Novi Opći uvjeti poslovanja za suvlasnike zgrada

Uprava OTP banke d.d. usvojila je nove Opće uvjete odobravanja kredita suvlasnicima zgrada i nove Opće uvjete poslovanja za oročene depozite suvlasnika zgrada koji stupaju na snagu 18. ožujka 2024.