnim mjestima tako i na bankomatima. Prilikom podmirivanja računa, pokažite Mastercard Standard charge karticu, ukucajte PIN* i uzmite kopiju računa. Prije ukucavanja PIN-a provjerite iznos na računu i kopiji.

 

Limiti podizanja gotovine

U okviru dnevnog i mjesečnog limita gotovine ovisno o raspoloživom stanju i ukupnom odobrenom limitu, karticu možete koristiti i za podizanje gotovine na bankomatima i u poslovnicama banaka s istaknutim Mastercard oznakama u zemlji i inozemstvu. Dnevni limit podizanja gotovine iznosi 4.000,00 kn, a mjesečni limit podizanja gotovine iznosi 8.000,00 kn.

Omogućili smo vam korištenje široke mreže bankomata! Klijenti OTP banke od 6. svibnja 2017. godine mogu koristiti bankomate Splitske banke pod istim uvjetima kao i bankomate OTP banke, a u zajedničkoj mreži imamo preko 520 bankomata! Provjerite gdje se nalazi vama najbliži bankomat OTP banke ili odaberite bankomat Splitske banke, sasvim je svejedno...

 

Kontrola troškova

Kako bismo vam omogućili jednostavnu i učinkovitu kontrolu troškova, jednom mjesečno poslat ćemo vam obavijest o učinjenim troškovima sa specifikacijom. Račun za usluge izvršene u inozemstvu na vašem mjesečnom izvještaju bit će izražen u kunskoj protuvrijednosti. 

Mjesečnu specifikaciju troškova dostavljamo i na vašu e-mail adresu, a ovu uslugu možete ugovoriti putem eLEMENT@ Internet bankarstva ili u najbližoj poslovnici OTP banke i za vas je besplatna! 

Pregled osnovnih podataka o kartici, promet po kreditnom računu i pregled obavijesti o učinjenim troškovima dostupni su vam u svakom trenutku u okviru usluge OTPdirekt putem eLEMENT@ Internet bankarstva ili putem Telefonskog bankarstva pozivanjem Kontakt centra OTP banke na broj telefona 072 201 555.

Efikasno i u svakom trenutku korištenje kartice možete kontrolirati i putem usluge SMS info.

Dostava izvoda na e-mail adresu

Znate li da informacije o stanju i prometu po tekućem, deviznom i žiro računu, kao i pregled mjesečnih troškova učinjenih vašom kreditnom ili prepaid karticom dostavljamo i na odabranu e-mail adresu? Ova usluga je za korisnike besplatna, a može se ugovoriti u svakoj poslovnici OTP banke ili putem usluge eLEMENT@ Internet bankarstvo.

 

Kako postati korisnik

Želite li postati korisnik Mastercard Standard charge kartice, upoznajte se s Općim uvjetima za izdavanje i korištenje Mastercard Standard charge kartice, popunite Zahtjev za izdavanje Mastercard Standard charge kartice i dođite u vama najbližu poslovnicu OTP banke
Zahtjev za izdavanje Mastercard Standard charge kartice možete nam poslati i putem usluge OTPdirekteLEMENT@ Internet bankarstvo.

Dodatni korisnik

Pouzdanost i sigurnost koju vam pruža Mastercard Standard charge kartica pri upravljanju financijama možete priuštiti i vama dragim osobama. Sve troškove dodatne kartice možete kontrolirati na isti način kao i osnovnu karticu, a najefikasnije putem usluge OTPdirekt.

 

Ugovaranje Mastercard Standard revolving kartice vrlo je jednostavno - potražite zahtjev u poslovnicama OTP banke ili na našoj Internet stranici i dostavite ga u vama najbližu poslovnicu OTP banke.
Ukoliko ste korisnik usluge eLEMENT@ Internet bankarstva, zahtjev možete poslati i putem Interneta.