Novosti OTP banke za suvlasnike stambenih zgrada

01.03.2024.
OTP banka d.d. od 18. ožujka 2024. godine primjenjuje nove naknade u dijelu koji se odnose na kreditiranje suvlasnika zgrada. Nove kamatne stope na oročene depozite i kredite suvlasnika zgrada ažurirane su samo u dijelu terminologije. 
29.02.2024.
Uprava OTP banke d.d. usvojila je nove Opće uvjete odobravanja kredita suvlasnicima zgrada i nove Opće uvjete poslovanja za oročene depozite suvlasnika zgrada koji stupaju na snagu 18. ožujka 2024.
22.12.2023.
Uprava OTP Banke je usvojila izmjene i dopune Odluke o naknadama u dijelu naknada po poslovima sa suvlasnicima stambenih zgrada koje stupaju na snagu 01. ožujka 2024.
03.02.2023.
Uprava OTP banke d.d. usvojila je nove Opće uvjete odobravanja kredita suvlasnicima stambenih zgrada koji stupaju na snagu 20. veljače 2023.
26.10.2022.
Uprava OTP Banke je usvojila izmjene i dopune Odluke o naknadama u dijelu naknada po poslovima sa suvlasnicima stambenih zgrada koje stupaju na snagu 01. siječnja 2023.
24.05.2021.
OTP banka d.d. od 24. svibnja 2021. godine primjenjuje nove kamatne stope na oročene depozite suvlasnika stambenih zgrada.
10.12.2021.
Uprava OTP banke usvojila je nove Opće uvjete odobravanja kredita suvlasnicima stambenih zgrada i novu kamatnu stopu za kredite suvlasnicima stambenih zgrada koji se primjenjuju od 01. siječnja 2022.
09.03.2020.
Uprava OTP banke d.d. usvojila je nove Opće uvjete poslovanja za obavljanje platnih usluga i transakcijske račune sredstava zajedničke pričuve zgrada koji stupaju na snagu 23. ožujka 2020.
25.02.2020.
OTP banka d.d. od 09. ožujka 2020. godine primjenjuje nove kamatne stope na oročene depozite suvlasnika stambenih zgrada.
31.01.2020.
Uprava OTP banke usvojila je nove Opće uvjete odobravanja kredita suvlasnicima stambenih zgrada koji stupaju na snagu od 17. veljače 2020.