Savjeti korisnicima kartica

 • Karticu odmah potpišite na predviđenom mjestu, na poleđini kartice.
 • Zapišite brojeve telefona na koje možete prijaviti krađu ili nestanak kartice i zapisane brojeve imajte pri ruci.
 • Uz karticu Vam se dodjeljuje PIN - tajni broj koji se koristi kod svih usluga na bankomatima i prodajnim mjestima.
 • PIN zapamtite i nikada ga nemojte čuvati zapisanog pored kartice ili na samoj kartici.
 • PIN niste dužni reći nikome, pa ni djelatnicima policije ili Banke, a prilikom unosa PIN-a na ATM-u ili POS-u preporuka je zakloniti tipkovnicu.
 • Prilikom kupovine, na prodajnom mjestu obavezno provjerite je li učinjeni trošak identičan upisanom iznosu koji će teretiti karticu, a potvrde o obavljenim transakcijama obavezno zadržite jer su one dobar način kontrole troškova.
 • Ne odgovarajte na e-mail poruke kojima se od Vas zahtijevaju podaci o karticama i ne popunjavajte obrasce s detaljnim podacima o kartici, broju računa ili stanju na računu, jer Vas nijedna banka ili kartična kuća to neće samoinicijalno pitati. U slučaju primitka takvog e-maila odmah obavijestite OTP banku.
 • Savjetujemo da gotovinu i kartice ne držite zajedno, na istome mjestu.
 • Također savjetujemo da GSM uređaj i kartice ne držite jedno uz drugo budući da postoji mogućnost brisanja zapisa s magnetne trake na kartici.
 • Karticu nikad ne ostavljajte bez nadzora, posebno ne na javnim mjestima. Postupajte s karticom kao s gotovinom.
 • Staru karticu kojoj je istekao rok valjanosti prerežite (tako da se prereže i magnetska traka) i zatim fizički uništite.
 • Koristite usluge Banke koje omogućuju efikasniju kontrolu korištenja kartice. Uz uslugu OTPdirekt i SMS info lako ćete i u najkraćem roku prepoznati neovlašteno korištenje i na vrijeme poduzeti potrebne mjere.

Dodatni savjeti za sigurniju Internet kupovinu*

 • Zaštitite svoje računalo - pobrinite se da je instaliran najnoviji antivirusni program, da postoji vatrozid (firewall), sigurnosne zakrpe i sl.
 • Na web stranicu pristupajte unoseći adresu stranice direktno u adresni prozorčić Internet preglednika (browsera), a ne prateći poveznice (linkove) navedene u e-mail-ovima koji mogu voditi do lažne web stranice (slične originalnoj) ili na lažnu e-mail adresu s koje se od primatelja zahtijeva dostava povjerljivih podataka. Ne odgovarajte na e-mail poruke kojima se od vas zahtijevaju podaci o karticama i ne popunjavajte obrasce s detaljnim podacima o kartici, broju računa ili stanju na računu, jer takav zahtjev nećete dobiti od niti jedne banke ili kartične kuće. U slučaju primitka takvog e-maila odmah obavijestite OTP banku.
 • Provjerite sigurnost web stranice koju posjećujete. Znakovi koji označavaju veću sigurnost web stanice su:
  • Prisutnost znaka lokota na donjem dijelu internetskog pretraživača;
  • Ako adresa u adresnom prozorčiću počinje sa „https://“ ("s" = "secure", siguran), a ne samo s uobičajenim http:// znači da je web stranica koju koristite na sigurnom serveru.
 • Pažljivo birajte dobavljača i provjerite uvjete poslovanja Internet trgovine - proučite uvjete plaćanja i dostave, te uvjete reklamacija i povrata.
 • Oprezno otvarajte privitke (attachmente) i pazite pri preuzimanju bilo kakvih dokumenata s weba.
 • Nakon završetka korištenja, zatvorite vaš preglednik i isključite računalo.
 • Ne zapisujte vaše korisničke podatke niti ih pohranjujte na računalu - zapamtite ih.
 • Imajte u vidu da banka ne preuzima odgovornost za eventualne štete i zloupotrebe koje proizlaze iz korištenja usluga posebnih servisa za internetska plaćanja (PayPal, Moneybookers i sl.). Korisnici navedenih usluga dužni su detaljno provjeriti sve uvjete poslovanja te se za sve nejasnoće obratiti direktno davateljima tih usluga.
*Savjeti se odnose samo na kartice koje se mogu koristiti za transakcije internet kupovine

Pouzdanost i sigurnost

Sve informacije i pomoć u slučaju krađe, gubitka ili oštećenja kartice potražite od Kontakt centra OTP banke na broj 072 21 00 21 (nakon javljanja govornog aparata birajte 2: prijava izgubljene ili ukradene kartice), koji Vam je na raspolaganju od 0 do 24 sata, 7 dana u tjednu, 365 dana u godini.

Gubitak kartice možete prijaviti i u svakoj poslovnici OTP banke. Kontakt centar možete kontaktirati i za sve eventualne reklamacije.

U inozemstvu se za Vas 24 sata dnevno, 365 dana u godini, brine Visa GLOBAL CUSTOMER ASSISTANCE SERVICE (GCAS - središnji ured, tel: +1-303-967-1096 ili besplatni telefonski brojevi dostupni na www.visaeurope.com)

U inozemstvu se za vas brine Mastercard Global Service koji možete kontaktirati na broj 001 636 722 7111 (unutar SAD-a broj je 001 800 627 8372).