Informacije za suvlasnike stambenih zgrada

Uprava OTP banke usvojila je nove Opće uvjete odobravanja kredita suvlasnicima stambenih zgrada i novu kamatnu stopu za kredite suvlasnicima stambenih zgrada koji se primjenjuju od 01. siječnja 2022.