Novosti OTP banke za suvlasnike stambenih zgrada

03.02.2023.
Uprava OTP banke d.d. usvojila je nove Opće uvjete odobravanja kredita suvlasnicima stambenih zgrada koji stupaju na snagu 20. veljače 2023.
26.10.2022.
Uprava OTP Banke je usvojila izmjene i dopune Odluke o naknadama u dijelu naknada po poslovima sa suvlasnicima stambenih zgrada koje stupaju na snagu 01. siječnja 2023.
24.05.2021.
OTP banka d.d. od 24. svibnja 2021. godine primjenjuje nove kamatne stope na oročene depozite suvlasnika stambenih zgrada.
10.12.2021.
Uprava OTP banke usvojila je nove Opće uvjete odobravanja kredita suvlasnicima stambenih zgrada i novu kamatnu stopu za kredite suvlasnicima stambenih zgrada koji se primjenjuju od 01. siječnja 2022.
09.03.2020.
Uprava OTP banke d.d. usvojila je nove Opće uvjete poslovanja za obavljanje platnih usluga i transakcijske račune sredstava zajedničke pričuve zgrada koji stupaju na snagu 23. ožujka 2020.
25.02.2020.
OTP banka d.d. od 09. ožujka 2020. godine primjenjuje nove kamatne stope na oročene depozite suvlasnika stambenih zgrada.
31.01.2020.
Uprava OTP banke usvojila je nove Opće uvjete odobravanja kredita suvlasnicima stambenih zgrada koji stupaju na snagu od 17. veljače 2020.
29.11.2019.
Uprava OTP Banke je usvojila izmjene i dopune Odluke o naknadama u dijelu naknada po poslovima sa suvlasnicima stambenih zgrada koje stupaju na snagu 15. prosinca 2019.
16.08.2019.
Uprava OTP Banke je na sjednici održanoj 16. srpnja 2019. usvojila izmjene i dopune Odluke o kamatama u dijelu koji se odnosi na kamatne stope na oročene depozite suvlasnika stambenih zgrada koje stupaju na snagu 02. rujna 2019.
12.07.2019.
OTP banka je usvojila nove kamatne stope na kredite suvlasnicima stambenih zgrada koja se primjenjuje od 01. kolovoza 2019.