Izračun iznosa za terećenje

* Tečaj za izračun:
Razlika (%) prema tečaju ECB:
ECB = Europska središnja banka
* Tečaj za izračun ovisi i o preračunu iznosa transakcije u izvornoj valuti u iznos transakcije u obračunsku valutu (EUR) koji provode kartične kuće Visa i Mastercard. Isti se može razlikovati na isti datum ovisno o važećem ECB tečaju koji se mijenja tokom dana.
Napomene:
  • Izračun je primjenjiv samo ako se radi o korištenju kartice u inozemstvu unutar Europskog gospodarskog pojasa (EEA), u valuti iz EEA i ako banka zaprima autorizaciju po provedenoj transakciji.
  • U slučaju različitih iznosa transakcija za isti datum, vrstu i valutu transakcije, te za istu vrstu i valutu kartice, moguća su odstupanja u prikazu tečaja za izračun i razlike (%) prema tečaju ECB, obzirom na zaokruživanja u međuvalutnim izračunima.
  • Moguća su manja odstupanja ukoliko kartične kuće ne dostave iznos za terećenje u obračunskoj valuti (EUR) koji je jednak iznosu na kojem se bazira prikazani izračun.
  • Razlika (%) prema tečaju ECB koji se prikazuje u kalkulatoru može se u svojem nominalnom iznosu razlikovati od tečaja koji je obračunat u trenutku stvarnog terećenja računa, s obzirom na to da se terećenje računa provodi primjenom tečajeva važećih u stvarnom trenutku terećenja računa, dok se za potrebe kalkulatora tečaj izračunava primjenom tečajeva važećih u trenutku primitka naloga za izvršenje transakcije.
  • U slučaju nedostupnosti servisa kartičnih kuća prikazuje se informativni izračun na temelju tečajne liste banke, što nema utjecaj na preciznost izračuna za transakcije provedene u valuti EUR.