Novosti OTP banke za tvrtke

15.12.2022.
Po uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj od 01. siječnja 2023. godine u primjeni će biti sljedeće kamatne stope na depozite po viđenju poslovnih subjekata.
13.12.2022.
Sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH (NN 57/22, 88/22; 15.07.2022.) OTP banka d.d. usvojila je izmjene i dopune Općih uvjeta u poslovanju s pravnim osobama s primjenom od 1.1.2023. Navedeni interni akti usklađeni su sa odredbama Zakona i dostupni pod "Opći uvjeti i dokumenti".  
13.12.2022.
Po uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj od 01. siječnja 2023. godine u primjeni će biti sljedeće naknade za usluge platnog prometa i uslugu najma sefa za nepotrošače.
14.10.2022.
Uprava OTP banke usvojila je nove naknade za uslugu najma sefa za nepotrošače koje se primjenjuju od 01. studenog 2022.
14.10.2022.
Uprava OTP banke usvojila je nove naknade za usluge platnog prometa za nepotrošače koje se primjenjuju od 01. studenog 2022.
05.05.2022.
Uprava OTP banke usvojila je nove Opće uvjete pružanja usluga platnog prometa za nepotrošače i Opće uvjete za korištenje eLEMENT@-e za poslovne subjekte s primjenom od 20. svibnja 2022. godine.
16.03.2022.
Uprava OTP banke usvojila je nove naknade za usluge platnog prometa za nepotrošače koje se primjenjuju od 01. travnja 2022.
21.02.2022.
Obavještavamo Vas kako će OTP banka, u skladu s promjenama tržišnih uvjeta, korigirati visinu kamatne stope na depozite po viđenju na 0,0001%. Izmjene Odluke o kamatama stupaju na snagu 1. ožujka 2022. Za dodatne informacije možete se obratiti svojem savjetniku za poslovni odnos.  
21.01.2022.
Uprava OTP banke usvojila je nove Opće uvjete pružanja usluga platnog prometa za nepotrošače s primjenom od 07. veljače 2022. godine.
13.01.2022.
Uprava OTP banke usvojila je nove naknade za usluge platnog prometa za nepotrošače koje se primjenjuju od 01. veljače 2022. Mijenja se naknada za vođenje transakcijskog EUR računa poslovnih subjekata. Naknada će se obračunavati po računima sa stanjem preko limita od 800.000 EUR umjesto dosadašnjih 1.300.000 EUR. Sam iznos naknade se također mijenja te će iznositi 0,50% umjesto dosadašnjih 0,45%.