Kamatne stope na depozite po viđenju za srednja i velika poduzeća od 9. travnja 2024. godine

Od 9. travanja 2024. godine u primjeni su sljedeće kamatne stope na depozite po viđenju za srednja i velika poduzeća.