Novi Opći uvjeti i Naknade za usluge platnog prometa za nepotrošače

Uprava OTP banke usvojila je nove Opće uvjete pružanja usluga platnog prometa za nepotrošače i nove Naknade za usluge platnog prometa za nepotrošače s primjenom od 01. srpnja 2024. godine.